Vzájemná provázanost katastru nemovitostí a evidence využití půdy LPIS

V příloze je k dispozici ke stažení metodický pokyn vysvětlující vzájemmnou provázanost katastru nemovitostí a evidence využití půdy LPIS včetně interpretace překryvu parcel katastru nemovitostí a zákresů DPB.   (PDF, 553 KB) Data katastru nemovitostí jsou integrována do evidence využití půdy LPIS jako podpůrný mapový podklad. Při dovozování užívání konkrétní katastrální …
Pokračování textu „Vzájemná provázanost katastru nemovitostí a evidence využití půdy LPIS“

Zlatý klas 2019 – přihlášky spuštěny!

Vystavovatelé, zapojte se i vy se svými exponáty do soutěže o ZLATÝ KLAS pořádané Ministerstvem zemědělství a získejte jedno z 30 ocenění. Termín uzávěrky přihlášek je do 1. 8. 2019.   Termín uzávěrky přihlášek je do 1. 8. 2019. Využijte sníženého poplatku a přihlaste se do 22. července. Více informací …
Pokračování textu „Zlatý klas 2019 – přihlášky spuštěny!“

Možnosti kofinancování projektů z Fondu spolupráce CEI pro rok 2019

Středoevropská iniciativa (CEI), jejímž členem je i Česká republika, uveřejnila výzvu k předkládání žádostí na kofinancování projektů z Fondu spolupráce CEI na rok 2019. Fond spolupráce CEI usnadňuje realizaci malých multilaterálních projektů, tzv. kooperačních aktivit, které mají především podobu seminářů, workshopů a krátkých školení a slouží primárně k rozvíjení spolupráce mezi …
Pokračování textu „Možnosti kofinancování projektů z Fondu spolupráce CEI pro rok 2019“

Pokud stále řešíte doprivatizaci vašeho areálu, prosím obracejte se a urgujte příslušné krajské pracoviště SPÚ, který vše vyřizuje.

Česko má nová a dosud nejpřesnější data o dopadu klimatické změny

Česká republika získala díky rozsáhlé studii Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – Czech Globe nové a dosud nejpřesnější informace, jak budou na jejím území vypadat dopady klimatické změny, především pro první polovinu tohoto století. Díky ní je možné připravovat efektivní adaptační strategie především v zemědělství, lesnictví a nakládání s …
Pokračování textu „Česko má nová a dosud nejpřesnější data o dopadu klimatické změny“

Profesor Sklenička „S vodou nesmíme šetřit, musíme se snažit, aby ji bylo dostatek“

  Tisková konference Centra pro vodu, krajinu a půdu s tématem Chytrá krajina proti suchu a povodním       „S vodou nesmíme šetřit, musíme se snažit, aby ji bylo dostatek“   Školní statek Amálie je v oblasti s cca 330 mm srážek, tato oblast by měla simulovat budoucí vývoj krajiny.  …
Pokračování textu „Profesor Sklenička „S vodou nesmíme šetřit, musíme se snažit, aby ji bylo dostatek““

 

Konec příjmu žádostí na úvěry PGRL – finanční rozpočet byl vyčerpán během pár minut

Důvodem ukončení příjmu žádostí je dosažení maximálního počtu podaných žádostí v daném kole. Klienty, kteří podali žádost PGRLF upozornilo na nutnost doplnit 2. část žádosti do 48 hodin od jejího podání.