VALNÁ HROMADA ČMSZP PŘESUNUTA NA NEURČITO

Vzhledem k mimořádným opatřením epidemie koronaviru COVID-19 se vedení svazu rozhodlo o zrušení Valné hromady plánované na 26. března 2020 a jejím odsunutí na jiný termín.

Vedení se bude snažit svolat náhradní Valnou hromadu co nejdříve, jakmile to zdravotní situace v České republice umožní.

O náhradním termínu budeme včas informovat.

Svaz i úzké vedení bude s Vámi i nadále komunikovat a důležitá rozhodnutí budou rozhodnuta na základě hlasování per rollam (elektronické hlasování), tak jak to umožňují naše stanovy.