Dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v roce 2017. Příjem žádostí od 18.6.2018.

V termínu od 18. 6. 2018 do 29. 6. 2018 včetně bude realizován příjem žádostí na oba podprogramy: Podprogram S. 1.1. – tržní plodiny: Pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, kukuřice na zrno, oves, žito, triticale, řepka, slunečnice, mák, cukrovka, brambory. Podprogram S. 1.2. – krmné plodiny: Kukuřice (kromě …
Pokračování textu „Dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v roce 2017. Příjem žádostí od 18.6.2018.“