SZIF začal vydávat rozhodnutí o platbě k opatření LFA

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal vydávat k datu 1. prosince 2015 rozhodnutí o platbě LFA. Výplata bude následovat po nabytí právní moci rozhodnutí. Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA) by měly prostřednictvím vybízení k trvalému využívání zemědělské půdy přispívat k zachování venkovské krajiny a k zachování …
Pokračování textu „SZIF začal vydávat rozhodnutí o platbě k opatření LFA“

Druhé zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova 2014-2020

Ve čtvrtek 19. 11. 2015 v hotelu Floret (Průhonice) se uskutečnilo druhé zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova 2014-2020. Body programu: Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014-2020 Úpravy programového dokumentu PRV 2014-2020 Změny podmínek plánované pro příjem žádostí o podporu na rok 2016 Preferenční kritéria pro projektová opatření PRV Evaluační plán …
Pokračování textu „Druhé zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova 2014-2020“

Národní konference Venkov 2015, Velehrad

Ve dnech 12. a 13. listopadu 2015 se ve Velehradě a Modré uskutečnila Národní konference Venkov 2015. Dvoudenní konference byla zakončena ve velehradské bazilice společným shromážděním a formulací závěrů k hlavnímu tématu půdy a venkovské problematice obecně. Účastníci konstatovali nutnost zejména následujících opatření: Zachovávat co největší množství srážkových vod v krajině, tak aby …
Pokračování textu „Národní konference Venkov 2015, Velehrad“

Konference Větrná energie v ČR

Ve středu 2. prosince se uskuteční 11. ročník konference Větrná energie v ČR 2015. Konference se bude konat 2. Prosince v Praze, hotel Jurys Inn, Sokolovská 11, Praha 8. Legislativní prostředí a změny, které se do sektoru větrné energetiky tento rok přináší, budou jedním z hlavních témat letošního ročníku konference. Budeme se snažit …
Pokračování textu „Konference Větrná energie v ČR“

Výše procentních sazeb podpor pojištění pro rok 2015 (PGRLF)

Představenstvo Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. stanovilo výše procentních sazeb podpor pojištění pro rok 2015 v rámci programu: Finanční podpora pojištění 50% z uhrazených nákladů na pojištění speciálních plodin 50% z uhrazených nákladů na pojištění ostatních plodin 50% z uhrazených nákladů na pojištění hospodářských zvířat   Pojištění produkce školek s produkcí sadebního …
Pokračování textu „Výše procentních sazeb podpor pojištění pro rok 2015 (PGRLF)“

Vyhlášení vítěze 14. ročníku soutěže Zemědělec roku

Jako spoluorganizátoři soutěže Zemědělec roku přinášíme informace o slavnostním vyhlášení, kde svaz zastupoval jeho místopředseda Ing. Oldřich Šuhájek. Nezávislé hodnocení ekonomických výsledků provedl Ústav zemědělské ekonomiky a informací na základě předložených kopií účetních výkazů za rok 2014. Vítězem 14. ročníku soutěže Zemědělec roku se letos stal soukromě hospodařící rolník Václav Hrabě …
Pokračování textu „Vyhlášení vítěze 14. ročníku soutěže Zemědělec roku“

Předkládání příloh k finančnímu zdraví

Článek Ministerstva zemědělství upřesňuje způsob generování a následného dokládání příloh k posouzení finančního zdraví. Povinnost dokládat finanční zdraví se týká pouze projektů, jejich způsobilé výdaje přesahují částku 1 mil. Kč. Odkaz na článek: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/predkladani-priloh-k-financnimu-zdravi.html

22. Skalský dvůr – Konference „České zemědělství v horských a podhorských oblastech“

Na začátku prvního listopadového týdne se uskutečnilo každoroční setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Sekcí pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov. Konference se těšila značnému zájmu odborné veřejnosti, o čemž také svědčí nebývale vysoký počet účastníků. …
Pokračování textu „22. Skalský dvůr – Konference „České zemědělství v horských a podhorských oblastech““

Podrobný postup pro doložení příloh 1. kolo PRV

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře – 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 – 2020) Doložení příloh k Žádosti o dotaci Podrobný postup pro doložení „příloh k Finančnímu zdraví žadatele“ prostřednictvím Portálu Farmáře – 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 …
Pokračování textu „Podrobný postup pro doložení příloh 1. kolo PRV“