Informace k některým podmínkám Pravidel pro žadatele

ŘO PRV vydal upřesňující informace k některým podmínkám Pravidel pro žadatele. Informace se týkají Obecných podmínek Pravidel (zadávání zakázek) a operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. Konkrétně byly upraveny následující podmínky Pravidel. Zadávání zakázek Podmínka Obecných podmínek Pravidel, kapitola 9, písm. b), odst. 10 stanoví, že zadavatel nesmí vyzvat osobu …
Pokračování textu „Informace k některým podmínkám Pravidel pro žadatele“

Informace pro žadatele – Zálohy SAPS 2015

Praha,18. září 2015 – V souvislosti s mléčnou krizí, bude žadatelům poskytnuta záloha na platbu SAPS 2015. Začátkem července jsme informovali veřejnost, že na dotační titul SAPS nebudou vypláceny zálohy. Vzhledem k situaci, kdy se zemědělci potýkají s nedostatkem hotovosti, což jim stěžuje podnikání, bude žadatelům poskytnuta vyšší záloha než …
Pokračování textu „Informace pro žadatele – Zálohy SAPS 2015“

Katastrofické sucho – podávání výjimek na konvenční krmivo v ekologickém zemědělství

Vzhledem k mimořádně nepříznivé meteorologické situaci mohou ekologičtí chovatelé zvířat žádat o výjimku na použití konvenčních krmiv bez nutnosti dokládat další důkazy prokazující rozsah, místo a typ katastrofy. Žádost není zpoplatněna a podává se na obvyklém formuláři. Ekologický zemědělec je povinen o využití výjimky neprodleně informovat svou kontrolní organizaci. Po dobu zkrmování …
Pokračování textu „Katastrofické sucho – podávání výjimek na konvenční krmivo v ekologickém zemědělství“

ČMSZP se prezentoval na mezinárodním agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích

České Budějovice se pravidelně stávají koncem srpna centrem nejen pro zemědělskou veřejnost. Důvodem je šestidenní mezinárodní agrosalon Země živitelka, který pod heslem „Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“ představuje novinky obnovy a rozvoje venkova, rostlinné a živočišné výroby, zemědělské techniky, potravinářské výroby, lesního a vodního hospodářství, zahradnictví a pěstitelství, služeb …
Pokračování textu „ČMSZP se prezentoval na mezinárodním agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích“