Možnost účasti na 2. ročníku Central Agricultural Fair, veletrhu konaném v Polsku

V rámci mezinárodní spolupráce má naše členská základo možnost za zvýhodněných podmínek navštívit druhý ročník veletrhu Central Agricultural trade Fair přádanou organizací Ptak Warsaw Expo in Nadarzyn, POLSKO. 2-hý mezinárosní zemědělský veletrh kombinuje myšlenku setkání podnikatelské sféry a prezentace kulturní i zemědělské práce v Polských venkovských oblastech připravených pro návštěvníky.   Veletrh je …
Pokračování textu „Možnost účasti na 2. ročníku Central Agricultural Fair, veletrhu konaném v Polsku“

Farmářské listy poslední vydání tohoto roku

  ČMSZP se v letošním roce podařilo vyzpovídat přes 15 odborníků jak z oblasti zemědělství, tak i experty zabývajícími se vodou. Tak jako v loni Vám přinášíme novinky nejen z ČR, ale i ze zahraničí. Díky otevřenosti respondentů se dočtete např. o řešeních, které využívají v Izraeli nebo o zkušenostech úspěšných podnikatelů a …
Pokračování textu „Farmářské listy poslední vydání tohoto roku“

Zelená nafta 2019 – prezident podepsal návrh 27.12.2018

Aktuální a schválený návrh platný od 1.1.2019 naleznete ZDE Zemědělci s chovem hospodářských zvířat mají nárok na vratku 9,5 koruny na litr minerálních olejů ( posoudí se intenzita chovu – 0,3 VDJ) . Na vyšší vratku mají mít nárok také pěstitelé vinné révy a citlivých komodit, mezi které patří ovoce, zelenina, brambory, …
Pokračování textu „Zelená nafta 2019 – prezident podepsal návrh 27.12.2018“

ČMSZP podepsal kolektivní smlouvu na rok 2019

Dnes, ve čtvrtek 27.12.2017, se podařilo Českomoravskému svazu zemědělských podnikatelů (ČMSZP) společně se Zemědělským svazem České republiky (ZS) a Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociací svobodných odborů ČR uzavřít Kolektivní smlouvu vyššího stupně, účinnou pro rok 2019. Její podmínky se budou vztahovat na všechny subjekty v zemědělství, lesním a vodním hospodářství. „První návrhy byly problematické a vyjednávání se …
Pokračování textu „ČMSZP podepsal kolektivní smlouvu na rok 2019“

Zachraňme vodu: „Můžeme se snažit všude a bude to určitě užitečné a správné, ale dokud nepřevezmou odpovědnost vlastníci 2/3 našeho území v podobě zemědělské půdy, tak budeme většinou prohrávat a oni samozřejmě s námi.“

Můžete se nám v krátkosti představit? Od počátku své vodohospodářské praxe, od roku 2007, se zabývám převážně přirozenými přírodními způsoby nakládání s vodou kolem nás. Podílím se na inovativních aplikacích vegetačních čistíren odpadních vod a jejich využití na pestrou škálu použitých vod ze zemědělství, průmyslu, obytných budov i znečištěných povrchových a podzemních vod. …
Pokračování textu „Zachraňme vodu: „Můžeme se snažit všude a bude to určitě užitečné a správné, ale dokud nepřevezmou odpovědnost vlastníci 2/3 našeho území v podobě zemědělské půdy, tak budeme většinou prohrávat a oni samozřejmě s námi.““

Zemědělec roku 2018 – vyhlášení

Dnes 27.11.2018 proběhlo slavnostní vyhlášení zemědělce roku. V rámci kategorie společensky odpovedný podnik náš svaz měl hned 2 finalisty a to rodinnou ekofarmu Zemanových a rodinnou ekofarmu pana Bílkových, na které hospodaří 3.generace a čtvrtá se již připravuje.   Za svaz Vám blahopřejeme💐🍾🎉   ČMSZP byl jedním z organizátorů a předseda dozorčí …
Pokračování textu „Zemědělec roku 2018 – vyhlášení“

Ministr Toman v Bruselu: Diskuze o SZP se posunula, návrh ale stále není zcela jasný a srozumitelný

Tisková zpráva – Některé povinnosti plynoucí z navrhovaných pravidel Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020 jsou podle ministra zemědělství Miroslava Tomana nesplnitelné. Například povinnost odevzdat každoročně nejpozději do 15. února výkonnostní zprávu je podle něj pro národní platební agentury velmi zatěžující a prakticky nereálná. Ministr Toman dnes také jednal …
Pokračování textu „Ministr Toman v Bruselu: Diskuze o SZP se posunula, návrh ale stále není zcela jasný a srozumitelný“

Aktuality z EU

Informace o nadcházejícím COP24 Zástupce Evropské Komise prezentovali v první řadě závěry z COP23, během kterého byla ustanovena činnost SBSTA-SBI na 3 roky (po vstupu Pařížské dohody v platnost, do roku 2020), s cílem upravit a posílit podporu udržitelnému zemědělství. Činnost SBSTA-SBI zajistí shromáždění většího objemu dat a znalostí, které pomohou zemědělskému sektoru přizpůsobit …
Pokračování textu „Aktuality z EU“

INTERSUCHO

Vážení členové i příznivci ČMSZP, chtěli bychom na Vás apelovat a požádat Vás o aktivní zapojení na monitorování sucha   Za pomoci webových stránek www.intersucho.cz   Přesněji můžete vyplnit dotazník na: http://www.intersucho.cz/cz/dotaznik/   Díky spojení moderních technologií, vědecké a zemědělské obce může každý z nás (i laik) dopomoci k získání …
Pokračování textu „INTERSUCHO“