ELO: dotazník k novým genomickým technologiím (požadavek EK)

Rada požádala Evropskou komisi, aby předložila studii na základě rozhodnutí Soudníhologo ELO dvora týkajícího se postavení nových genomických technik (NGT) v EU. Komise shromažďuje příspěvky zúčastněných stran prostřednictvím níže uvedeného dotazníku. Studie zahrnuje všechny nové genomické techniky, které byly vyvinuty po směrnici o GMO z roku 2001.

 

NGT (techniky, které jsou schopny velmi přesně změnit genetický materiál organismu a které se objevily od roku 2012). Dle nám předané zprávy z organizace ELO (EUROPEAN LAND OWNERS)  NGT představují skvělý nástroj pro budoucnost zemědělství, zejména pokud bude odvětví čelit novým omezením ve využívání chemické vstupy.

Proto je pro nás velmi důležité, abyste měli vhled do tohoto dotazníku. Proto se laskavě zeptejte, zda byste mohli odpovědět na otázky, které se vás týkají, přímou odpovědí na tento e-mail info@cmszp.cz. Můžete odpovědět jen na pár otázek nebo na všechny. Vaše individuální odpovědi samozřejmě nebudou zaslány Komisi, odpovědi na průzkum budou zveřejněny pod podpisem ELO.

 

  1. Vy nebo vaši zaměstnanci vyvíjíte, používáte nebo plánujete používat NGT / NGT produkty? Pokud ano, uveďte podrobnosti a pokud ne, vysvětlete proč.

2. Přijali jste nebo vaši zaměstnanci opatření nebo se chystáte přijmout opatření na ochranu před neúmyslným použitím produktů NGT?

3. Jste si vědomi iniciativ ve vašem sektoru, které vyvíjejí, používají nebo plánují používání NGT / NGT produkty?

4. Víte o nějakých iniciativách ve vašem sektoru, které mají chránit před neúmyslným použitím produktů NGT?

5. Vy nebo vaši zaměstnanci přijímají konkrétní opatření k dodržování právních předpisů o GMO, pokud jde o organismy získané NGT?

6.Byly vaše organizace / vaši zaměstnanci náležitě podporováni vnitrostátními a evropskými orgány, aby dodržovali právní předpisy?

7. Má vaše odvětví zkušenosti nebo znalosti o strategiích sledovatelnosti, které by mohly být použity ke sledování produktů NGT?

8. Vy nebo vaši zaměstnanci přijímáte konkrétní opatření pro produkty NGT k zajištění souladu s požadavky na označování podle právních předpisů o GMO?

9. Máte další zkušenosti nebo znalosti, které můžete sdílet při uplatňování právních předpisů o GMO, včetně experimentálních vydání (jako jsou terénní zkoušky nebo klinická hodnocení), týkající se NGT / produktů NGT?

10. Měl ve vašem odvětví bezprostřední dopad na výzkum související s NGT po rozhodnutí Soudního dvora EU o mutagenezi? Čelí výzkum související s NGT výzvám ve vašem odvětví / oboru zájmu?

11. Vidíte konkrétní příležitosti pro malé a střední podniky / malé provozovatele k přístupu na trhy s jejich produkty NGT / NGT?

12. Vidíte výhody / příležitosti z patentování nebo přístupu k patentovaným produktům NGT / NGT?

Vaše odpovědi budeme potřebovat do 14. května.