Vývoj měsíčních cen zemědělských výrobců – KOMODIT V ČR

Vývoj měsíčních cen zemědělských výrobců (CZV) v ČR zahrnuje z rostlinných komodit pšenici (potravinářskou a krmnou), ječmen (sladovnický, krmný a potravinářský), žito, krmný oves, průmyslovou kukuřici, semeno řepky olejné, brambory pozdní konzumní, jablka, cibuli a hlávkové zelí. Z živočišných komodit je uveden vývoj cen a predikce u mléka (celkem), jatečných býků, jatečných krav, jatečných jalovic, jatečných prasat, jatečných kuřat a vajec.

Pod odkazem níže je k dispozici tabulka s uvedenými cenami včetně příslušných grafů k vybraným komoditám.

Vývoj a predikce CZV IV až VI 2020.