Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství (ABK)

Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství (ABK) byla zřízena ministrem zemědělství ve snaze snížit stoupající administrativní náročnost různých opatření uplatňovaných a využívaných v  resortu zemědělství.

Komise je podřízena vrchní ředitelce Sekce ministra. Členy komise jmenuje ministr zemědělství. Z členů komise jmenuje předsedu ABK.

Předmět činnosti

  • členové komise prostřednictvím organizací, které zastupují v komisi a prostřednictvím zemědělské veřejnosti, vyhledávají případy zbytečné administrativní zátěže, tuto evidují a předkládají k projednání ABK.
  • členové komise mají právo se vyjadřovat k nezbytnosti a účelnosti požadovaných administrativních povinností v návaznosti na evropskou legislativu.
  • komise je připomínkovým místem pro legislativní návrhy resortu zemědělství, které vyžadují rozšíření administrativy.

Za ČMSZP je členem Ing. František Winter.

Zápisy z jednání a podněty:

Zápis ze 112. jednání ABK

ze dne 26.6.2019


ze dne 22.5.2019


Zápis ze 110. jednání ABK

ze dne 24.2.2019


Zápis ze 109. jednání ABK

ze dne 20.3.2019


Zápis ze 108. jednání ABK

ze dne 21.2.2019


Zápis ze 107. jednání ABK

ze dne 9.1.2019Zápis ze 106. jednání ABK

ze dne 5.12.2018


Zápis ze 105. jednání ABK

ze dne 7.11:2018


Zápis ze 104. jednání ABK

ze dne 3.10.2018Zápis ze 103. jednání ABK

ze dne 6.9.2018


Zápis ze 102. jednání ABK

ze dne 6.6.2018


Zápis ze 101. jednání ABK

ze dne 2.5.2018Zápis ze 100. jednání ABK

ze dne 4.4.2018


Zápis z 99. jednání ABK

ze dne 7.3.2018


Zápis z 98. jednání ABK

ze dne 7.2.2018Zápis z 97. jednání ABK

ze dne 10.1.2018


Zápis z 96. jednání ABK

ze dne 6.12.2017


Zápis z 95. jednání ABK

ze dne 1.11.2017Zápis z 94. jednaní ABK MZe

ze dne 4. 10. 2017


Zápis z 93. jednání ABK MZe

ze dne 6. 9. 2017


Zápis z 92. jednání ABK MZe

ze dne 7. 6. 2017


Zápis z 91. jednání ABK MZe

ze dne 10. 5. 2017


Zápis z 90. jednání ABK MZe

ze dne 5. 4. 2017


Zápis z 89. jednání ABK MZe

ze dne 1. 3. 2017


Zápis z 88. jednání ABK MZe

ze dne 1. 2. 2017


Zápis z 87. jednání ABK MZe

ze dne 7. 12. 2016


Zápis z 86. jednání ABK MZe

ze dne 9. 11. 2016


Zápis z 85. jednání ABK MZe

ze dne 5. 10. 2016


Zápis z 84. jednání ABK MZe

ze dne 7 9. 2016


Zápis z 83. jednání ABK MZe

ze dne 9. 6. 2016


Zápis ze 82. jednání ABK MZe

ze dne 11.5.2016


Zápis ze 81. jednání ABK MZe

ze dne 13.4.2016


Zápis ze 80. jednání ABK MZe

ze dne 2. 3. 2016


Zápis ze 79. jednání ABK MZe

ze dne 3. 2. 2016


Zápis ze 78. jednání ABK MZe

ze dne 13. 1. 2016


Zápis ze 77. jednání ABK MZe

ze dne 9.12.2015


Zápis ze 76. jednání ABK

ze dne 4. 11. 2015


Zápis ze 75. jednání ABK

ze dne 7. 10. 2015


Zápis ze 74. jednání ABK

ze dne 9.9.2015


Zápis ze 73. jednání ABK

ze dne 3.6.2015


18.5.2015

Zápis ze 72. jednání ABK

ze dne 6.5.2015


13.4.2015

Zápis ze 71. jednání ABK

ze dne 1.4.2015


19.3.2015

Zápis ze 70. jednání ABK

ze dne 11.3.2015


12.2.2015

Zápis ze 69. jednání ABK

ze dne 4.2.2015


19.1.2015

Zápis ze 68. jednání ABK

ze dne 7.1.2015


další zápisy

Kontaktní adresa: 
Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství
Těšnov 17
117 05  Praha 1
Tel.: 221 812 425
E-mail: antibyrokracie@mze.cz

Přílohy