Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil základní sazbu podpory u programu Zemědělec ve výši 2,50 % p.a.
Sazba 2,50 % p.a. se týká žádostí přijatých v období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020, přičemž u mladých zemědělců do 40 let věku je podpora navýšena o další jeden procentní bod.
 

Reforma zemědělské politiky: Rada souhlasí se svým postojem k příští společné zemědělské politice EU – sestavili jsme pro

  Rada se dnes dohodla na svém vyjednávacím postoji (obecném přístupu) k balíčku reforem společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020. Tato dohodnutá pozice předkládá některé silné závazky členských států k vyšším ambicím v oblasti životního prostředí s nástroji, jako jsou povinné ekologické režimy (novinka ve srovnání se současnou politikou) …
Pokračování textu „Reforma zemědělské politiky: Rada souhlasí se svým postojem k příští společné zemědělské politice EU – sestavili jsme pro“

COVID: Preventivní opatření od 21.10.2020

Roušky bude od středy nutné nosit i venku na území obcí, pokud budou lidé k sobě blíže než dva metry a cestující v autě. Vztahovat se nebude na řidiče, kteří pojedou sami nebo se členy rodiny. Ve středu ráno mimořádně zasedne kabinet.  Ministr zdravotnictví Roman Prymula naznačil přitvrzení opatření proti koronaviru. Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-21-10-2020-do-odvolani

Vyhodnocení kvality ovzduší za první tři čtvrtinu roku 2020 hovoří o výjimečném stavu.

Vyhodnocení kvality ovzduší za první tři čtvrtinu roku 2020 hovoří o výjimečném stavu. Ve srovnání s celkovým průměrem za roky 2015–2019 byly na hodnocených stanicích (různého typu od dopravních městských až po pozaďové venkovské) po celé České republice koncentrace nižší v průměru o 24 % (PM10), 30 % (PM2,5), 24 …
Pokračování textu „Vyhodnocení kvality ovzduší za první tři čtvrtinu roku 2020 hovoří o výjimečném stavu.“

COVID: Aktuality pro podnikatele

Program Antivirus A bude prodloužen do konce roku jako Antivirus Plus Pokračovat bude i program Antivirus A, nově jako Antivirus Plus. Stát jím hradí zaměstnavatelům mzdové náklady na zaměstnance, kteří se ocitli v karanténě či izolaci či na překážce v práci, pokud zaměstnavatel musel v důsledku vládních nařízení zavřít či významně …
Pokračování textu „COVID: Aktuality pro podnikatele“

EET odklad do 1.1.2023

Vláda dnes na návrh Ministerstva financí schválila odklad všech čtyř fází elektronické evidence tržeb na 1. ledna 2023. Podnikatelé, kteří budou chtít své tržby elektronicky evidovat dobrovolně, tak budou moci činit i nadále. Ministerstvo financí k tomuto kroku přistoupilo na základě pečlivého zhodnocení nejaktuálnější zdravotní situace, výhledu ekonomického vývoje a po dnešní konzultaci se všemi podnikatelskými svazy, asociacemi a komorami.
„Hlavním cílem elektronické evidence tržeb vždy bylo narovnání podnikatelského prostředí. V tuto chvíli je však prioritou samotná záchrana podnikání. Zjednodušeně řečeno, pokud vám zatéká do podkroví, nebudete zastřihávat anglický trávník. Až střechu opravíte, můžete se zase pustit do zahrady,“ vysvětluje své rozhodnutí ministryně Alena Schillerová. „Elektronická evidence tržeb je úspěšným projektem a dnešní konzultace s podnikateli nám potvrdila, že má stále jejich silnou podporu, byť s odkladem vzhledem k současné zdravotní situaci plně souhlasí“ dodává ministryně financí.

Pokud by jste se dobrovoně rozhodly EET zavést – přikládáme informační brožuru Ministerstva financí o elektronické evidenci tržeb, kde naleznete ty nejzákladněkší informace a také důležitá telefonní čísla a internetové stránky, kde se v případě potřeby dozvíte více podrobností.

Informacni-letak_2020_EET-Pruvodce-pro-podnikatele

Zdroj: MF

COVID19: Preventivní opatření od 14.10.2020

Od středy 14. října dojde na území České republiky k dalšímu zpřísnění protiepidemických opatření. Jejich rozsah schválila vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 12. října 2020.  Od středy nebude možné na jednom místě, ať už venku či uvnitř, organizovaně či nikoli, až na přesně specifikované výjimky se shromáždit v počtu více než šest osob. Do …
Pokračování textu „COVID19: Preventivní opatření od 14.10.2020“

MŽP: VLK – Přehled škodních událostí naleznete na webuwww.navratvlku.cz

Přehledy škodních událostí za období 1. 1. 2020 – 30. 9. 2020 Zahrnuty jsou pouze kraje s hlášenými škodami. Počty jsou evidovány pouze na základě protokolů zaslaných AOPK ČR. Vzhledem ke lhůtám vyplácení odškodnění graf a tabulka neodpovídají statistice náhrad vyplacených škod ve stejném období (např. některé škodní události z …
Pokračování textu „MŽP: VLK – Přehled škodních událostí naleznete na webuwww.navratvlku.cz“

Se začátkem podzimu se zvyšuje počet vlkem napadených hospodářských zvířat

Problémy nyní nastávají především u drobnochovatelů. Pokud ke škodě dojde, je potřeba ji včas oznámit. Chtějí-li chovatelé získat za stržená hospodářská zvířata finanční kompenzaci, je klíčové informovat nejpozději do 48 hodin příslušný orgán ochrany přírody – příslušné regionální pracoviště AOPK ČR pro území CHKO, správu příslušného národního parku pro území národních parků (CHKO Šumava spadá …
Pokračování textu „Se začátkem podzimu se zvyšuje počet vlkem napadených hospodářských zvířat“