ČSCHMS: Připojištění úhynu telat po porodu a zmetání

07.04.2020,  Kamil Malát

 

Úhyny telat v chovech masného skotu jsou vždy spojeny s velkými finančními škodami, neboť právě odstavené tele je jediným tržním produktem z chovu skotu bez tržní produkce mléka. Ztráty můžete výrazně ovlivnit lepším managementem a zdravotní péčí, nebo se na ně můžete nově připojistit. Jedna nejmenovaná pojišťovna totiž začala od letošního roku nabízet připojištění zmetání plodu nebo úhynu telete a to maximálně do tří dnů od porodu. Toto pojištění však nelze sjednat samostatně, ale pouze jako dodatečné pojištění jednotlivých škod, které je pro chovatele relativně finančně náročné.

Připojištění je navázáno na pojistné nebezpečí jednotlivých škod (akutní neinfekční nemoc, úraz, porodní škoda) pro krávy a vysokobřezí jalovice. Riziko „zmetání plodu a úhyn telete“ se sjednává s těmito podmínkami na základě jejichž splnění je uhrazeno zmetání po 7. měsíci březosti a mrtvě narozená telata, úhyn telete do 72 hod od narození u jalovic nebo krav.

Připojištění „Zmetání plodu, úhyn telete“ zahrnuje:

• Zmetání po 7. měsíci březosti a mrtvě narozená telata, úhyn telete do 72 hod od narození
• Pro skot – kategorie VBJ, Krávy dojného typu (masný skot jen za předpokladu podrobného vedení evidence reprodukce)
• Sjednán rozsah pojištění N, H, PO, Z, J (sjednané kategorie jalovic od 3. měs. březosti/ krav)
• Povinnost pojištění kategorie telat

Pojistné plnění:

• Plod 20% sjednané hodnoty pojištěného telete (nebo minimálně pojistná částka 1.500 Kč)
• Mrtvě narozené tele 30% sjednané hodnoty pojištěného telete (nebo minimálně pojistná částka 3.000 Kč)

Pojistná událost doložení:

• evidence reprodukce (karta zvířete) připouštění + kontrola březosti,
• vyšetření veterinárním lékařem zmetané krávy,
• povinnost vyšetřovat všechny krávy zmetalky / v popsaných (indikovaných) případech je možné vyšetřovat i plodové obaly po zmetcích,
• potvrzení asanačního podniku o převzetí kadáveru,
• fotodokumentace mrtvého telete
• nahlášení na ÚE