VALNÁ HROMADA 16.12.2020

 

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů

 

Valná hromada v omezeném režimu

Ve středu 16. prosince 2020 od 10:00 se koná Valná hromada Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů.

V době publikace této pozvánky nelze zcela s jistotou předvídat, jaká konkrétní opatření veřejné správy související s epidemií COVID-19 a jejím vývojem budou účinná. Proto byl program VH omezen na záležitosti plynoucí ze zákona.

Program jednání:

  1. Zahájení VH, schválení jednacího řádu
  2. Schválení účetní závěrky za rok 2019, schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019
  3. Schválení Zprávy o činnosti svazu za rok 2019
  4. Závěr

Při organizaci VH budeme postupovat v souladu s pokyny, doporučeními a omezeními vydanými příslušnými orgány veřejné moci, jež budou účinné v dané době. VH se zúčastní zejména  členové úzkého vedení svazu, chceme upozornit  i na možnost využití plné moci při zastupování svazu na VH (vzor přiložen). Oznámit udělení nebo odvolání plné moci je možné také zasláním vyplněné plné moci elektronickou formou na e-mailovou adresu info@cmszp.cz.

Žádáme Vás v případě zájmu osobní účasti na  VH o zaslání potvrzení  účasti do 1. prosince 2020. V potvrzení prosím uveďte jméno, příjmení (případně právní subjekt, který zastupujete). Potvrzení můžete zaslat na info@cmszp.cz nebo prostřednictvím odpovědi přes tlačítko REGISTRACE.

V případě neúčasti nadpoloviční většiny členů ČMSZP se valná hromaada bude řídit ustanovením stanov čl. 10, písmena d).

„Nedostaví-li se na valnou hromadu Svazu do stanovené doby nadpoloviční většina všech členů, může valná hromada Svazu po uplynutí jednohodinové čekací lhůty jednat a přijímat usnesení i s nižší než nadpoloviční účastí svých členů.“

Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky neváhejte kontaktovat ředitelku Svazu.

Prosinec 2020
16

Pořadatel:

ČMSZP
Slezská 100/7
120 00 Praha 2

Při registraci nezapomeňte uvést jméno, příjmení popř.právní subjekt, který zastupujete.

REGISTRACE
PLNÁ MOC
Účetní závěrka
Zpráva o činnosti svazu za rok 2019

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

NAVŠTIVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY

NAVŠTIVTE NÁŠ YOUTUBE KANÁL

Místo konání

ČMSZP
Slezská 100/7
Praha 2, 12000 Česká republika + Google Mapa
Telefon:
+420 602 542 602
Webová stránka:
www.cmszp.cz

Popis cesty z hlavního nádraží:
Z hlavního nádraží se vydejte na metro C směr Háje.
Vystupte na zastávce Muzeum a přesedněte na metro A směr Depo Hostivař.
Vystupte následně na zastávce Náměstí Míru.

Copyright © 2020 Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp