SZIF pořádá semináře k PRV

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pořádá semináře pro zájemce o 7. kolo Programu rozvoje venkova (PRV). Podzimní kolo se už blíží, a tak informace budoucím žadatelům určitě přijdou vhod. Mohou si zvolit z nabídky osmi školení, která budou probíhat v rámci celé ČR od 17. do 25. září.

7. kolo PRV podpoří investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků a projekty spolupráce za téměř 3 miliardy korun. Žádosti se budou přijímat pouze prostřednictvím Portálu farmáře od 9. října do 30. října 2018.

Operace vyhlašované v 7. kole příjmu žádostí jsou následující:

 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech

 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lese

 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

V průběhu srpna organizovalo několik školení pro budoucí žadatele Ministerstvo zemědělství. Nyní se blíží další série školení, kterou pořádá SZIF ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov. Celkem půjde o osm workshopů, jejichž cílem je představit jednotlivé vyhlášené operace, způsob administrace projektů, příklady dobré i špatné praxe, jak správně vyplnit žádost a poukázat na zbytečné chyby.

Účast je bezplatná. Některé ze seminářů jsou zaměřeny jen na určité operace a u některých je zapotřebí potvrdit účast předem. Bližší informace získáte přímo z pozvánek, které jsou k dispozici na webových stránkách SZIF v Kalendáři akcí nebo přímo ve Zpravodajství pod příslušným regionálním odborem (http://www.szif.cz/cs/szif-ro).

 17. 9. 2018

10:00 – 14:00 v Hostinci na Dolánku, Pištín 56, 373 46 Pištín okres České Budějovice 19. 9. 2018

10:00 – 14:00 v aule VOŠ lesnické a Střední školy B. Schwarzenberga, Lesnická 55, 397 01 Písek

18. 9. 2018

10:00 – 14:00 v sále Regionálního centra celoživotního vzdělávání, Plánická 174, 339 01 Klatovy

18. 9. 2018

9:00 – 14:00 Restaurace Radnice, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice Pardubický kraj

25. 9. 2018

9:00 – 14:00 Multifunkční kulturní dům Úhřetice, Úhřetice 149, 538 32 Úhřetice

19. 9. 2018

9:00 – 14:00 Multimediální sál, Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

7. 9. 2018

9:00 – 14:00 Kulturní dům Zašová č. p. 809, 756 51 Zašová

18. 9. 2018

9:00 – 14:00 Zasedací místnost MZe, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk