Monitorovací výbor a pracovní skupiny MZe – zástupci ČMSZP v TPS SZP 2020+

První v příslušné skupině je nahlášen jako zástupce ČMSZP při této skupině a druhý jako jeho náhradník. Další uvedení pak budou k dispozici vedoucímu skupiny (první uvedený) pro případ, že by se jednání nemohl účastnit jak zástupce, tak náhradník.

Úkolem vedoucího bude vždy zajistit účast některého z členů PS.

Nominované osoby za ČMSZP do PS SZP 2020+ společně s jejich kontaktními údaji:

 

PS pro příjmy

Jméno a Příjmení Telefonní kontakt E-mail
Lubomír Burkoň +420 605 294 791 lubos-burkon@volny.cz
Ing. Jaroslav Kratochvíl +420 602 460 411 statek.khory@seznam.cz

 

PS pro konkurenceschopnost

Jméno a Příjmení Telefonní kontakt E-mail
Romana Zemanová +420 706 724 209 ro.zemanka@gmail.com
Ing. Václav Jungwirth +420 602 232 488 jungwirth@cschms.cz

 

PS pro podmíněnost

Jméno a Příjmení Telefonní kontakt E-mail
Ing. Kamil Surovík +420 601 587 970 k.surovik@centrum.cz
Ing. Petr Šreiber  +420 602 171 052 sreiber@zea.cz
Dušan Kresl  +420 603 214 192 dusankresl@seznam.cz
Ing. Jiří Opat   +420 603 456 084 zemedelstvi.malsovice@seznam.cz

 

PS pro klima

Jméno a Příjmení Telefonní kontakt E-mail
Ing. Karolína Menclová +420 602 542 602 menclova@cmszp.cz

 

PS pro biodiverzitu / přírodní zdroje

Jméno a Příjmení Telefonní kontakt E-mail
Ing. Pavel Vinohradník +420 605 760 044 vinohradnik@seznam.cz
Mgr. Ing. Václav Balint  +420  724 700 876 vaclavbalint@gmail.com
Ing. Jiří Opat  +420 603 456 084 zemedelstvi.malsovice@seznam.cz
Ing. Jaroslav Kratochvíl  +420 602 460 411 statek.khory@seznam.cz

 

PS pro generační obměnu

Jméno a Příjmení Telefonní kontakt E-mail
Petr Kubal +420 777 174 450 kubal.petr@seznam.cz
Romana Zemanová +420 706 724 209 ro.zemanka@gmail.com

 

PS pro AW

Jméno a Příjmení Telefonní kontakt E-mail
Ing. Václav Jungwirth +420 602 232 488 jungwirth@cschms.cz
Ing. Kamil Surovík +420 601 587 970 k.surovik@centrum.cz

 

PS pro poradenství a vzdělávání

Jméno a Příjmení Telefonní kontakt E-mail
Ing. František Winter +420 602 533 707 f.winter@atlas.cz
Ing. Karolína Menclová +420 602 542 602 menclova@cmszp.cz