Výroční zpráva pro přímé platby za rok 2019

Cílem této zprávy je podat přehled o nastavení přímých plateb v ČR v roce 2019 včetně meziročního srovnání. Přímé platby jsou zemědělcům poskytovány od vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004. Jsou poskytovány ze zdrojů Evropské unie. Z národního rozpočtu pak ČR pokračuje ve výplatě přechodné vnitrostátní podpory, která navazuje na …
Pokračování textu „Výroční zpráva pro přímé platby za rok 2019“

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství

26.5.2020 Souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí. Od 26. 5. platí povolení vstupu do ČR pro občany EU za účelem ekonomické činnosti, sezónní pracovníky a pracovníky do potravinářství ze zemí mimo EU s platnými pobytovými tituly – viz odkaz Ministerstva zemědělství. Aktuálně je pro příjezd pracovníků z Ukrajiny …
Pokračování textu „Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství“

Vážená paní,
Vážený pane,

v návaznosti na předchozí komunikaci si Vás dovoluji informovat o změně, kterou přinesla revize Ochranného opatření ministerstva zdravotnictví k přeshraničnímu pohybu ze dne 25.5. 2020 (viz příloha).
 
Nově je od dnešního dne, kromě sezónních pracovníků do zemědělství, umožněno žádat o krátkodobá a dlouhodobá pracovní víza ČR i pracovníkům do potravinářské výroby a těmto osobám je následně umožněn vstup do ČR (podmínkou je platné vízum vydané po 11. květnu 2020).

Postup pro preferenční vyřízení žádosti o krátkodobá a dlouhodobá sezónní místa na Ukrajině na ZÚ Kyjev a GK Lvov se nemění – firmy musejí poslat řádně vyplněnou tabulku se seznamy žadatelů na MZe. S ohledem na podmínky pro sezónní práce (a vyhlášku č.322/2017) však uchazeči o práci v potravinářské výrobě musí žádat o schengenské (nesezónní) vízum!!!

Pro přehlednost proto shrnuji, o která víza lze žádat:

krátkodobá sezónní víza typu C – zemědělství,
dlouhodobá sezónní víza typu D- zemědělství,
krátkodobá víza typu C – potravinářství,
dlouhodobá víza typu D – potravinářství.

S ohledem na snahu Ministerstva zemědělství o co nejhladší a nejrychlejší průběh vyřízení žádostí Vás a Vaše členy prosím, abyste apelovali na Vaše členy, aby zaměstnávali ukrajinské pracovníky pokud možno napřímo a využívali pracovních agentur pouze za účelem zprostředkování náboru, potřebné administrativy a vstupu pracovníků na území.

Pokud to z nějakých důvodů není možné a potravinářské firmy mají smluvní vztah pouze s agenturou/agenturami, je nutné, aby agentury k jednotlivým uchazečům vždy doplnily ještě název a IČO firmy, u které bude uchazeč pracovat a kontaktní osobu této firmy.

Kompletně vyplněné tabulky včetně aktuálních kontaktů na žadatele i zaměstnavatele a informace, zda bude žádost podávána na ZÚ Kyjev či GK Lvov i nadále zasílejte Vy nebo Vaši členové na adresy Jiri.Sir@mze.czKarolina.Bartosova@mze.czJan-Petr.Roman@mze.cz a Jan.Srb@mze.cz.

I nadále rovněž platí, že zásadní při podání žádosti o vízum je doložení kopie pracovní smlouvy + originál nebo kopie povolení ÚP. Pokud žadatel o povolení k sezónnímu zaměstnání již na ÚP požádal, ale to dosud nebylo uděleno, uvede v žádosti  číslo jednací žádosti o povolení k sezónnímu zaměstnání a současně také název pobočky Úřadu práce České republiky, u které o něj požádal. S Ministerstvem práce a sociálních věcí a s úřady práce je domluveno, že budou žádosti o sezónní povolení vyřizovat urgentně. Pokud byste se setkali s problémy, neváhejte nás kontaktovat.
Kompletní informace týkající se aktuálních podmínek vstupu zahraničních pracovníků do ČR za účelem práce v zemědělství a potravinářství jsou uvedeny na webu MZe: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/aktualni-informace-pro-ceske-firmy-ke-1.html
Vyřízení žádosti trvá zpravidla 5 pracovních dnů, s ohledem na značný zájem a současné kapacity GK Lvov. Vízová činnost na ZÚ Kyjev by měla být obnovena v příštích dnech.

Termín pro podání žádosti o vízum se řídí kapacitami konzulárních oddělení do doby, než budou znovu otevřena vízová střediska – budeme vás obratem informovat, doté doby nelze vízovou agendu urychlit.

