Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství (ABK)

Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství (ABK) byla zřízena ministrem zemědělství ve snaze snížit stoupající administrativní náročnost různých opatření uplatňovaných a využívaných v  resortu zemědělství.

Komise je podřízena vrchní ředitelce Sekce ministra. Členy komise jmenuje ministr zemědělství. Z členů komise jmenuje předsedu ABK.

Předmět činnosti

  • členové komise prostřednictvím organizací, které zastupují v komisi a prostřednictvím zemědělské veřejnosti, vyhledávají případy zbytečné administrativní zátěže, tuto evidují a předkládají k projednání ABK.
  • členové komise mají právo se vyjadřovat k nezbytnosti a účelnosti požadovaných administrativních povinností v návaznosti na evropskou legislativu.
  • komise je připomínkovým místem pro legislativní návrhy resortu zemědělství, které vyžadují rozšíření administrativy.

Za ČMSZP je členem Ing. František Winter.

Zápisy z jednání a podněty:

Zápis ze 121. jednání Antibyrokratické komise MZe

ze dne 2. září 2020


Zápis ze 120. jednání Antibyrokratické komise MZe

ze dne 3. června 202020.1.2020

Zápis ze 117. jednání ABK

ze dne 8.1.2020


Zápis ze 116. jednání ABK

ze dne 4.12.2019


Zápis ze 115. jednání ABK

ze dne 6.11.2019


Zápis ze 114. jednání ABK

ze dne 1.10.2019


Zápis ze 113. jednání ABK

ze dne 4.9.2019


Zápis ze 112. jednání ABK

ze dne 26.6.2019


Zápis ze 111. jednání ABK

ze dne 22.5.2019


Zápis ze 110. jednání ABK

ze dne 24.2.2019


Zápis ze 109. jednání ABK

ze dne 20.3.2019


Zápis ze 108. jednání ABK

ze dne 21.2.2019


Zápis ze 107. jednání ABK

ze dne 9.1.2019další zápisy

Kontaktní adresa: 
Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství
Těšnov 17
117 05  Praha 1
Tel.: 221 812 425
E-mail: antibyrokracie@mze.cz

Přílohy