Nekalé obchodní praktiky, které mohly české dodavatele do obchodních řetězců potkat
 
Je jich mnoho, ne všichni se s nimi chlubí…. Hranice mezi nabízenou službou a nekalou obchodní praktikou může být tenká. Nebojte se nám napsat a řekněte, co jste zažili právě Vy. Jsme Vám k dspozici na  info@cmszp.cz

Jednalo se o vrácení zboží, které obchodní řetězec neprodal? Vrátil Vám zboží s roztrhaným obalem nebo nějak jinak poškozené zboží?

Byl požadován poplatek za zalistování jednotlivých artiklů?

Slavíte s odběrateli za pomoci „dobrovolného „příspěvku vánoční večírek či 10-ti leté výročí obchodu?

Zajišťujete  jim službu formou doplňování regálů Vašich produktů z farmy?

Pokud jste to právě vy, neváhejte se na nás obrátit, bojujeme za Vás i v Bruselu.

Výzva MZe k podávání předběžných žádostí pro program: Zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro roky 2018 – 2020

Výzva MZe k podávání předběžných žádostí pro období 1. 3. 2018 – 31. 12. 2020 k dotačnímu rogramu 20.C. Vlastní vyhlášení dotačních programů bude provedeno zveřejněním Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018, na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., …
Pokračování textu „Výzva MZe k podávání předběžných žádostí pro program: Zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro roky 2018 – 2020“

Seminář – „INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ KUKUŘICE“ zdarma

1. 3. 2018 – BRNO hotel Voroněž Odborný seminář navazuje na cyklus přednášek o integrované ochraně rostlin věnovaných vybraným zemědělským komoditám. Cílem letošního semináře je představit specifika pěstební technologie v jedné z progresivních komodit – kukuřici. Zvýšení ploch této širokořádkové plodiny podnítila výstavba bioplynových stanic i v oblastech méně vhodných pro pěstování. Následné …
Pokračování textu „Seminář – „INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ KUKUŘICE“ zdarma“

6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova od 3. dubna 2018!

6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 V Praze dne 6. února 2018 Dne 6. 2. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Jiří Milek Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 6. kolo příjmu …
Pokračování textu „6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova od 3. dubna 2018!“

Představitelé ČMSZP jednali s ostatními odbornými zemědělskými organizacemi

Ze závěrů úzkého vedení a VH jednoznačně vyplynula potřeba postupně vyzvat k jednání všechny odborné nevládní neziskové organizace.  „I přesto, že vláda je v demisi, je třeba myslet dopředu. Nesmí dojít k zastavení některých úkonů , které by ovlivnily každodenní život zemědělců. Proto je třeba být stále aktivní  a nepřestat jednat.“ …
Pokračování textu „Představitelé ČMSZP jednali s ostatními odbornými zemědělskými organizacemi“

Daňová volba pro podnikatele a pronajímatele

Podnikatelé a pronajímatelé mají možnost volby: Nižší paušální výdaje a sleva na manželku/manžela a daňové zvýhodnění na děti, nebo vyšší výdajový paušál, ale bez slevy a daňového zvýhodnění. Podnikatelé a pronajímatelé uplatňující výdaje procentem z příjmů (tzv. výdajové paušály), u nichž částka základu daně z podnikání nebo nájmu (popř. v součtu obojího) převyšuje polovinu celkového …
Pokračování textu „Daňová volba pro podnikatele a pronajímatele“

Možnost zahájení zemědělské činnosti

Budete se moci seznámit s aktuálním zněním podmínek pro získání dotace ZČMZ, prodiskutovat přímo Váš podnikatelský záměr nebo načerpat inspiraci pro Vaše hospodaření. Termíny a lektoři: 13. únor – Veselíčko 68, 751 25 28. únor – Mírové náměstí 39, 4070 01 Jílové 23. únor – Kunčice pod Ondřejníkem 8 (H-resort), 739 13 …
Pokračování textu „Možnost zahájení zemědělské činnosti“

Zemědělství – 4. čtvrtletí a rok 2017

Výroba masa klesla, nákup i cena mléka vzrostly   Ve 4. čtvrtletí 2017 bylo na jatkách vyrobeno 114 124 tun masa. Produkce hovězího masa meziročně klesla o 4,0 %, vepřového o 0,6 %, kdežto produkce drůbežího masa se zvýšila o 2,0 %. Nákup mléka od producentů vzrostl na 709 929 tis. litrů, tj. o 10,4 %. …
Pokračování textu „Zemědělství – 4. čtvrtletí a rok 2017“

Podpora pro zemědělce hospodařící v méně příznivých oblastech bude letos dvojnásobná.

Do takzvaných méně příznivých, například horských, oblastí, ve kterých hospodaří zemědělci, půjde více peněz. Zatímco loni dosáhla podpora přibližně 2,4 miliardy korun, letos to bude více než 4 miliardy korun. Díky novému vymezení méně příznivých oblastí, které s Evropskou komisí dojednalo Ministerstvo zemědělství a další resortní organizace, se také rozšíří …
Pokračování textu „Podpora pro zemědělce hospodařící v méně příznivých oblastech bude letos dvojnásobná.“

Ministr Milek pozval komisaře Hogana na návštěvu ČR. Eurokomisař pozvání přijal – důvodem je zejména zastropování a dvojí kvalita potravin

„Za základní pro budoucí podobu Společné zemědělské politiky považuji zajištění dostatečných finančních prostředků. Naší prioritou je, aby zemědělci v celé EU měli rovné podmínky. Proto zásadně odmítám jakékoliv povinné zastropování přímých plateb. Pravidla nesmí nikoho diskriminovat a musí zohledňovat specifika zemědělského sektoru v jednotlivých členských státech,“ řekl ministr zemědělství Jiří Milek. Komisaři zdůraznil, …
Pokračování textu „Ministr Milek pozval komisaře Hogana na návštěvu ČR. Eurokomisař pozvání přijal – důvodem je zejména zastropování a dvojí kvalita potravin“