Společné stanovisko k Fondu těžko pojistitelných rizik

nevládní organizaceVážený pane ministře,

v návaznosti na projednávání návrhu poslanců na vydání zákona o Fondu těžko pojistitelných rizik v zemědělství (dále jen „FTPR“), který byl diskutován dne 5. 10. 2020 formou videokonference s Ing. Jindřichem Fialkou (náměstek pro řízení sekce zemědělství a potravinářství MZe), Vám tímto zasíláme společné stanovisko představitelů nevládních organizací sdružujících zemědělskou veřejnost všech forem, zaměření i velikostí.

Jednoznačně se shodujeme, že návrh zákona o FTPR (příloha k dopisu čj. 37597/2020-MZE-11000) je pro nás neakceptovatelný jak z hlediska věcného, tak legislativně procesního.

Téma těžko pojistitelných rizik a mechanismus jejich řízení v zemědělství má zcela zásadní vliv na celý zemědělský sektor a diskutovaný návrh by mohl uškodit zemědělské veřejnosti. Navrhujeme tedy, aby Ministerstvo zemědělství připravilo vládní návrh zákona a předložilo jej do standardního legislativního procesu tak, že umožní zaslání připomínek všech dotčených subjektů v souladu s legislativními pravidly. Dále navrhujeme, aby před vlastní přípravou návrhu zákona byla zpracována a např. formou pracovních skupin řádně projednána komplexní analýza zahrnující srovnání různých variant řešení těžko pojistitelných rizik, včetně jejich dopadů. Pevně věříme, že řádně připravený a projednaný materiál bude následně pro všechny dotčené subjekty přijatelný.

Dne 4. listopadu 2020

 

 

Ing. Milan Boleslav v. r.    Mgr. Ing. Jaroslav Šebek v. r.   Bc. Kateřina Urbánková v. r.

    předseda SMO                                 předseda ASZ                    manažerka PRO-BIO

                            

       Ing. František Winter v. r.                                              Ing. David Brož  v. r.

         předseda ČMSZP                                                               prezident SMA ČR