Téměř 900 hospodářských zvířat na výstavišti v Brně – ANIMALTECH 12.5. až 15.5.2019

Téměř 900 hospodářských zvířat na výstavišti v Brně Už podruhé se na brněnském výstavišti bude konat Mezinárodní veletrhu pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH s Národní výstavou hospodářských zvířat, letos od 12.5. (neděle) do 15.5. (středa). Součástí doprovodného programu je Středoevropský veterinární kongres, souběžně proběhne také Národní výstava myslivosti, výstava koní …
Pokračování textu „Téměř 900 hospodářských zvířat na výstavišti v Brně – ANIMALTECH 12.5. až 15.5.2019“

100 let zemědělce – přenos z Národního zemědělského muzea

K 100 letému výročí tohoto periodika jsme si dovolili prezentovat článek JUDr. Jana Brzoráda, nájemce velkostatku v Jinonicích, který ve svém článku Národohospodářské úkoly naší republiky s hlediska zemědělského v prvém čísle prvního ročníku Československého zemědělce v roce 1919 uvádí: „Úkolem státu je zabezpečit a podporovat blahobyt , vzdělání a …
Pokračování textu „100 let zemědělce – přenos z Národního zemědělského muzea“

Rozhovor s Prof. Ing. Zdeňkem Žaludem, Ph.D.

Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. pedagog na Mendelově univerzitě v Brně a vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., (CzechGlobe) 1. Jaký je Váš vztah k Pardubickému kraji? Za jedno z nejkrásnějších měst v ČR považuji Poličku, z přírody dobře znám a obdivuji údolí a meandry Tiché i Divoké …
Pokračování textu „Rozhovor s Prof. Ing. Zdeňkem Žaludem, Ph.D.“

Jak pomoci českému venkovu

Autor: Aneta Zachová a Pavla Hosnedlová | EURACTIV.cz  5. 4. 2019 © Shutterstock   Na venkově chybí občanská vybavenost, infrastruktura a lidé ochotní zde pracovat. Pomoci mu mohou snížení administrativní zátěže pro podnikatele, ale i moderní technologie. Mapa českého venkova se mění. Zatímco satelity velkých měst se rozrůstají o novostavby rodinných domů, z nejmenších vesniček se …
Pokračování textu „Jak pomoci českému venkovu“

mezinárodní konference „Agrolesnictví – environmentální a produkční alternativa v zemědělství“

 dne 18.4.2019  jste zváni na mezinárodní konferenci „Agrolesnictví – environmentální a produkční alternativa v zemědělství“ pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR. Konference navazuje na řadu seminářů a konferencí na agrolesnické téma v minulých letech. Nově však budou prezentovány výsledky vědeckého výzkumu, …
Pokračování textu „mezinárodní konference „Agrolesnictví – environmentální a produkční alternativa v zemědělství““

OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (WELFARE)

V Praze dne 21. 3. 2019 Stěžejním předpisem pro žadatele na toto opatření je nařízení vlády č. 74/2015 Sb. (dále jen „nařízení vlády“), které bylo v roce 2019 novelizováno nařízením vlády č. 58/2019 Sb.. Změny a novinky pro rok 2019 jsou pro přehlednost zvýrazněny červeně. ! Zásadní změnou je úprava …
Pokračování textu „OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (WELFARE)“

Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2019

Účel podpory Účelem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji za účelem plnění schváleného Programu rozvoje Plzeňského kraje – Strategického cíle: Zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky.   Důvod podpory Účelem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji za účelem plnění schváleného Programu rozvoje Plzeňského kraje …
Pokračování textu „Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2019“

Nové mapy hydrologických funkcí půd

V roce 2018 bylo ukončeno řešení projektu QJ1520026 „Optimalizace využívání zemědělské půdy z pohledu podpory infiltrace a retence vody s dopady na predikci sucha a povodní v podmínkách České republiky“. Hlavními výstupy byly celorepublikové mapy hydrologických funkcí půd – mapa retenční vodní kapacity (RVK=množství vody, které je půda schopná dlouhodobě zadržet), mapa využitelné vodní …
Pokračování textu „Nové mapy hydrologických funkcí půd“