8.1.1 ZALESŇOVÁNÍ A ZAKLÁDÁNÍ LESŮ

LesV sekci zaměřené na opatření Zalesňování zemědělské půdy (8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů) byl umístěn formulář pro dotaci na založení lesního porostu 2016.

Žádost o dotaci na založení lesního porostu 2016 žadatel nalezne na cestě www.szif.cz: SZIF Poskytuje/Program rozvoje venkova 2014-2020/Opatření/M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů/8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

Posledním možným termínem podání žádosti o dotaci na založení lesního porostu 2016 je 30.listopad 2016.

Žádáme žadatele, aby žádost o dotaci na založení lesního porostu 2016 podali:

a) osobně – na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (podání podle místa trvalého bydliště nebo sídla) Seznam Oddělení příjmu žádostí a LPIS je k dispozici na cestě: http://www.szif.cz/cs/ro
b) poštou;
c) datovou schránkou;
d) elektronickou podatelnou;
e) pomocí Portálu farmáře.

Podrobné informace o způsobech podání žadatel nalezne v Příručce pro žadatele opatření 8.1.1. Zalesňování a zakládání lesů. V rámci sekce 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů (www.szif.cz) má žadatel k dispozici formuláře, příručky a jiné relevantní informace. Před podáním žádosti je doporučeno se s těmito dokumenty předem seznámit.

Upozornění!

Žadatelé, kteří nepodali Ohlášení o vstupu do opatření 2016 do konečného termínu 16. května 2016, nebude poskytnuta dotace na založení lesního porostu 2016.

 

Zdroj: SZIF

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.