Přidejte se k nám – PŘIHLÁŠKA

PŘIHLÁŠKA K TISKU

 

Členské příspěvky Svazu jsou stanoveny podle počtu obhospodařovaných hektarů půdy, vedené v LPIS.

Za 1 ha půdy je výše členského příspěvku 10 Kč, minimální výše členského příspěvku je 1 500 Kč. Členové – nehospodařící důchodci mají stanovený členský příspěvek v poloviční výši (750 Kč).

U kolektivních členů nebo členů zaměřením podnikatelské činnosti nezemědělské povahy (neobhospodařujících ha) se výše členských příspěvků stanovuje individuálně smluvně.