Projekt Podnikavý zemědělec 2017

Doba realizace projektu: od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Místo realizace: celá Česká republika

Cíl projektu:

Projekt si klade za cíl shromáždit příběhy zemědělců z České republiky a EU. Zejména z řad ekologických zemědělců, a to z důvodu jejich hospodaření, při kterém je kladen velký důraz na kladný vztah ke zvířatům, půdě, rostlinám a obecně k přírodě.

Popis projektu:

Zprostředkování zapojení zemědělské veřejnosti do vytváření dotační politiky ČR ve snaze co nejpřesněji reflektovat skutečné potřeby specifického českého zemědělství, a to již v rámci jednání pracovních skupin při MZe a na mezinárodním zastoupení.

Umožnit zemědělských subjektům prezentovat své názory na konferencích, týkajících se dané problematiky prostřednictvím zvolených zástupců se zemědělské veřejnosti.

Výstupy projektu:

Poznatky z této činnosti budou sloužit jako podklady při jednání s ministerstvem zemědělství, ve snaze předat příklady z praxe zemědělských podnikatelů.

Budou samozřejmě využity i při jednání zástupců se zahraničními subjekty, a to jak v rámci organizací COPA GEOPA a ELO, tak v rámci přidružených workshopů, kulatých stolů a odpovídajících jednáních.

FullSizeRender

Farmářské listy


Videa


VÝZVA: Pokud máte zájem se s námi podělit o Vaše zkušenosti prosím kontaktujte nás na emailu: menclova@cmszp.cz. Máme pro Vás připraven krátký rozhovor.


Tento projekt je podpořen dotací poskytnutou Ministerstvem zemědělství.

Logo MZe - bez CR