31. leden je konečný termín pro doložení dokladů na některá opatření v rámci Jednotné žádosti 2017

SZIF upozorňuje na konec termínu pro doložení dokladů na některá opatření v rámci Jednotné žádosti

 31. leden 2018 je posledním termínem pro dodání potřebných dokladů u některých dotací v rámci Jednotné žádosti 2017.

  • Podpory na produkci brambor určených pro výrobu škrobu – nutné doložení účetního dokladu za sadbu, uznávací listy a potvrzení výrobce o skutečně nakoupeném množství škrobu. 
  • Podpory na produkci ovocných druhů s vysokou a velmi vysokou pracností a v rámci – doložit vyplněný formulář vydaný Fondem a doklady na prokázání minimální úrovně vlastní produkce, tedy účetní a daňové doklady, případně doklady využití produkce při dalším zpracování včetně výrobních kalkulací.
  • Ekologické zemědělství – Ovocné sady v letošním roce poprvé doloží pouze vyplněný formulář vydaný Fondem a záznamy o rostlinné produkci (karty půdních bloků).
  •  Ekologické zemědělství – Jahodník doloží vyplněný formulář vydaný Fondem, záznamy o rostlinné produkci, účetní a daňové doklady, případně doklady využití produkce při dalším zpracování včetně výrobních kalkulací.

 

Pro více informací k prokázání vlastní produkce ovoce a jahodníku v rámci Ekologického zemědělství byla vyhotovena příručka, která je k dispozici na www.szif.cz – v sekci Jednotná žádost – Ke stažení – Prokázání produkce ovocných druhů a jahod.

Formuláře jsou k dispozici na www.szif.cz – v sekci Jednotná žádost – Ke stažení – Prokázání produkce ovocných druhů. Ty žadatel doručí příslušnému Oddělení příjmu žádostí a LPIS.