Nařízení vlády pro EZ a AEKO opatření po roce 2020

26.07.2019,  Kamil Malát

 

Současné programové období pro SZP 2014-2020 pozvolna končí, proto Ministerstvo zemědělství (MZe) počítá počínaje rokem 2020 s ukončováním příjmu žádostí o zařazení do opatření Ekologické zemědělství (podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb.) a žádostí o zařazení do opatření AEKO (podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb.). Projednávání budoucí SZP pro nové období však nabírá zpoždění, na což MZe reaguje možností uzavírat zkrácené navazující závazky pro toto přechodné období v délce trvání 2 roky. To bude umožněno novelou právních přepisů k EZ a AEKO, které se aktuálně nacházejí ve vnitřním připomínkovém řízení.

Hlavním smyslem novel je vedle drobných úprav zejména právě umožnit pokračování v realizaci těchto opatření avšak bez zatížení rozpočtu pro nové období 2021-2027 finančními požadavky na závazky uzavřené v období 2014-2020.

Jakmile budou novely uvolněny do vnějšího připomínkového řízení, zveřejníme je na našich webových stránkách.

Stávající znění výše uvedených právních předpisů najdete zde.