SZÚ předkládá aktualizovaný materiál – poskytování znalostí týkající se ochrany zdraví POR.

SZÚ po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví rozpracoval témata pro odbornou přípravu pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle vyhlášky č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 17/2018 Sb. – část „ochrana zdraví lidí“.  Materiál byl odsouhlasen zástupcem Ministerstva zdravotnictví (MZ). Následně umístěn na …
Pokračování textu „SZÚ předkládá aktualizovaný materiál – poskytování znalostí týkající se ochrany zdraví POR.“

Odvetná evropská cla na dovozy z USA – informace pro dovozce

Dne 6. června 2018 v reakci na americká dovozní cla na evropskou ocel a hliník podpořila EK rozhodnutí uvalit dodatečná cla na dovoz vybraných produktů z USA, a to ve dvou fázích – k 20. červnu 2018 a k 20. březnu 2021. DG Trade odhaduje dokončení všech nezbytných procedur do …
Pokračování textu „Odvetná evropská cla na dovozy z USA – informace pro dovozce“

Označování původu potravin a produktů v EU – „Made in XY“

4. června proběhlo jednání  Evropského parlamentu – výboru pro zemědělství na téma  „Označování původů zemědělských a potravinových výrobků“ Zástupce ČMSZP byl přítomen a doplnil naše obavy, které vyplývají z různé kultury jednotlivých států. V ČR se setkáte s pokusy o prezentaci českých výrobků za pomoci různých značek jako  je Regionální potravina, …
Pokračování textu „Označování původu potravin a produktů v EU – „Made in XY““

Začala sklizeň raných brambor. Podle ministra Milka české bramborářství potřebujeme pro naši krajinu i náš jídelníček

Tisková zpráva – Plochy brambor pro výrobu škrobu stouply, dlouholetý pokles ploch polí s pozdními bramborami se podařilo téměř zastavit. Ministerstvo zemědělství (MZe) podporuje bramborářství prostřednictvím evropských i národních dotací. Například loni na ně poskytlo formou dobrovolné podpory vázané na produkci 130 milionů korun. Uvedl to ministr zemědělství Jiří Milek …
Pokračování textu „Začala sklizeň raných brambor. Podle ministra Milka české bramborářství potřebujeme pro naši krajinu i náš jídelníček“

Za dva roky snížit rezidua pesticidů v potravinách rostlinného původu o 10 %. Ministerstvo to navrhuje v akčním plánu k bezpečnému používání pesticidů

Tisková zpráva – Vláda dnes přijala Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů připravený Ministerstvem zemědělství. Materiál navrhuje pětiletou strategii na snížení používání přípravků v zemědělství i v lesnictví. Jeho cílem je snížit o 10 % rezidua prostředků na ochranu rostlin v potravinách rostlinného původu do roku 2020. Cílem Národního …
Pokračování textu „Za dva roky snížit rezidua pesticidů v potravinách rostlinného původu o 10 %. Ministerstvo to navrhuje v akčním plánu k bezpečnému používání pesticidů“

Ekologické zemědělství – Rada EU schválila novou legislativu, která vstoupí v platnost od 1.1.2021

V průběhu 2,5 let se budou výrobci a provozovatelé  muset přizpůsobit novému legislativnímu rámci. Nařízení  bylo uzpůsobeno k modernizaci a harmonizaci pravidel týkajících se ekologické produkce nejen členských států, ale i pro státy z třetích zemí, kteří by měli dodržovat stejná pravidla jako producenti EU. Nová legislativa zjednodušuje pravidla výroby …
Pokračování textu „Ekologické zemědělství – Rada EU schválila novou legislativu, která vstoupí v platnost od 1.1.2021“

Žádost o spolupráci se SZIF v roce 2018 pod záštitou Evropské kosmické agentury

Vážení, byli jsme osloveni SZIF, chtěli by započít spolupráci v průběhu kalendářního roku 2018. Spolupráce by spočívala v komunikaci prostřednictvím emailu nebo telefonické konzultace resp. předávání informací o provedených operacích na obhospodařovaných DPB. S ohledem na využití nových technologií v sektoru zemědělství se SZIF zapojil do pilotních projektů SEN4CAP a …
Pokračování textu „Žádost o spolupráci se SZIF v roce 2018 pod záštitou Evropské kosmické agentury“

OPPIK – dotace Úspory energie – očekávaný příjem žádostí od 7/2018

Program Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Výše dotace: 300 tis. – 400 mil. Kč Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity v podnikatelském sektoru NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla zavádění …
Pokračování textu „OPPIK – dotace Úspory energie – očekávaný příjem žádostí od 7/2018“

„Periferní území na hranici krajů a spolupráce v regionu“

ROZVOJ OBCÍ A REGIONŮ 2018 Regionální stálé konference Královéhradeckého a Středočeského kraje si Vás dovolují pozvat na 5. ročník regionálních workshopů. V současné době se ČR, regiony a obce musí začít intenzivně připravovat na období po roce 2020. Objevují se nová témata a výzvy nejen v oblasti regionální a dotační …
Pokračování textu „„Periferní území na hranici krajů a spolupráce v regionu““

Konference Bioakademie – porážka skotu střelnou zbraní na pastvě.

PRO – BIO Svaz ekologických zemědělců pořádá dne 7. června 2018 tradiční konferenci Bioakademie. Tentokrát je hlavním tématem porážka skotu střelnou zbraní na pastvě.   Termín: 7. června 2018 Místo konání: Poděbrady, Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, Boučkova 355/49, GPS 50.1518511N, 15.1138206E   Program: 9.00 – 9.30 Registrace 9.30 – …
Pokračování textu „Konference Bioakademie – porážka skotu střelnou zbraní na pastvě.“