Nahlášení Vyšší moci v návaznosti na nepřízeň počasí : nedodržení termínu seče a zasetí letní meziplodiny

V návaznosti na aktuální počasí a problematickou sklizeň sena jsme pro Vás připravili stručný návod, jak postupovat, je pro ty z Vás, kteří mají povinnost provést seče do konce července a z důvodu proměnlivého počasí jste nebyli schopni seče provést jsme připravili stručný postup jak nyní aktuálně postupovat. 

SZIF

V případě, že se žadatele, který podal žádost o dotaci v rámci Jednotné žádosti, dotkne zásah vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu sucha/výrazných srážek, musí být tato skutečnost oznámena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a to na formuláři k tomu určeném („Ohlášení“).

 

FORMULÁŘ naleznete ZDE

Pracovníci SZIF často požadují PŘÍLOHU OD ČHMÚ – ta je zpoplatněna

  1. Jako doklad prokazující danou vyšší moc žadatel předkládá Potvrzení ČHMÚ –  úhrn srážek za měsíc červen popř. červenec
  2. Je možné si zažádat i o posouzení srážek s normálem (záleží na požadavcích konkrétního pracovišti SZIF)

Chceme Vás ujistit, že vedení svazu dělá vše pro to, aby byl termín posunut a upraven (tento termín však schvaluje vláda) a případný zásah vyšší moci neměl vliv na výplatu finančních prostředků jednotlivých subjektů. Budeme apelovat i na ostatní nevládní organizace, zda se k nám připojí.

 

Lhůta pro podání ohlášení vyšší moci – mimořádných okolností je 15 dnů ode dne, kdy je tak žadatel schopen učinit (tj. nejpozději do 15-ti dnů od 31. 7.