Chráníte opylovače?

Chráníte opylovače? European Bee Award vyhlásila již 6. výzvu k předkládání žádostí!

ČMSZP společně s evropskými organizacemi ELO a CEMA vás zvou, abyste svůj projekt předložili do pátku 6. září 2019.

Budou vyhlašovány 3 kategorie:

Postupy správy půdy (cena 4 000 EUR)

Aplikace inovativních technologických řešení (cena 4 000 EUR)

Zvláštní uznání poroty (diplom uznání)

Více se dozvíte na www.elo.org/awards/bee-award nebo kontaktujte koordinátora ocenění na adrese communication@elo.org

Uzávěrka: 6. září 2019

Kdo se může přihlásit?

Evropská cena odměňuje zemědělce, majitele půdy, výzkumné ústavy, akademickou obec a soukromé a veřejné organizace, kteří vyvíjejí vynikající a inovativní projekty zaměřené na ochranu včel nebo jiných opylovačů a pomáhají k zachování biologické rozmanitosti.

Využijte svou šani a odešlete svůj projekt!

Jak se přihlásit?

Stáhněte si formulář a pošlete ji e-mailem na adresu communication@elo.org nebo poštou na: European Bee Award – ELO / rue de Trèves 67 / B-1040 Brusel