„Snížení daně z nemovitosti u tzv. ostatních ploch“ – zemědělský výbor

  Předmětem projednávání byla příprava novely zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, k upřesnění osvobození od daně u druhu pozemků ostatních ploch, které podle tohoto zákona nelze žádným způsobem využívat. Jedná se o meze, remízky, kamenité svahy, zamokřené plochy a zeleň. Tuto problematiku jsme již vyjednávali s …
Pokračování textu „„Snížení daně z nemovitosti u tzv. ostatních ploch“ – zemědělský výbor“

Ministerstvo zemědělství omezí velikost ploch monokultur. Na erozně ohrožených půdách bude růst maximálně 30 hektarů jedné plodiny

4.12.2018 Tisková zpráva – Plocha jedné zemědělské plodiny nebude moci zaujímat více než 30 hektarů, pokud bude tato plodina růst na půdě ohrožené erozí. Pomůže to zlepšit stav krajiny a především její schopnost zadržovat vodu. Návrh Ministerstva zemědělství schválila vláda. „Naším záměrem je zlepšit stav zemědělské půdy, a tím i …
Pokračování textu „Ministerstvo zemědělství omezí velikost ploch monokultur. Na erozně ohrožených půdách bude růst maximálně 30 hektarů jedné plodiny“

Monitoring nejen zemědělců

Komise vydala nové nařízení – nové technologie (výstupy) pro monitoring v rámci mohou nyní jednotlivé ČS vyzkoušet. ČR je testuje. Dnes je možné  „ze vzduchu“ identifokovat a detekovat např.první seče, meziplodiny atd. Nejsou schopni určit plochy a intenzitu pastvin a např. neposečené pásy cca v rozmezí 11-15 m, jelikož není …
Pokračování textu „Monitoring nejen zemědělců“

Národní dotace budou převedeny na SZIF a administrovány ve správním řízení

Důvody, které byli sděleny na zasedání Zemědělského výboru k tomuto návrhu : lepší komunikace SZIF – žadatel nález NKÚ – zprůhlednění dotačních titulů MZe – bude se zabývat vizí a administrativu nechá na SZIFU Účinnost od 1.1.2020 PS sněmovna bude schvalovat oběm fin.prostředků a pravidla bude vydávat MZe. Žádosti bude přijímat …
Pokračování textu „Národní dotace budou převedeny na SZIF a administrovány ve správním řízení“

Dotační programy zemědělství pro rok 2019 – zemědělský výbor doporučuje PS a Parlamentu, aby jej schválila

Ministr upozornil na důležitost podpory chovu prasat drůbeže, jako důležité prvky živočišné výroby v ČR , které je třeba zastabilizovat a na živočišnou výrobu. Celkem je vyčleněno 3,8 mld. Kč. Prioritou pro MZe je živ.výroba a to 2,7 mld. Kč. Welfare bude zahrnovat- prasata, drůbež, chov skotu (mléko) a od zástupců MZe …
Pokračování textu „Dotační programy zemědělství pro rok 2019 – zemědělský výbor doporučuje PS a Parlamentu, aby jej schválila“

Zelená nafta 2019

Od příštího roku se pro zemědělce zjednoduší vykazování spotřeby zelené nafty.   Lze prokazovat vykazování jako doposud. Nově zemědělci mohou využít minimální normativ spotřeby nafty bez nutnosti vedení dodatečných evidencí.   Délka zdaňovacího období bude 3 měsíce a u prokazování dle normativu (minim.spotř.) až na 1 rok.   Vratka činí …
Pokračování textu „Zelená nafta 2019“

SEMINÁŘ PRO ZEMĚDĚLCE HOSPODAŘÍCÍ V CHKO BROUMOVSKO SE ZAMĚŘENÍM NA AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÁ OPATŘENÍ

Jménem Ministerstva zemědělství a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR si Vás dovolujeme pozvat na SEMINÁŘ PRO ZEMĚDĚLCE HOSPODAŘÍCÍ V CHKO BROUMOVSKO SE ZAMĚŘENÍM NA AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÁ OPATŘENÍ Témata jsou: Agroenvironmentálně-klimatické opatření – účel opatření a princip kalkulace plateb, vztah ke konkrétním podmínkám a předcházení chybovosti při jejich plnění Návrat vlka …
Pokračování textu „SEMINÁŘ PRO ZEMĚDĚLCE HOSPODAŘÍCÍ V CHKO BROUMOVSKO SE ZAMĚŘENÍM NA AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÁ OPATŘENÍ“