Vyšší náhrady za škody způsobené vlkem

AOPK připravuje nový materiál ‚Program péče o vlka obecného‘, který na specifika spojené s ochranou vlka bude lépe a pružněji reagovat. Tento materiál bude diskutován na jednání 22. srpna. 

Připravovaná novela by proto měla rozšířit předmět náhrad škod na další hospodářská zvířata a farmové chovy, zjednodušit a zrychlit proces náhrady škod, umožnit hradit náhrady nepřímých nákladů související se škodami.
Mezi nimi jsou zejména náklady na kafilerii, odborné posudky či veterinární péči za poraněná zvířata. Cílem bude rovněž umožnit hradit v předem definovaných situacích kompenzaci za zaběhlé nebo šelmami odnesené kusy hospodářských zvířat v důsledku útoku velkých šelem, nastavit ceníky za vybraná hospodářská zvířata a umožnit jednoduchý proces jejich aktualizace.

V současnosti škody způsobené vlkem na zdraví nebo životě fyzických osob a na vyjmenovaných domácích zvířatech (včetně psů sloužících k hlídání těchto zvířat), hradí dle zákona č. 115/2000 Sb. stát, resp. příslušné Krajské úřady. 
Některé Krajské úřady hradí škody jen dle ceny masa a ne dle ceny chovného zvířete. 

Aktuální ceník náhrad za škody způsobené vlkem a rysem na hospodářských zvířatech.

Kategorie Výše náhrady
Jehňata a kůzlata do 12 měsíců věku 150Kč/kg nebo 3500 Kč/ks
Bahnice a kozy 200Kč/kg nebo 6000 Kč/ks
Plemenný beran nebo kozel „v odchovu“ 300Kč/kg nebo 10000 Kč/ks
Plemennný beran nebo kozel 15 000 Kč/ks
Ovce s mléčnou produkcí 9000 Kč/ks
Užitkové tele do 10 měsíců věku – býček: 24 000 Kč/ks
Užitkové tele do 10 měsíců věku – jalovice: 15 000 Kč/ks

 

V oblasti podpory preventivních opatření by mělo být zavedeno nové opatření nadstavbového titulu v rámci příští SZP umožňující plošné dotace pro registrované zemědělce na území s výskytem vlka, vázané na dobytčí jednotky.

Předmětem dotace by měla být kompenzace zvýšených nákladů, definovaných jako naplnění minimálního standardu k zabezpečení stáda, tj. vyšší standard pevných ohrad, náročnější organizace pastvy, mobilní prvky aj. Toto opatření zatím nebylo nijak blížeji specifikováno a bude předmětem dalšího jednání.

Loni stát za odškodnění ztrát způsobených vlky vyplatil chovatelům necelých 800 tisíc korun.  V roce 2015 pouze 100 tisíc korun.

Zdroj: ČSCHMS
Dále upozorňujeme na odkazy, které by Vás mohli v návaznosti na článek zajímat:

Přílohy