Nabídka spolupráce Ing. Františka Mušky, Ph. D. – efektivní ochrana rostlin

Ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům stojí zemědělské podniky každoročně značné finanční částky. Možnosti jejich snížení je využití metod krátkodobé nebo dlouhodobé prognózy a signalizace. Ošetření se provádí na základě skutečného infekčního tlaku choroby nebo škůdce během vegetace.

Zřízení pozic zemědělských diplomatů ve vybraných mimounijních zemích

Ministerstvo zemědělství ČR připravuje nařízení, které má pomoci českým zemědělcům a potravinářům při jejich snaze exportovat výrobky do zemí mimo EU. Tomu by mělo pomoci zřízení pozic zemědělských diplomatů ve vybraných mimounijních zemích. 

Zelená nafta – živočišná výroba

Návrh novely zákona o spotřebních daních, který byl 18. dubna 2016 schválen vládnou ČR, je nyní v poslanecké sněmovně. Pokud vše půjde dle očekávání, měli by mít zemědělci možnost předkládat žádosti o vratku spotřební daně v případě živočišné výroby již 1.července 2016.