Report: Společného výzkumného střediska Evropské komise s názvem „Plnění poptávky po pracovní síle v zemědělství v době pandemie COVID 19“

Tato zpráva analyzuje potenciál odvětví zemědělství nahradit sezónní pracovníky. Reaguje na vyhlášená opatření v souvislosti s COVID19, tedy na zaměstnance, kteří nedosáhli svého obvyklého místa práce a např. byly nahrazeni pracovními silami pocházejícími z EU.

Členské státy postižené pandemií COVID-19 se často uchýlily protekci místa/státu, aby zastavily široké šíření viru. To ovlivnilo mnoho ekonomických činností. Report analyzuje potenciál zemědělství a je navržen tak, aby zabránil uzavření těch zásadních činnosti, jejichž cílem je udržovat obyvatelstvo v bezpečí a syté. Jedním z těchto odvětví je právě zemědělství, která musí zůstat funkční, ale omezení mobility působí na sezónní pracovníky, na které se tento sektor doposud spoléhal.

Tato zpráva analyzuje potenciál nahrazení sezónních pracovníků, kterým brání zavedené opatření dosažení svého obvyklého místa práce,  pracovními silami z EU.

Při pohledu na toky trhu práce do zemědělství v posledním desetiletí, tato zpráva konstatuje, po analýze trendů na trhu práce, že nativní/rodilí pracovníci mohou potenciál volných pracovních míst naplnit jen částečně.

Více zde