Semináře pro zemědělce hospodařící v chráněných krajinných oblastech Jizerských hor, Beskyd a Lužických hor

  Datum: 22.11.2017  9:00 – 6.12.2017  9:00 Místo konání: Liberec, Rožnov pod Radhoštěm, Jablonné v Podještědí Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.) Jménem Ministerstva zemědělství si vás dovolujeme pozvat na semináře pro zemědělce hospodařící v uvedených CHKO, které se budou konat v listopadu a prosinci 2017 na těchto místech: Místo Adresa …
Pokračování textu „Semináře pro zemědělce hospodařící v chráněných krajinných oblastech Jizerských hor, Beskyd a Lužických hor“

Ministerstvo rozšířilo pro zemědělce správu přístupových účtů do Portálu farmáře, navazují tak na zkušenosti MS 2014+

Nový nástroj, který na Portálu farmáře spustilo Ministerstvo zemědělství, umožňuje zemědělským podnikatelům, aby spravování účtu přidělili i svým zaměstnancům a poradcům. V praxi tak například majitel zemědělského podniku bude moci předat správu portálu svému agronomovi nebo zootechnikovi.  To zatím nebylo možné a veškerou administrativu spojenou s Portálem farmáře musel vykonávat jeden člověk. …
Pokračování textu „Ministerstvo rozšířilo pro zemědělce správu přístupových účtů do Portálu farmáře, navazují tak na zkušenosti MS 2014+“

PGRLF stanovil výši podpory pojištění zemědělců

Zemědělci a lesní hospodáři mohou počítat s tím, že jim Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF) uhradí významnou část letošních nákladů na pojištění proti nepředvídatelným škodám. O konkrétní výši podpory rozhodlo představenstvo PGRLF. Výše podpory v rámci jednotlivých programů se pohybuje mezi 30 a 50 procenty uhrazeného pojistného: 50 …
Pokračování textu „PGRLF stanovil výši podpory pojištění zemědělců“

Rychlý internet, rozvoj služeb a spolupráce jsou podmínkami udržení čilého života na vesnicích, shodli se účastníci Národní Konference Venkov 2017

Výsledkem setkání v obci Dříteč na Pardubicku je návrh souboru doporučení pro státní správu, samosprávu i odborné organizace. Účastníci třídenní Konference se shodli, že pro venkov, je důležitý rozvoj rodinných farem, služeb, mezi které patří i vysokorychlostní internet, nebo směřování výnosů z daní na potřebné skupiny obyvatel, jako jsou například žáci a …
Pokračování textu „Rychlý internet, rozvoj služeb a spolupráce jsou podmínkami udržení čilého života na vesnicích, shodli se účastníci Národní Konference Venkov 2017“

Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen „NOPRM“) ovocných rostlin, révy a chmele v České republice

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje NOPRM k testování, ozdravení a udržování ozdraveného RM (dále jen „ozdravování RM“) ovocných rostlin, révy a chmele na základě požadavků stanovených zákonem č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších …
Pokračování textu „Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen „NOPRM“) ovocných rostlin, révy a chmele v České republice“

Zastropování – zveřejnění výsledků K SZP 2020 se blíží

Evropská komise plánuje zveřejnit Sdělení k modernizaci a zjednodušení SZP po roce 2020 dne 29/11/2017. Již v polovině října unikl předběžný návrh Sdělení, který odmítal spolufinancování přímých plateb, uváděl možné povinné zastropování přímých plateb ve výši 60.000 nebo 100.000 € a představoval zásadní změny v pravidlech greeningových plateb.  Pokud budeme …
Pokračování textu „Zastropování – zveřejnění výsledků K SZP 2020 se blíží“

Nedostupnost IS MZe Z důvodu plánované odstávky informačních systémů Ministerstva zemědělství … nebudou v termínu od 16.11. 18:00 hod. do 19.11. 24:00 hod. dostupné žádné aplikace pod správou Ministerstva zemědělství.

DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI 5. KOLA PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Státní zemědělský intervenční fond zahájil proces doporučení žádostí o dotaci operací 5. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – aktuálně jsou doporučeny a na webových stránkách SZIF zveřejněny seznamy žádostí (kategorie Doporučen, Náhradník a Nedoporučen) čtyř operací. Žádosti o dotaci ostatních operací budou doporučeny a seznamy (Doporučených, Náhradníků a Nedoporučených) …
Pokračování textu „DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI 5. KOLA PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020“

S africkým morem prasat úspěšně bojujeme, postupy ČR byly představeny dalším státům

Dvě desítky zahraničních delegací se dnes sešly na mezinárodní konferenci k africkému moru prasat (AMP) na Ministerstvu zemědělství v Praze. Akce se zúčastnil také komisař Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis. Česká republika je jedinou zemí, kde se i po čtyřech měsících od vypuknutí nákazy daří držet …
Pokračování textu „S africkým morem prasat úspěšně bojujeme, postupy ČR byly představeny dalším státům“

Projekt BIOmléko nabídne pomoc pro konvenční zemědělce, ale zaměří se také na finalizaci bioprodukce

Přechod na ekologické zemědělství a produkci biomléka je pro řadu farem tou nejlepší možnou cestou, jak z hlediska zefektivnění výroby, tak trvalé udržitelnosti farmy v širším slova smyslu. Proto projekt Podpora produkce a odbytu BIO mléka finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství ČR. Veškeré informace o projektu včetně harmonogramu aktivit a pozvánek na jednotlivé …
Pokračování textu „Projekt BIOmléko nabídne pomoc pro konvenční zemědělce, ale zaměří se také na finalizaci bioprodukce“