Modul pro žadatele – verze pro přípravu žádosti před zahájením příjmu žádostí

8.11.2019 Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích mají žadatelé sestavovat v příslušné formulářové aplikaci (tzv. modulu) pro žadatele. Před zahájením příjmu žádostí, které se předpokládá v týdnu od 11. 11. 2019, zveřejňujeme verzi modulu pro žadatele umožňující přípravu žádosti včetně možnosti kontrolního náhledu na …
Pokračování textu „Modul pro žadatele – verze pro přípravu žádosti před zahájením příjmu žádostí“

Ministerstvo zemědělství podpoří v roce 2020 národními dotacemi především zlepšení podmínek v chovech hospodářských zvířat

Tisková zpráva – Celkem 3,8 miliardy korun získají v příštím roce čeští zemědělci prostřednictvím národních dotací. Jsou určené hlavně na programy, které přispívají ke zlepšování podmínek v chovech zvířat nebo k udržení odvětví, která jsou důležitá pro zachování zaměstnanosti na venkově i ke zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. Návrh dotačních …
Pokračování textu „Ministerstvo zemědělství podpoří v roce 2020 národními dotacemi především zlepšení podmínek v chovech hospodářských zvířat“

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro implementaci a SRP PRV a Tematické pracovní skupiny pro monitoring a hodnocení PRV na období 2014-2020

Program PS a TPS:   1) Aktuální stav implementace a výhled na rok 2020 2) Modifikace PRV 2014 – 2020 3) Aktivity v oblasti evaluace 4) Prezentace hodnotitele on-going Hodnocení PRV 2014-2020   Ad 1) Aktuální stav implementace a výhled na rok 2020 ŘO Tabery přivítal přítomné, zahájil pracovní skupinu (dále …
Pokračování textu „Zápis z jednání Pracovní skupiny pro implementaci a SRP PRV a Tematické pracovní skupiny pro monitoring a hodnocení PRV na období 2014-2020“

Připomínáme: Výzva Ministerstva zemědělství k podávání předběžných žádostí na DP 20.C „Zlepšení životních podmínek v chovu prasat“ pro rok 2020

4.9.2019 A Výzva k podávání žádostí na dotační program 20.C „Zlepšení životních podmínek v chovu prasat“ pro plnění účelu dotace v období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 pro dotační podprogramy 20.C.a až 20.C.g. Výzva Ministerstva zemědělství k podávání předběžných žádostí na národní dotační program 20.C „Zlepšení životních podmínek v chovu prasat“ pro …
Pokračování textu „Připomínáme: Výzva Ministerstva zemědělství k podávání předběžných žádostí na DP 20.C „Zlepšení životních podmínek v chovu prasat“ pro rok 2020“

Připomínáme: Výzva MZe k podávání předběžných žádostí pro rok 2020 na DP 20.D.

5.9.2019 Výzva Ministerstva zemědělství žadatelům o dotaci na národní dotační program 20.D. pro rok 2020 k podávání předběžných žádostí v termínu od 16. 9. 2019 do 30. 9. 2019. Vlastní vyhlášení dotačního programu 20.D. pod názvem Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka bude provedeno zveřejněním Zásad, …
Pokračování textu „Připomínáme: Výzva MZe k podávání předběžných žádostí pro rok 2020 na DP 20.D.“

Výroční zpráva za rok 2018 PRV

Výroční zpráva o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 za rok 2018. Výroční zpráva o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 za rok 2018 byla schválena MV PRV dne 19. června 2019. Evropská komise po vypořádání technických připomínek zprávu přijala dne 21. října 2019. Přílohy Výroční zpráva o provádění   (PDF, 7 …
Pokračování textu „Výroční zpráva za rok 2018 PRV“

Zemědělské a potravinářské výstavy v Ruské federaci v roce 2020

24.10.2019 V roce 2020 se v Ruské federaci uskuteční celá řada specializovaných zemědělských a potravinářských veletrhů. Jejich seznam, který je rozdělen na akce v Moskvě a v regionech, je uveden v příloze. Veletrhy jsou seřazeny chronologicky – podle data konání. U některých akcí, především těch v druhém pololetí roku 2020, …
Pokračování textu „Zemědělské a potravinářské výstavy v Ruské federaci v roce 2020“

Nový dotační titul plevelná řepa

  Dne 18. září 2019 byl Evropskou komisí schválen nový dotační titul na podporu likvidace plevelné řepy mechanickou cestou. V současné době probíhají administrativně-softwarové práce tak, aby mohl být dotační titul spuštěn od roku 2020. V měsících lednu a únoru 2020 MZe společně se SZIF předpokládá sérii seminářů – školení …
Pokračování textu „Nový dotační titul plevelná řepa“

Obchodní napětí mezi EU a USA po rozhodnutí WTO

17.10.2019 Světová obchodní organizace (WTO) dne 2. října 2019 rozhodla o tom, že Spojené státy americké mohou vůči Evropské unii v souvislosti se sporem o dotace pro Airbus uvalit odvetná cla na dovoz evropského zboží do USA (10 % na evropská letadla a 25 % na zemědělské a průmyslové zboží). …
Pokračování textu „Obchodní napětí mezi EU a USA po rozhodnutí WTO“