SZIF začíná vydávat rozhodnutí na chov bahnic, koz a škrobové brambory

Od 4.3.2019 začíná platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydávat rozhodnutí pro chovatele bahnic nebo koz a zároveň pro producenty škrobových brambor.

 

O dotaci na bahnice a kozy si požádalo téměř 2 900 chovatelů, mezi které bude rozděleno 74,4 milionu korun. O podporu na produkci škrobových brambor mělo zájem 308 žadatelů, pro něž je určeno téměř 81 milionů korun.

Podpora chovu bahnic nebo koz spadá pod Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) a zájemci o ni žádají prostřednictvím Jednotné žádosti. Cílem tohoto dotačního opatření je podpořit chov uvedených zvířat pasených na travních porostech, jež jsou evidovány na žadatele v LPIS, v období nejméně od 15. května do 11. září 2018.

Žádat lze minimálně na 2 velké dobytčí jednotky (VDJ), přičemž přepočítávací koeficient na ovci nebo kozu je 0,15 VDJ a započítávají se pouze zvířata starší 12 měsíců. Na chov bahnic a koz si zažádalo v rámci Jednotné žádosti 2018 celkem 2 878 zemědělců, mezi ně bude rozděleno 74,4 milionu korun. Sazba na uvedená zvířata je 3 551,78 korun na VDJ.

Dalším dotačním opatřením, na které začíná SZIF vydávat rozhodnutí k platbě od 4. března, je Podpora na produkci brambor určených pro výrobu škrobu. Škrobové brambory jsou zařazeny mezi tzv. citlivé komodity a patří také do Dobrovolných podpor vázaných na produkci.

O dotaci na pěstování těchto brambor si zažádalo celkem 308 zemědělců, mezi které bude rozděleno 80,9 milionu korun. Letošní sazba je 13 679,08 Kč na hektar.

Pro výplatu těchto podpor je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci.

Doporučujeme žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu uspíší.

Upozorňujeme žadatele, že vzdání se odvolání je nutné podat až po obdržení rozhodnutí. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.