Zemědělec roku 2020

O soutěži

Cílem soutěže je zviditelnit zemědělství, najít a ve slavnostní atmosféře vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivá výrobní zaměření a regiony ČR.
Soutěž je otevřená pro všechny právně-organizační typy zemědělských podniků a farem. Hodnocení a pořadí v soutěži se stanovují na základě výpočtu porovnatelného
ekonomického parametru, která umožňuje porovnat výsledky různých kategorií podniků.
Významným přínosem pro účastníka soutěže je možnost srovnání jeho výsledků s ostatními soutěžícími a pohled na jeho hospodaření v uplynulém roce. Veřejně jsou vyhlášeni pouze absolutní vítězové soutěže, vítězové ve speciálních kategoriích a vítězové v jednotlivých krajích ČR. Výsledky ostatních soutěžících jsou striktně anonymní a účastníci jsou o svém výsledku informováni dopisem do vlastních rukou.

 

Soutěž Zemědělec roku 2020 se vyhlašuje v těchto kategoriích:

– Zemědělec roku – smíšená výroba (33–66 % tržeb z živočišné výroby na celkových tržbách ze zemědělské prvovýroby v roce 2019).

– Zemědělec roku – pěstitel (více než 66 % tržeb z rostlinné výroby na celkových tržbách ze zemědělské prvovýroby v roce 2019).

– Zemědělec roku – chovatel (více než 66 % tržeb z živočišné výroby na celkových tržbách ze zemědělské prvovýroby v roce 2019).

Speciální kategorie:

Nejlepší ekologický zemědělec – 100 % tržeb z ekologické produkce.

Farmářka roku  – fyzická osoba, orgán právnické osoby bez ohledu na podíl základního kapitálu, hospodařící ekologicky i konvenčně.

Mladý farmář roku – fyzická osoba, orgán právnické osoby, ve věku do 35 let, hospodařící ekologicky i konvenčně.

Malá farma roku do 50 ha – obhospodařovaná zemědělská půda v registru LPIS do 50 ha, hospodařící ekologicky i konvenčně.

Skokan roku – stručný popis, charakteristika výroby, výroba ze surovin tuzemského původu.

Objev roku –nově přihlášený do soutěže Zemědělec roku, nikdy se soutěže neúčastnil, v posledních deseti ročnících nebyl v soutěži hodnocen, hospodařící ekologicky i konvenčně.

Zemědělec roku v kraji – pro přihlášku je rozhodující převažující výměra pozemků v daném kraji, hospodařící ekologicky i konvenčně.

Společensky odpovědný Zemědělec roku – není hodnoceno výpočtem, popis činnosti a fotodokumentaci nutno dodat spolu s přihláškou, zaslat na e-mail:
spicka.jindrich@uzei.cz. nebo poštou s označením Zemědělec roku na adresu: ÚZEI Praha, Zemědělec roku, Mánesova 75, 120 00 Praha 2.

Přihlásit se můžete pouze online vyplněním přihlášky zde.

 

Zemědělec ROKU 2020 – INFO

Přílohy