Výměna zkušeností v agrárním sektoru na SOŠ Šumperk

Výměna zkušeností v agrárním sektoru se v letošním roce konala naposled. Měli jsme možnost představit studentům SOŠ Šumperk společnost ZEAS Březná a.s. a Marwin v.o.s.

Tímto bychom chtěli poděkovat především:
Ing. Miroslavovi Janu Buchtovi, předsedovi představenstva ZEAS Březná a.s., který nás dopodrobna seznámil s ekonomikou chovu dojného dobytka.

Jiřímu Pospíšilovi, vedoucímu živočišné výroby ZEAS Březná a.s., který nás seznámil s úspěchy i starostmi jejich chovu v ANC oblastech.

A v neposlední řadě předsedovi svazu ČMSZP, Ing. Františku Winterovi, který studenty seznámil s jeho zkušenostmi s chovem koní a s chovem masného skotu v ANC oblastech. Včetně reálných ekonomických dat výnosů v těchto horských a podhorských oblastech oproti těm produkčním.
🐴🐮🐗🦉🐭

IMG_7159[1] IMG_E7169[1]