2017 – Farmářské listy

červenec 2017     

  farmarske listy 1_2017_CMSZP  

srpen 2017

 farmarske listy 2_2017_CMSZP1

září 2017

fl3

 

 

 

 

 

 

 

říjen 2017

 

 

 

 

banner_FL

 

 

 

Farmářské listy – elektronický zpravodaj Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů
Vydává: Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Kontakt: Ing. Karolína Menclová, ředitelka ČMSZP
Grafický návrh: poustr.cz
Sazba: poustr.cz

Vydávání periodika je v roce 2017 podpořeno dotací z Ministerstva zemědělství
v rámci projektu Podnikavý zemědělec.

Přílohy