TPS MZe

Tématické pracovní skupiny MZe

Ministerstvo zemědělství na konci února 2017 připravilo systém pracovních orgánů, které se budou podílet na přípravě národní pozice k nové SZP a následně v budoucích letech i na nastavení konkrétních podmínek v rámci České republiky.

Nominovat svého zástupce měly nevládní organizace do následujících tematických pracovních skupin:
1. Pracovní skupina „Společné organizace trhu a komodity“
2. Pracovní skupina „Přímé platby“
3. Pracovní skupina „Program rozvoje venkova“

Úkolem výše uvedených pracovních skupin bude formulovat potřeby na základě zkušeností praxe, projednávat hlavní aspekty systému nastavení podpor, formulovat odůvodněné varianty řešení a identifikovat požadavky na přípravu analytických podkladů. Pracovní skupiny budou řízeny řediteli gesčně příslušných odborů MZe a jejich členy budou kromě pracovníků MZe zástupci nevládních organizací,  výzkumných institucí či Státního zemědělského intervenčního fondu.

Do tématických pracovních skupin při MZe byli za Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů nominováni:

Název pracovní skupinyZástupce za ČMZSP
Společná organizace trhu a komoditLubomír Burkoň (vedoucí skupiny za ČMSZP)
Ing. Miroslav Jan Buchta
Dušan Kresl
Přímé platbyIng. Jaroslav Kratochvíl (vedoucí skupiny za ČMSZP)
Ing. Pavel Vinohradník
Josef Ryšavý
Ing. Jiří Opat
Program rozvoje venkovaIng. Pavel Vinohradník (vedoucí skupiny za ČMSZP)
Ing. Jaroslav Kratochvíl
Ing. Jiří Opat
Ing. Pavel Moulis
Pracovní skupina k redefinici LFA oblastí (ANC)Lubomír Burkoň (vedoucí skupiny za ČMSZP)

Ing. Miroslav Vráblík
Ing.Jarolav Kratochvíl