Snížení a změna prostorového vymezení ostatních ANC

V úterý 2. května 2017 se na MZe konalo další jednání k pracovní skupiny ohledně redefinice LFA oblastí.
JRC vzneslo požadavky především v rámci biofyzikálních kritérií na úpravu některých podkladových dat, z kterých vycházelo MZe, což má za následek snížení a změnu prostorového vymezení ostatních ANC.

Aktuální situace v problematice redefinice LFA

V souvislosti s probíhajícím vyjednáváním a obhajobou přístupu ČR je nicméně nezbytné zmínit skutečnost, že některé v současnosti vznášené připomínky EK mohou mít negativní dopad na celkové vymezení LFA v ČR a jejich důsledkem by mohl být i pokles vymezených oblastí oproti původnímu návrhu.

Nízký zájem o operaci PRV

Vzhledem k dosavadnímu nízkému zájmu žadatelů bylo rozhodnuto zahrnout do 4. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova, které bude probíhat v termínu od 4. do 24. dubna 2017, také operaci 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.

Valná hromada ČMSZP (2017)

Dne 15. března 2017 se ve Vestci u Prahy sešla valná hromada Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. Hosty zasedání byli náměstek pro řízení sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání Ing. Pavel Sekáč a ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu Ing. Martin Šebestyán MBA.