Výše sazby VCS na masná telata

Dnešním dnem (17. ledna 2017) začíná Státní zemědělský intervenční fond vydávat rozhodnutí na

VCS – masná telata.

Opatření se vztahuje na masná telata, která se narodila v hospodářství žadatele v období od 1. dubna 2015 do 31. března  2016

 

Výše sazby je 9 312,99 Kč / VDJ.

 

Masné tele

Tuto částku je třeba násobil koeficientem 0,4 (skot ve věku do 6 měsíců). Celková částka VCS je tedy pro masné tele 3 725,196 Kč.

Pro výplatu této podpory je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. SZIF doporučuje žadatelům, aby v rámci urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání.

Díky tomuto kroku platbu urychlí.

Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.

Tento formulář lze podat jedním z následujících způsobů:

1. prostřednictvím Portálu farmáře

2. přes datovou schránku

3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF

4. poštou

5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem.

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím tel. čísla: 222 871 871 nebo e-mailu: info@szif.cz.

 

ZDROJ: Zpráva SZIF

 

Související: http://cmszp.cz/ostatni/2016/vcs-a-sazba-na-masne-tele/