Dotazník – vnímání přínosů rozptýlené zeleně

Vážená paní, vážený pane,

 

prosíme Vás tímto jako zainteresovanou osobu o spolupráci v rámci našeho průzkumu o vnímání přínosů rozptýlené zeleně na Vámi obhospodařovaných polích.

Průzkum, který v rámci České republiky provádí Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze, se zaměřuje na pochopení Vašeho názoru na důležitost dřevin rostoucích ve volně krajině v ČR .

Dovoluji si připojit odkaz na dotazník:  https://dotaznik.czu.cz/index.php/212126?lang=cs

 

Pevně věříme, že nám prostřednictvím tohoto dotazníku pomůžete porovnat Vaše názory na toto téma.

 

Předem mnohokrát děkujeme!

Za tým ČZU s pozdravem

 

Ing. Tereza Červená

Doktorandka

 

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol

MPO: Informace o koronaviru – Rozcestník pro podnikatele a živnostníky

Rozcestník pro podnikatele a živnostníky: Opatření pro firmy a OSVČ– aktuální omezení, přehled pomoci COVID – Gastro – Uzavřené provozovny COVID – Nájemné COVID – Kultura „Ošetřovné“ pro OSVČ COVID – Sport Specifikace OOP a ZP Otázky a odpovědi Nabídka a poptávka Spojujeme Česko Speciální web Ministerstva zdravotnictví COVID PORTÁL – …
Pokračování textu „MPO: Informace o koronaviru – Rozcestník pro podnikatele a živnostníky“

Shrnutí listopadových škod

17. 12. 2020 Již třetí měsíc zde Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zveřejňuje podrobná data o nahlášených útocích vlků na hospodářská zvířata.   V listopadu bylo zaznamenáno 14 škodních událostí, většina v Moravskoslezském a Královéhradeckém kraji. Bohužel ani v jednom případě zvířata nebyla chráněna pasteveckým psem či pastýřem / nočním hlídačem a téměř polovina …
Pokračování textu „Shrnutí listopadových škod“

Soutěž Přeměna odpadů na zdroje

Soutěž Přeměna odpadů na zdroje 4. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu spolu s agenturou CzechInvest opět hledá příklady dobré praxe v nakládání s druhotnými surovinami. Soutěž má za cíl motivovat ke kreativnímu využití materiálů a výrobků, které ukončily svou životnost, jako druhotných surovin nebo …
Pokračování textu „Soutěž Přeměna odpadů na zdroje“

Soutěž Zemědělec roku 2020 zná své vítěze

Vzhledem k epidemické situaci sice nebylo možné vítěze soutěže vyhlásit při slavnostním ceremoniálu, jejich jména jsou však od konce loňského roku známá. Zemědělcem roku v kategorii Smíšená výroba se stalo Zemědělské družstvo Korolupy, v kategorii Pěstitel zvítězil Václav Hanzal a v kategorii Chovatel patří titul Zemědělskému družstvu „Růžový Palouček“. Vyhlášeni …
Pokračování textu „Soutěž Zemědělec roku 2020 zná své vítěze“

BREXIT a novinky SVS k dovozu

V návaznosti na dohodu mezi Evropskou komisí a Velkou Británií ze dne 24.12.2020 Vám představujeme odkaz na web eagri.cz – záložku Brexit, kde naleznete jak samotný text dohody, tak i související informace týkající se zemědělství a potravinářství aktualizované o výsledky bilaterálních negociací. Předpokládá se, že dohoda bude předběžně prováděna od 1.1.2021. Dovozní …
Pokračování textu „BREXIT a novinky SVS k dovozu“

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je do 8. 1. 2021 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo klara.jelinkova@mze.cz. Rok vydání: 2020 Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU) Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně …
Pokračování textu „Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese“

Předběžný harmonogram zasedání PS SZP 2021+

    číslo Název PS Intervence datum 1 PS Podmíněnost DZES 1+10 DZES 2+9 15.1. 1a PS Podmíněnost DZES 3+4+6+7+8 19.1. 1b ANC a Natura 2000 na zem.půdě ANC Natura 2000 na zem. půdě 22.1. 2 PS Ekoplatba Celofaremní model 26.1. 2a PS Agrolesnictví a Zalesňování ALS (včetně rozdělení na …
Pokračování textu „Předběžný harmonogram zasedání PS SZP 2021+“