SZIF začíná vydávat rozhodnutí na masná telata Praha

Od dneška začíná platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydávat rozhodnutí na VCS – masná telata.

O dotaci si v rámci Jednotné žádosti 2017 požádalo 6 tisíc zemědělců, mezi které bude rozděleno téměř 631 milionů korun. Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) je zaměřena na citlivé sektory, které čelí nějakým obtížím, ale zároveň jsou velmi důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů. Spadá sem také chov telete masného typu.

O podporu si mohli požádat chovatelé, jejichž telata se v hospodářství narodila v období od 1. dubna 2016 do 31. března 2017. Žádat bylo možné na minimálně jedno tele. Celkově je na tuto podporu určeno 630,7 milionu korun, částka bude rozdělena mezi 6 019 žadatelů. Výše sazby je 8 560,25 Kč / VDJ.

Pro výplatu podpory je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby v rámci urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu zrychlí. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.

Tento formulář lze podat jedním z následujících způsobů:

1. prostřednictvím Portálu farmáře

2. přes datovou schránku

3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF

4. poštou

5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem.

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla: 222 871 871 nebo e-mailu: info@szif.cz.

Zdroj:SZIF