Zveřejnění výzev EK pro předkládání propagačních programů na podporu zemědělských produktů

Na webovém portálu Státního zemědělského intervenčního fondu byly zveřejněny výzvy Evropské komise k předkládání návrhů pro programy na podporu zemědělských produktů po celém světě i v rámci EU (v příloze). Termín pro předložení návrhů propagačních programů byl stanoven na 16. 4. 2019 do 17:00 hodin (středoevropského času). Komise přijaté návrhy posoudí a v říjnu budou známi úspěšní žadatelé.

Návrhy jsou předkládány přímo agentuře CHAFEA prostřednictvím elektronického systému:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip.

Další informace na webu www.szif.cz nebo na emailu propagace.eu@szif.cz:
– Sekce – Ke stažení (legislativa): https://www.szif.cz/cs/eu-propagace-zemedelskych-produktu
– Sekce – Ke stažení (důležité informace): Jak připravit a podat žádost o propagační program – Příručka pro žadatele