Dovolujeme si Vás pozvat na workshop „MEZIGENERAČNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ V AGRÁRNÍM SEKTORU“ – zdarma

Akce je zaměřena především na mladé začínající zemědělské podnikatele, kteří budou mít možnost získat inspiraci pro své podnikatelské aktivity a vyměnit si zkušenosti se zástupci úspěšných podnikatelů a žadatelů z Programu rozvoje venkova. Místo konání: Penzion Dočkalův mlýn, Michalovice 23, 580 01 Havlíčkův Brod Termín konání: 23. února 2018 Program: 13:00 – …
Pokračování textu „Dovolujeme si Vás pozvat na workshop „MEZIGENERAČNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ V AGRÁRNÍM SEKTORU“ – zdarma“

Stanovisko ČMSZP k výsledkům jednání a redefinici LFA oblastí od roku 2018 – předložené návrhy byly schváleny EK

Je to již přes dva roky, kdy ČMSZP společně s Ministerstvem zemědělství (MZe), Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) a za asistence ostatních nevládních organizací intenzivně pracoval na redefinici LFA oblastí. Jedná se o velmi klíčové téma a MZe tímto způsobem k problematice přistupovalo. Velmi úzká spolupráce a koordinace se všemi …
Pokračování textu „Stanovisko ČMSZP k výsledkům jednání a redefinici LFA oblastí od roku 2018 – předložené návrhy byly schváleny EK“

Oslovení členské základny – prezentace Vaší farmy v rámci pravidelného Žofínského fóra

Náš Svaz byl osloven, zda by někdo z našich členů nechtěl v rámci pravidelného Žofínského fóra, prezentovat svoji společnost a to během 15 až 20 minut.
Podmínky pro prezentéra jsou: vlastní výroba, obchod, prodej zboží a  hospodaření v LFA oblastech.

Tématem v letošním roce je :

Český zemědělec a jeho budoucnost. Světlo na konci tunelu?

 

Termín konání: 20. března 2018 od 13:00 hodin ve Velkém sále paláce Žofín v Praze.

Pokud budete mít zájem, neváhejte kontaktovat vedení svazu.

Ing. František Winter, předseda svazu

Tel.: +420 602 533 707

Email: winter@cmszp.cz

 

 

KANCELÁŘ:

Ing. Karolína Menclová, ředitelka

Tel.: +420 602 542 602

Email: menclova@cmszp.cz

PRŮMĚRNÁ CENA HEKTARU PŮDY V ČR VZROSTLA NA 235 000 KORUN

„V I. čtvrtletí roku 2017 vzrostly tržní ceny ve srovnání se IV. čtvrtletím roku 2016 o 8 %. Ve II. čtvrtletí roku 2017 pak odhadujeme růst tržních cen proti předcházejícímu čtvrtletí ve výši 4 %, přičemž průměrná výše tržních cen v monitorovaných obchodech činila v tomto čtvrtletí již 235 000 …
Pokračování textu „PRŮMĚRNÁ CENA HEKTARU PŮDY V ČR VZROSTLA NA 235 000 KORUN“

Otevřený dopis ČMSZP ministryni financí o „doprivatizaci“ zemědělských areálů

V minulém týdnu jsme zaslali otevřený dopis paní ministryni JUDr. Aleně Schillerové, Ph.D. Naše rozhodnutí k tomuto činu vyplynulo z několika jednání, které probíhali v rámci diskuzí s úzkým vedením Svazu a také s ostatními institucemi v průběhu loňského a začátkem letošního roku, a to zejména se Státním pozemkovým úřadem …
Pokračování textu „Otevřený dopis ČMSZP ministryni financí o „doprivatizaci“ zemědělských areálů“

Vývoj podpory u některých komodit živočišné výroby postupně klesá

V rámci diskuze z pondělního setkání našich členů jsme pro Vás připravili drobné shrnutí k problemarice : Dobrovolné podpory vázané na produkci pro chovatele masného skotu Když zapátráte zpět v minulosti a podíváte se na vývoj jedné z velmi zásadních podpor: Dobrovolné podpory vázané na produkci pro chovatele masného skotu, zarazí …
Pokračování textu „Vývoj podpory u některých komodit živočišné výroby postupně klesá“

Pracovní skupina PP a CC dne11.1.2018

Návrh novely NV č. 48/2017 Sb., který se společně připravoval a připomínkoval v průběhu celého loňského roku, prošel meziresortním připomínkovým řízením, v jehož rámci obdrželo MZe několik připomínek týkajících se zahrnutí podmínek „protierozní“ vyhlášky MŽP do zmíněného standardu. Náš Svaz doufal, že již „protierozní“ vyhláška bude pro letošní rok schválena. Je stále …
Pokračování textu „Pracovní skupina PP a CC dne11.1.2018“

V úterý 9.1.2018 se zástupci našeho svazu účastnili prvního jednání s novým ministrem zemědělství Jiřím Milkem.

Dne 9.1.2018 se zástupci našeho svazu účastnili prvního jednání s novým ministrem zemědělství Jiřím Milkem. Předseda svazu František Winter a předseda dozorčí rady Lubomír Burkoň v rámci debaty znovu otevřeli následující témata: doprivatizace majetku zejména v pohraničních oblastech podpora LFA oblastí a vyrovnávací příspěvek na méně příznivé oblasti LFA podpora rozvoje venkova oznamovací …
Pokračování textu „V úterý 9.1.2018 se zástupci našeho svazu účastnili prvního jednání s novým ministrem zemědělství Jiřím Milkem.“

ČMSZP podepsal kolektivní smlouvu na rok 2018

Dnes, ve čtvrtek 21.12.2017, se podařilo Českomoravskému svazu zemědělských podnikatelů (ČMSZP) společně se Zemědělským svazem České republiky (ZS) a Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociací svobodných odborů ČR uzavřít Kolektivní smlouvu vyššího stupně, účinnou pro rok 2018. Její podmínky se budou vztahovat na všechny subjekty v zemědělství, lesním a vodním hospodářství. „Po několika …
Pokračování textu „ČMSZP podepsal kolektivní smlouvu na rok 2018“