AKTUALITA ZE SVAZU

V poslední únorový den se sešli oba předsedové (svazu i dozorčí rady) s místopředsedy.

V rámci jednání se zaměřili na úpravu Stanov, kterou by měla schválit Valná hromada dne 21.3.2019. Nový návrh vyplývá z aktuální struktury kanceláře svazu a jedná se pouze o drobné úpravy textu. V některých odstavcích došlo také k aktualizaci s ohledem na současný stav Svazu.

Nejdůležitější debata proběhla nad budoucí strategií svazu, respektive jeho dalším směřováním a v neposlední řadě byl projednán postup při tvorbě strategie PR našeho Svazu.