KONFERENCE „PODMÍNKY HOSPODAŘENÍ VE STŘEDNĚDOBÉM HORIZONTU“ již 4. a 5. listopadu 2019

KONFERENCE PODMÍNKY HOSPODAŘENÍ VE STŘEDNĚDOBÉM HORIZONTU Podtitul: „Adaptace na změny“ Zveme Vás na tradiční podzimní setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Sekcí pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělání v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov. Termín a místo konání : 4 …
Pokračování textu „KONFERENCE „PODMÍNKY HOSPODAŘENÍ VE STŘEDNĚDOBÉM HORIZONTU“ již 4. a 5. listopadu 2019″

Výstava o genetických zdrojích na střeše Národního zemědělského muzea

3.10.2019 Po celý říjen mají lidé možnost na střeše Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze navštívit panelovou výstavu Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti. Jde o další z expozic, které muzeum pořádá ve spolupráci s resortními organizacemi. Tentokrát je věnována problematice uchovávání genetických zdrojů v zemědělství. S intenzifikací zemědělství mizí …
Pokračování textu „Výstava o genetických zdrojích na střeše Národního zemědělského muzea“

Dotační titul na ochranu stád proti vlkovi

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu Specifický cíl: 4.2 – Posílit biodiverzitu Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb. Typy podporovaných projektů a aktivit Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů …
Pokračování textu „Dotační titul na ochranu stád proti vlkovi“

Program kvalifikovaný zaměstnanec – cílem Programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivést kvalifikované zahraniční pracovníky.

Cílem Programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivést kvalifikované zahraniční pracovníky. Program se vztahuje na zaměstnance z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu. Program je určen: na straně zaměstnanců pro nově najaté zahraniční pracovníky, kteří dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání …
Pokračování textu „Program kvalifikovaný zaměstnanec – cílem Programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivést kvalifikované zahraniční pracovníky.“

Zástupci ČMSZP v PS SZP 2020+ společně s jejich kontaktními údaji:

Nominované osoby za ČMSZP do PS SZP 2020+ společně s jejich kontaktními údaji: PS pro příjmy Jméno a Příjmení Telefonní kontakt E-mail Lubomír Burkoň +420 605 294 791 lubos-burkon@volny.cz Ing. Jaroslav Kratochvíl +420 602 460 411 statek.khory@seznam.cz PS pro konkurenceschopnost Jméno a Příjmení Telefonní kontakt E-mail Romana Zemanová +420 706 724 209 ro.zemanka@gmail.com …
Pokračování textu „Zástupci ČMSZP v PS SZP 2020+ společně s jejich kontaktními údaji:“

Zemědělec roku 2019 – přihlaste se do kategorie Společensky odpovědný Zemědělec roku

O soutěži   Cílem soutěže je zviditelnit zemědělství, najít a ve slavnostní atmosféře vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivá výrobní zaměření a regiony ČR. Soutěž je otevřená pro všechny právně-organizační typy zemědělských podniků a farem. Hodnocení a pořadí v soutěži se stanovují na základě výpočtu indexu finančního zdraví, který …
Pokračování textu „Zemědělec roku 2019 – přihlaste se do kategorie Společensky odpovědný Zemědělec roku“

„Trvalé bydliště – VENKOV“

Seriál má za cíl přispět k omezení vylidňování venkova a zejména odchodu mladých kvalifikovaných sil. Na příkladech rodinných farem, ale i velkých zemědělských podniků, ukáže, že venkov není útočištěm někoho, kdo nemá dostatečné vzdělání, ale naopak. Jde o nový směr pro mladé vzdělané lidi, kteří mají možnost postavit se na vlastní …
Pokračování textu „„Trvalé bydliště – VENKOV““