Konání Valné hromady ČMSZP

 

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů

Vás zve na Valnou hromadu

POZVÁNKA

Ve čtvrtek 8. října 2020 od 10:00 se koná Valná hromada Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, na kterou jste srdečně zváni. Jednání se uskuteční jako již tradičně v hotelu „U KRBU“ na adrese Vídeňská 360, Vestec, Praha 4.
(http://www.hotelukrbu.cz/)
Vážení členové ČMSZP, jako hosté byli přizváni :

Ing. Vítězsav Vopava, ředitel Sekce přímých plateb, environmentálních podpor PRV a SOT (SZIF)

Který bude rezentovat:

– změny v monitorování zemědělských ploch prostřednictvím satelitů (Sentinelů 1 a 2) a změn postupů v kontrolování těchto ploch;
– shrnutí novinek SZIF vč. plánu vyplacení finančních prostředků v roce 2021;
– termíny a administrace předběžných žádostí národních dotací.

Harmonogram dne:
Prezence a občerstvení (9:30 – 10:00)
Program jednání:

  1. Zahájení předsedy svazu, schválení jednacího řádu
  2. Vystoupení hostů
  3. Zpráva o činnosti svazu za rok 2019 a 2020
  4. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2019 a 2020
  5. Zpráva o hospodaření v roce 2019, schválení účetní závěrky za 2019, schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019
  6. Diskuse
  7. Závěr

Oběd (13:00)

Vzhledem k nejasné situaci s opatřeními proti šíření CO-VID19 Vás žádáme o potvrzení Vaší účasti do 2. října 2020. V potvrzení prosím uveďte jméno, příjmení a popřípadě právní subjekt, který zastupujete. Potvrzení můžete zaslat na info@cmszp.cz nebo prostřednictvím kliknutí na nápis REGISTRACE.

 

V případě neúčasti nadpoloviční většiny členů ČMSZP se VH bude řídit ustanovením stanov čl. 10, písmena d).

„Nedostaví-li se na valnou hromadu Svazu do stanovené doby nadpoloviční většina všech členů, může valná hromada Svazu po uplynutí jednohodinové čekací lhůty jednat a přijímat usnesení i s nižší než nadpoloviční účastí svých členů.“

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek neváhejte nás kontaktovat: info@cmszp.cz

Říjen 2020
08
Pořadatel:

ČMSZP
Slezská 100/7
120 00 Praha 2

Při registraci nezapomeňte uvést jméno, příjmení popř.právní subjekt, který zastupujete.
REGISTRACE
PLNÁ MOC
SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU
NAVŠTIVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY NAVŠTIVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY
NAVŠTIVTE NÁŠ YOUTUBE KANÁL NAVŠTIVTE NÁŠ YOUTUBE KANÁL
Copyright © 2020 Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp


Popis cesty z hlavního nádraží:
Z hlavního nádraží se vydejte na metro C směr Háje.
Vystupte na zastávce Budějovická a přesedněte na Bus č. 332 nebo 335 nebo 339.
Vystupte následně na zastávce Vestec, Safina