S pozdravem

Ing. Jiří Šír
náměstek pro řízení sekce EU a zahraničních vztahů

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00  Praha 1
Tel.: +420 221 812 474
Jiri.Sir@mze.cz
www.eagri.cz

Ekologické zemědělství: Prezentace seminářů KEZ o.p.s. 2020

Semináře KEZ 2020 – PREZENTACE Zdroj: Prezentace seminářů KEZ o.p.s. Kvůli současným restrikcím ve vzrahu k nouzovému stavu v ČR byly předčasně ukončeny přednášky KEZ o.p.s. k otázkám změn české legislativy k ekologickému zemědělství a souvztažné legislativy v roce 2020 (změna = červené označení), ke změnám metodických pokynů MZe ČR …
Pokračování textu „Ekologické zemědělství: Prezentace seminářů KEZ o.p.s. 2020“

Ministr Toman: Podporu potravinovým bankám jsme letos zvýšili o téměř 12 milionů na 75 milionů korun

Tisková zpráva – Téměř 75 miliony korun podpoří Ministerstvo zemědělství (MZe) v letošním roce potravinové banky. Dotační program, jehož původní částku 63 milionů navýšilo MZe o 11,7 milionu korun, půjde na pomoc jejich činnosti. Ročně potravinové banky zachrání zhruba 5 tisíc tun potravin. „Potravinové banky jsou důležité nejen při zajišťování …
Pokračování textu „Ministr Toman: Podporu potravinovým bankám jsme letos zvýšili o téměř 12 milionů na 75 milionů korun“

Podmínky přeshraničního pohybu platné od 18.5. 2020 + částečné obnovení vízové agendy s tabulkami pro firmy

Vážení, od 18.5.2020 jsou v platnosti níže uvedená pravidla: –       jsou podmínky přicestování do ČR, vzhledem k pandemii COVID-19, nově upraveny Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR 20599/2020 ze dne 15. května 2020 (dále je označujeme jako  „OO“ – viz příloha). –       většina dosavadních podmínek překračování státní hranice ČR podle usnesení zůstává v platnosti dle …
Pokračování textu „Podmínky přeshraničního pohybu platné od 18.5. 2020 + částečné obnovení vízové agendy s tabulkami pro firmy“

47. ročník agrosalonu Země živitelka se posouvá na příští rok

Tisková zpráva – Po zvážení všech okolností, které nastaly v souvislosti s pandemií COVID-19, a v zájmu ochrany zdraví všech návštěvníků, vystavovatelů i zaměstnanců, se Výstaviště České Budějovice a.s. rozhodlo po dohodě s Ministerstvem zemědělství a svým jediným akcionářem PGRLF, a.s., odložit letošní 47. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka. Veletrh …
Pokračování textu „47. ročník agrosalonu Země živitelka se posouvá na příští rok“

47. ročník agrosalonu Země živitelka se posouvá na příští rok

Tisková zpráva – Po zvážení všech okolností, které nastaly v souvislosti s pandemií COVID-19, a v zájmu ochrany zdraví všech návštěvníků, vystavovatelů i zaměstnanců, se Výstaviště České Budějovice a.s. rozhodlo po dohodě s Ministerstvem zemědělství a svým jediným akcionářem PGRLF, a.s., odložit letošní 47. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka. Veletrh …
Pokračování textu „47. ročník agrosalonu Země živitelka se posouvá na příští rok“

Změna pravidel přeshraničního pohybu platná od pondělí 11. května 2020

11.5.2020 Pravidla pro přeshraniční pohyb platná od pondělí 11. května 2020 pro přeshraniční pracovníky, zemědělce hospodařící v bezprostředním pohraničí a občany Evropské unie. V pondělí 4. května 2020 přijala vláda ČR usnesení č. 511/2020, jímž od pondělí 11. května 2020 po dobu trvání nouzového stavu mění dosavadní pravidla přeshraničního pohybu pro přeshraniční pracovníky, zemědělce hospodařící v …
Pokračování textu „Změna pravidel přeshraničního pohybu platná od pondělí 11. května 2020“

Slovo ministra – soběstačnost a podpora

5.5.2020 Zemědělec, 4. května 2020 Zemědělství a potravinářství jsou odvětví velmi silně vázaná na národní ekonomiku a na lidi. Jejich význam stále poroste a naší snahou je nyní přijímat opatření, která eliminují budoucí ztráty. Děláme tedy vše pro to, abychom založili úrodu, měli dost surovin, podpořili zemědělce. A především, a to je důležité, abychom zajistili …
Pokračování textu „Slovo ministra – soběstačnost a podpora“