Podmínky porážky březích plemenic v zahraničí

12.07.2019,  Kamil Malát

 

Státní veterinární správa informuje o podmínkách dodávání samic hospodářských zvířat na jatka do zahraničí, které mohou být v případě březích samic v různých evropských zemích částečně odlišné. Plánujete-li podobný prodej, je vhodné tyto podmínky znát. V České republice podle veterinárního zákona (§ 21 odst. 14) platí, že na jatka nesmí být dodávány zdravé březí plemenice s tím, že zodpovědnost za plnění tohoto požadavku legislativy nese chovatel. Při certifikaci zásilek plemenic hospodářských zvířat na jatka do zahraničí je nutné zohlednit požadavky národní legislativy států, které jsou místem určení zvířat. 

Níže uvádíme podmínky pro porážení březích plemenic ve státech sousedících s Českou republikou, které se nám poskytla SVS a podle kterých je nutné se řídit:

Německo
Platí zákaz dodání samic v poslední třetině březosti (s výjimkou ovcí a koz) na jatka, kromě případů, kdy je ohroženo zdraví nebo pohoda zvířat.

Slovensko
Legislativa stanovuje v této věci obdobné požadavky jako české předpisy, tj. zakazuje usmrcení zdravých březích zvířat s výjimkou případů, kdy je bezprostředně ohroženo zdraví matky nebo plodu, a dále kromě zvláštních vyjmenovaných případů.

Polsko a Rakousko
Žádné omezení nad rámec legislativy EU.

Informace o březosti zvířat bude ověřena certifikujícím úředním veterinárním lékařem, a to kontrolou záznamu v průvodním listu skotu nebo na základě potvrzení vystaveného soukromým veterinárním lékařem.

zdroj: Státní veterinární správa a ČSCHMS