Seminář ČSCHMS 

V termínu 9. – 10. září 2020 se v hotelu Skalský dvůr uskuteční výroční členská schůze našeho svazu, které bude jako obvykle předcházet svazem pořádaný seminář. I letos jsme si pro vás připravili zajímavá témata, která jsou mezi chovateli masného skotu velmi aktuální. Dopolední prezentace se zaměří na veterinární oblast ve spojení s parazitózami skotu, odpolední blok přednášek bude věnován zejména faremnímu zpracování hovězího masa se zaměřením na realizaci bouráren od A do Z (projekty, legislativa, evidenční systémy včetně vážení apod.). Chybět nebude ani téma eliminace hrabošů očima odborníka na ornitologii.

V rámci dopoledního bloku přednášek zazní tři prezentace, které vychází z projektu monitoringu a eliminace parazitóz v chovech masného skotu, který řeší odborníci z Ústavu patologické morfologie a parazitologie Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně v čele s prof. Davidem Modrým ve spolupráci se Státním veterinárním ústavem v Jihlavě a naším svazem. Prezentace se zaměří nejenom na shrnutí dosavadních výsledků projektu, ale také oblast anthelmintické rezistence a zejména na bachorové motolice, které, jak ukazují poznatky z terénu, trápí chovatele nejvíc. Nezůstane však jen u pasivního přenosu informací od lektorů k posluchačům. Počítáme rovněž s praktickou prezentací některých parazitů přímo na místě formou mikroskopického sledování.

Interaktivní pojetí by měl mít i odpolední blok, během něhož několik přednášejících zmíní nejenom ne příliš záživnou oblast legislativy spojenou s faremním zpracováním hovězího masa, ale na konkrétních příkladech již fungujících projektů budou prakticky demonstrovat co všechno umí a jak pracují evidenční systémy spojené s vážením. Oblast faremního zpracování hovězího masa se v posledních letech intenzivně rozvíjí, a proto jsme se rozhodli mu již poněkolikáté věnovat, tentokráte zase z trochu jiného pohledu.

Třetím okruhem bude stále velmi aktuální otázka eliminace hrabošů. Mediálně se v této souvislosti nejvíce hovořilo o aplikaci jedu Stutox II; my se však zaměříme na možnosti biologické ochrany pomocí přirozených predátorů. Té se své prezentaci bude věnovat Miroslav Dusík z České společnosti ornitologické, který má s eliminací drobných hlodavců pomocí dravců bohaté zkušenosti o které se s námi podělí. Některé poznatky k tomuto tématu, včetně praktického návodu na výstavbu budek pro dravce, shrnujte tento článek, který jsme před nedávnem zveřejnili na našem webu.

Na přípravách semináře intenzivně pracujeme, abychom vás v následujících týdnech mohli informovat o detailech včetně jmen přednášejících a názvů prezentací. Začátek semináře bude cca v 9:30 hodin, zakončení je plánováno na cca 17 hodin. Chovatelé mají možnost si v přihlášce zvolit, jaké části se budou chtít zúčastnit. Připomínáme, že seminář je určen výhradně členům Českého svazu chovatelů masného skotu. Účast na něm je bezplatná (s výjimkou oběda), je však nutná registrace prostřednictvím této elektronické přihlášky.

Po skončení semináře se budou konat schůze chovatelských klubů. Výčet klubů, které budou chovatelské setkání pořádat, bude upřesněn později. Bližší informace o času a přesném místu konání podají příslušní předsedové klubů (asociace) po skončení semináře.

Písemné pozvánky na seminář, stejně tak jako na výroční členskou schůzi, budou v dostatečném předstihu odeslány poštou všem členům našeho svazu. Těšíme se na setkání.