Bluetongue se stále šíří Evropou směrem k ČR

30.03.2019,  Kamil Malát

 

Katarální horečka ovcí, známá též pod anglickým názvem bluetongue, dál postupuje Evropou. Již několik let se drží ve Francii (sérotypy 4 a 8), před několika měsíci se sérotyp 8 dostal do Německa a před pár dny první případy téhož sérotypu ohlásily i belgické veterinární orgány. Pro nás však je pochopitelně větším rizikem blízkost bluetongue v sousedním Německu. Nejenom z hlediska nebezpečí zavlečení nákazy k nám, ale už i jen přiblížení onemocnění k hranicím České republiky by znamenalo vyhlášení ochranného pásma, které by díky poloměru 150 km zasahovalo až na naše území. Hrozba je o to nepříznivější, že je před námi národní výstava. 

Katarální horečka ovcí na sebe poprvé upoutala zvýšenou pozornost v roce 2006, když se v Nizozemí objevil sérotyp 8. Do té doby se mělo za to, že nákaza se týká pouze Afriky, případně jižních států Evropy. Z Nizozemí se pak nákaza postupně rozšířila do okolních států, na sever a východ Evropy a v roce 2008 taky do České republiky. V ČR byl poslední výskyt bluetongue byl zaznamenán v září 2009. Od 29.4.2013 je celé území ČR prohlášeno za prosté této nákazy a vakcinace byla zakázána. Aktivita tiplíků (pakomárů z rodu culicoides), kteří toto onemocnění přenášejí, se bude se vzrůstajícími teplotami zvyšovat, a tak je nutné brát možnost opětovného zavlečení této virové nákazy na naše území velmi vážně.

• Aktuální výskyt bluetongue v Evropě ukazuje tato mapka.
• Další informace k bluetongue najdete na webových stránkách Státní veterinární správy.