SZIF: Informace pro žadatele na opatření Lesnictví HRDP 2021

 Rádi bychom informovali žadatele, že od dnešního dne je možné, v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy, podávat žádosti o dotaci na náhradu HRDP (závazky 2004 – 2006) na rok 2021. Žádost o dotaci na náhradu HRDP 2021 lze podat v řádném termínu do 30. 4. 2021.

V souvislosti s epidemií COVID-19 může dojít k prodloužení termínu pro příjem žádostí. V případě posunutí termínu příjmu žádostí bude o této změně podána informace na stránkách eagri.cz nebo szif.cz.

Příjem žádostí na náhradu HRDP bude v roce 2021 probíhat přednostně prostřednictvím Portálu farmáře SZIF (PF SZIF). Informace o podání žádosti o dotaci prostřednictvím PF SZIF jsou k dispozici přímo na PF SZIF, na stránkách Fondu (http://www.szif.cz/cs/lesnictvi), případně je žadatel získá na příslušném Oddělení příjmu žádosti a LPIS (OPŽL).

Formulář žádosti o dotaci na náhradu HRDP je k dispozici žadatelům na cestě http://www.szif.cz/cs/lesnictvi nebo na PF SZIF. Má-li žadatel zřízen vstup do PF SZIF, jsou mu veškeré písemnosti, související se žádostí o poskytnutí dotace (včetně rozhodnutí), zasílány prostřednictvím PF SZIF, a to v souladu s ustanovením § 11 odst. 7 a 9 zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pokud žadatel neprokáže právní důvod k užívání zemědělské půdy (podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství) dotace se na díl půdního bloku (příp. na jeho část) neposkytne.

Informace týkající se podání žádosti o dotaci na náhradu HRDP 2021 jsou k dispozici přímo na PF SZIF, na stránkách Fondu www.szif.cz v sekci Ukončené programy – Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP), popřípadě je žadatel získá na příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS (bývalé AZV, tj. Agentury pro zemědělství a venkov).

V rámci webu www.szif.cz má žadatel k dispozici formuláře, příručky a jiné relevantní informace. Před podáním žádosti o dotaci na Náhradu HRDP 2021 je doporučeno se s těmito dokumenty předem seznámit.