Nový termín Valné hromady ČMSZP byl stanoven na 8.10.2020

Vzhledem k mimořádným opatřením epidemie koronaviru COVID-19 musela být zrušena Valná hromada (26. března 2020) 

Vedení svazu se po dohodě úzkého vedení shodlo na novém termínu konání, které se uskuteční 8.října 2020 v Hotelu u Krbu.

O bližších informacích budou členové svazu informováni v dostatečném předstihu.