Informace k podmínkám agrárního zahraničního obchodu po vystoupení Velké Británie z EU

  Dne 31. ledna 2020 Velká Británie formálně opustila Evropskou unii. Aktuálně probíhají mezi EU a UK jednání o nastavení jejich budoucích vztahů.   Vzhledem k ujednáním v Dohodě o vystoupení začalo 1. února 2020 tzv. přechodné období, během kterého v rámci obchodu a pravidel k němu se vztahujících nedochází …
Pokračování textu „Informace k podmínkám agrárního zahraničního obchodu po vystoupení Velké Británie z EU“

Rusko se dostalo do top desítky největších exportérů cukru na světě

Nadbytečná úroda cukrové řepy způsobila v Rusku pád cen cukru a zvýšení jeho atraktivnosti na zahraničních trzích. Ruský cukr je jedním z nejlevnějších na světě, a proto poptávka po něm roste. Úroda cukrové řepy v roce 2019 vyrostla o 29% na hodnotu 54,3 mil. tun a celkově z ní Rusko vyrobilo 7,7 mil. tun …
Pokračování textu „Rusko se dostalo do top desítky největších exportérů cukru na světě“

Od dneška se můžete na ČT1 během všedních dnů (dopoledne a odpoledne v repríze) podívat na naše minipořady „Všežralovo bistro“. Jde o 72 dílů, které budou zábavnou a stručnou formou vzdělávat děti o zdravé výživě.

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství

Aktuální souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí. 1. Od 20. 7. 2020 stanovuje podmínky vstupu do ČR Ochranné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 7. 2020. 2. Zahraničním pracovníkům ze třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (zjednodušené schéma zde), …
Pokračování textu „Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství“

Zelená zpráva 2019: Výdaje na podporu agrárního sektoru se zvýšily o 6,3 procenta na 69,7 miliardy korun

Přestože byla Česká republika v roce 2019 zasažena hydrologickým a půdním suchem, byl průběh počasí pro značnou část rostlinné produkce příznivější než v roce 2018 a výnosy většiny plodin meziročně vyšší. Podle předběžných údajů Souhrnného zemědělského účtu za rok 2019 dosáhlo zemědělství nejvyšší hodnotu zemědělské produkce za posledních pět let, …
Pokračování textu „Zelená zpráva 2019: Výdaje na podporu agrárního sektoru se zvýšily o 6,3 procenta na 69,7 miliardy korun“

Tisková oprava v Pravidlech 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců pro 11. kolo příjmu žádostí

V Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z Programu rozvoje venkova ČR (dále jen „Pravidla“) pro operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců platných pro 11. kolo příjmu žádostí došlo k tiskové chybě.     V rámci preferenčního kritéria č. 4 při sloučení dvou preferenčních kritérií došlo v části …
Pokračování textu „Tisková oprava v Pravidlech 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců pro 11. kolo příjmu žádostí“

Výroční zpráva pro přímé platby za rok 2019

Cílem této zprávy je podat přehled o nastavení přímých plateb v ČR v roce 2019 včetně meziročního srovnání. Přímé platby jsou zemědělcům poskytovány od vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004. Jsou poskytovány ze zdrojů Evropské unie. Z národního rozpočtu pak ČR Apokračuje ve výplatě přechodné vnitrostátní podpory, která navazuje na …
Pokračování textu „Výroční zpráva pro přímé platby za rok 2019“

Nové právní předpisy účinné od 15. 7. 2020 a od 1.8.2020

Novela vyhlášky č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 315/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Cílem novely vyhlášky je zejména zajištění transpozice prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/990 ze 17. 6. …
Pokračování textu „Nové právní předpisy účinné od 15. 7. 2020 a od 1.8.2020“

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019

Ministerstvo zemědělství tímto zveřejňuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019. Výzva se vyhlašuje v podobě Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 (čj. 33707/2020-MZE-16221 …
Pokračování textu „Výzva k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019“

Ministr zemědělství: Při požadavcích na zemědělce je nutné zohlednit již vynaložené úsilí na ochranu životního prostředí

20.7.2020 Tisková zpráva – Balíček opatření týkajících se reformy Společné zemědělské politiky (SZP), strategie Od zemědělce ke spotřebiteli nebo situace na komoditních trzích byly tématy prvního prezenčního zasedání Rady pro zemědělství a rybářství od vypuknutí epidemie COVID-19. Ministr zemědělství Miroslav Toman také ostatní ministry informoval o výstupech a přijatém prohlášení …
Pokračování textu „Ministr zemědělství: Při požadavcích na zemědělce je nutné zohlednit již vynaložené úsilí na ochranu životního prostředí“