ČSCHMS: Přednášky ze semináře 2020

Přednášky ze semináře ČSCHMS 2020

 

11.09.2020,  Kamil Malát

 

I přes ne zcela uspokojivou nákazovou situaci ve vztahu k onemocnění covid-19 se tradičního svazového semináře konaného 9. září na Skalském dvoře zúčastnila zhruba stovka členů našeho svazu. Ti si v dopoledním bloku vyslechli několik poutavých přednášek z oblasti parazitóz skotu, které byly okořeněny praktickou interaktivní ukázkou. Po polední pauze přišla na řadu informace týkající se eliminace hrabošů pomocí přirozených predátorů. Po ní pak zazněly tři prezentace k oblasti zpracování a bourání masa na farmách, rovněž včetně praktické ukázky. Další den následovaly přednášky týkající se dotační politiky.

Pokud jste se nemohli jste se zúčastnit svazového semináře ani členské schůze přinášíme vám ke stažení všechny prezentace, které na tomto semináři zazněly a také příspěvky hostů, které byly předneseny druhý den v rámci výroční členské schůze.

Prezentace ze semináře ČSCHMS ze dne 9. září 2020

• Ing. Ilona Pšenková, Ph.D. (CEITEC VFU):
Strongylidní hlístice, parazitární stálice u skotu na pastvinách. Jak je to s rezistencemi?

• MVDr. Petr Václavek, Ph.D. (Státní veterinární ústav Jihlava):
Monitoring původců helmintóz v chovech masného skotu a analýza anthelmintické rezistence a genetické diverzity

• Prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. (Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno a CEITEC VFU):
Rostoucí výskyt bachorových motolic u skotu na pastvinách: hrozba nebo ne?

• Miroslav Dusík (Česká společnost ornitologická):
Možnosti biologické ochrany před drobnými hlodavci

• Dipl. Ing. arch. Karel Manda (www.architektmanda.cz):
Projekční a technologické řešení provozu bourárny

• Doc. Ing. Pavel Smetana, Ph.D. (JČU – katedra Potravinářských biotechnologií a kvality zemědělských produktů):
Legislativní požadavky ve vztahu k provozu bourárny a prodeji hovězího masa ze dvora

• Ing. Michal Kouřil (NETTO Electronics s.r.o.):
Využití vážicích a informačních systémů při zpracování masa

Prezentace z výroční členské schůze ČSCHMS ze dne 10. září 2020

• Ing. Jiří Šír (Ministerstvo zemědělství ČR, náměstek pro řízení sekce EU a zahraničních vztahů):
SZP – strategie Farm to fork a k biodiverzitě, agrární zahraniční obchod ČR

• Ing. David Kuna (Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor environmentálních podpor):
Podpora chovu masného skotu – PRV

• Ing. Kateřina Bělinová, CIA (Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor přímých plateb):
Budoucí Společná zemědělská politika – přímé platby

• Ing. Jan Vodička (Ministerstvo zemědělství):
Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému bez tržní produkce mléka

• Všechny prezentace z obou dní najdete ke stažení ZDE
• Dotazník spojenosti ZDE