Irští farmáři dostanou mimořádnou podporu

12.09.2019,  Kamil Malát

 

100 miliónů euro. Přesně tolik dostanou irští producenti hovězího masa jako mimořádnou kompenzaci za problémy, kterým musí čelit v souvislosti s Brexitem a volatilitou cen. Polovinu z této částky uvolní Evropská unie, do plné výše sumu dorovná irská vláda. Již v květnu o tomto rozhodnutí informovala Evropská komise, detailní systém výplaty byl představen až nedávno. Tímto se opět potvrdilo, že irská zemědělská lobby je velmi silná a že s pomocí masivních protestů lze dosáhnout kýženého. Za zájmy tamních farmářů se perou nejenom nevládní organizace, ale i politici v čele s irským ministrem zemědělství Michaelem Creedem.

Asociace irských farmářů (The Irish Farmers‘ Association) vyčíslila ztráty spojené s nejistotami kolem Brexitu, propadu cen a měny na 101 miliónů euro. Evropská komise případ přezkoumala a souhlasila s tím, že Brexit skutečně způsobil podstatné narušení trhu s hovězím masem v Irsku a uznala, že výjimečná podpora je oprávněná. Irský ministr zemědělství uvedl, že v kombinaci s pilotním programem Beef Environmental Efficiency Pilot, který byl představen na začátku tohoto roku, by celková finanční injekce pro irské chovatele mohla dosáhnout až 120 milionů euro. Problémy dopadají především na malé farmáře, proto systém mimořádné podpory cílí především na ně.

Aby se irští farmáři k penězům dostali, musí splňovat určitá kritéria. Způsobilí zemědělci získají 100 euro za zvíře poražené od 24. září 2018 do 12. května 2019, a to maximálně do 100 zvířat na stádo. Na krávy bez tržní produkce mléka, které se otelily v roce 2018, dostanou irští chovatelé dalších 40 euro a to do maximální výše 40 krav BTPM. Chovatelé dojnic, s výjimkou chovů do 40 krav, mají smůlu a nedostanou nic. Zvířata v majetku obchodníků, překupníků či jatek jsou z podpory rovněž vyloučena. Další podmínkou pro přiznání mimořádné dotace je, že chovatelé musí být zapojeni buď v systému ochrany životního prostředí systému Bord Bia Quality Assurance nebo v obdobném schématu pod Ministerstvem zemědělství. Jejich cílem není nutně redukce stavů skotu, ale od žadatelů se bude požadovat, aby snížili hladiny dusíku na farmě o 5% ročně. Zda toho dosáhnou snížením stavů či porážkou zvířat v nižším věku, je na nich. Právě tyto enviromentální požadavky irské zemědělské organizace kritizují s obavami, že kvůli nim se může stát, že peníze nebudou vyčerpány.

Program mimořádné finanční podpory byl otevřen třetí srpnový týden, příjem žádostí bude ukončen 15. září. Předpokládá se, že na platby by mohlo mít nárok až 70.000 zemědělců, na začátku září však bylo přijato pouze 20.000 žádostí.

Irské zemědělské organizace jdou ve svých požadavcích ještě dál a již avizovaly, že tato mimořádná podpora je nedostatečná a bude třeba pro irské farmáře zajistit další finanční pomoc, zejména pokud dojde k tzv. tvrdému Brexitu.