Dovolujeme si Vás pozvat na workshop „MEZIGENERAČNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ V AGRÁRNÍM SEKTORU“ – zdarma

Akce je zaměřena především na mladé začínající zemědělské podnikatele, kteří budou mít možnost získat inspiraci pro své podnikatelské aktivity a vyměnit si zkušenosti se zástupci úspěšných podnikatelů a žadatelů z Programu rozvoje venkova.

Místo konání: Penzion Dočkalův mlýn, Michalovice 23, 580 01 Havlíčkův Brod
Termín konání: 23. února 2018

Program:

13:00 – 13:30 Prezence účastníků

13:30 – 14:00 Zahájení a úvodní slovo, informace o aktivitách Celostátní sítě pro venkov („CSV“)

14:00 – 15:00 Informace o projektu (stavební technika) farmy Michala Brože a zkušenosti
projektového manažera s projekty realizovanými z Programu rozvoje venkova
2014‒2020. Mezigenerační výměna a spolupráce na rodinné farmě.
Ing. David Brož, PEF, Česká zemědělská univerzita v Praze

15:00 – 15:30 Přestávka na občerstvení a přesun na farmu Květinov (zkušenosti s čerpáním dotací)

15:30 – 17:00 Exkurze na rodinné farmě Květinov, Radňov 38, 582 55 Květinov-Radňov

17:00 – 17:30 Přesun z farmy zpět do penzionu Dočkalův mlýn a občerstvení

17:30 – 18:15 Představení farmy a osobních zkušeností s projektem zaměřeném na investice do
zahájení činnosti mladých zemědělců realizovaných z Programu rozvoje venkova
2014‒2020 (operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců – zemědělská
technika, stáj).
Ing. David Jeřábek, mladý začínající zemědělec

18:15 – 19:00 Představení rodinné farmy a projektů realizovaných z Programu rozvoje venkova -–
úspěšné i neúspěšné projekty z oblasti pořízení zemědělské techniky a rekonstrukce
stáje (porovnání žádostí z PRV v programovém období 2007‒2013 a 2014‒2020).
Ing. Pavel Uchytil, zástupce rodinné farmy Uchytilových

19:00 – 20:00 Společná diskuze a závěr workshopu.

Kapacita akce je omezena na 20 osob. Účast je zdarma.

Svoji účast potvrďte nejpozději do 19. 2. 2018 na e-mail: menclova@cmszp.cz