Poslanci Evropského parlamentu jednali s Oettingerem o budoucím rozpočtu SZP

Celkové finanční prostředky vyčleněné na společnou zemědělskou politiku v příštím víceletém finančním rámci budou mít přímé důsledky na návrhy její příští podoby, proto poslanci Výboru pro zemědělství a rybolov diskutovali jejich výši s komisařem pro rozpočet Güntherem Oettingerem.

 

Debata se týkala především tří možných scénářů stran rozpočtu SZP, obsažených ve Sdělení Komise „Nový, moderní víceletý finanční rámec pro Evropskou unii, která efektivně naplňuje své priority po roce 2020“ zveřejněného 14. února 2018 (ke stažení v českém jazyce zde). Tyto scénáře kromě jediného, který počítá se zachováním současné úrovně výdajů, předpokládají snížení podpory pro SZP – o 15 % (o cca 60 miliard EUR) a 30 % (o cca 120 miliard EUR). Komise ve Sdělení opět zdůrazňuje nutnost „lepšího zacílení“ zbývajícího rozpočtu, například zaměřením na malé a střední zemědělské podniky.

Poslanci výboru svorně poukázali na nutnost zachování stávající úrovně financování SZP jak pro udržení příjmů farmářů, tak z důvodu celé řady nových výzev, kterým evropské zemědělství v současné době čelí. Odmítli přesun finančních prostředků určených SZP jiným politikám a prioritám, a naopak vyzvali k hledání synergií a větší provázanosti s jinými politikami (např. kohezní).

Zemědělský výbor Evropského parlamentu již předložil své první návrhy týkající se budoucí podoby SZP (k dispozici v anglickém jazyce zde), ty budou projednávány na plenárním zasedání Parlamentu dne 12. března.