Příkladem moderního myšlení v českém zemědělství je i například chov masných krav v jedné farmě na Trutnovsku!

  Autor: Miroslav Svoboda Nedávno, 19. června, se ve Voletinách na Trutnovsku konala akce, která je tradičně, tedy každoročně nazývána „Den otevřených dveří“. Podle majitele zemědělské společnosti Farmers spol. s r.o. Lubomíra Burkoně, jsou tyto akce, které se konají každoročně již 20 let, krásnou příležitostí, aby mládež ze škol z blízkého okolí, …
Pokračování textu „Příkladem moderního myšlení v českém zemědělství je i například chov masných krav v jedné farmě na Trutnovsku!“

Pozice svazu k SZP

Na základě návrhu legislativního rámce, který byl předložen 1.6.2018, bylo rozhodnuto, že Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů bude nadále zastávat své priority: Podpora a zlepšení zacílení podpor všech zemědělců bez ohledu na velikost.   Naší prioritou je, aby zodpovědní zemědělci, kteří hospodaří v souladu s trvale udržitelným rozvojem dále mohli hospodařit. Proto …
Pokračování textu „Pozice svazu k SZP“

Legislativní návrhy Víceletého finančního rámce v kontextu SZP

Legislativní návrhy Víceletého finančního rámce (VFR)v kontextu SZP Komise prezentovala legislativní návrhy VFR v kontextu SZP. Pro SZP po roce 2020 v návrzích vyčleněno 365 miliard EUR. Zástupci Komise upozornili, že hlavními výzvami, se kterými se budoucí VFR musí vypořádat, je migrace a Vystoupení Velké Británie z Evropské Unie. Brexit způsobí, že v rozpočtu EU …
Pokračování textu „Legislativní návrhy Víceletého finančního rámce v kontextu SZP“

Evropský orgán pro pracovní příležitosti nebo Evropský inspektorát práce?

„Více než 200 tisíc Čechů pracuje v jiné členské zemi EU. Na jejich práva by měl nově dohlížet Evropský orgán pro pracovní příležitosti. Kritici však namítají, že se jedná o další zásah do národních kompetencí a že pracovní mobilita potřebuje spíše jasná a srozumitelná pravidla. „ „Orgán pro pracovní příležitosti …
Pokračování textu „Evropský orgán pro pracovní příležitosti nebo Evropský inspektorát práce?“

Příkrm na druhově bohatých pastvinách – SUCHO

Snad i laik zaznamenal, že Evropský kontinent trápí sucho, které má významný vliv na veškerou vegetaci. Mnohé oblasti mají probém s dostatkem krmiva pro pasená zvířata. Po konzultaci ČMSZP s MZe byl navržen postup, který jste mohli využívat i v předchozím roce až na jednu změnu: Oznámení o zásahu vyšší …
Pokračování textu „Příkrm na druhově bohatých pastvinách – SUCHO“

Označování původu potravin a produktů v EU – „Made in XY“

4. června proběhlo jednání  Evropského parlamentu – výboru pro zemědělství na téma  „Označování původů zemědělských a potravinových výrobků“ Zástupce ČMSZP byl přítomen a doplnil naše obavy, které vyplývají z různé kultury jednotlivých států. V ČR se setkáte s pokusy o prezentaci českých výrobků za pomoci různých značek jako  je Regionální potravina, …
Pokračování textu „Označování původu potravin a produktů v EU – „Made in XY““

Dělá stát vše proto, aby nevznikali zemědělské bronwfieldy ? Proč nepostavit na zelené louce?

Denně jí ubývá 25 ha, v roce 2017 to bylo dokonce 50 ha denně. Zároveň se snižuje  i její kvalita, a to z důvodu poklesu organického hnojení. Půda je základním přírodním bohatstvím naší země, které je nenahraditelným výrobním prostředkem a je neodělitelnou součástí životního prostředí. Celkový počet opuštěných zemědělských areálů dosahuje …
Pokračování textu „Dělá stát vše proto, aby nevznikali zemědělské bronwfieldy ? Proč nepostavit na zelené louce?“

PREZENTUJTE VÁŠ PROJEKT PRV S NÁMI

Máte projekt financovaný z Programu rozvoje venkova? Podařilo se Vám díky projektu rozšířit možnosti Vašeho podnikání?   Prosím neváhejte a ozvěte se nám na info@cmszp.cz   Pokud se neozvete Vy, možná se Vám ozveme my. Hledáme úspěšné projekty a to z řad našich členů. Proč? Abychom Vás a Vaše podnikání mohli …
Pokračování textu „PREZENTUJTE VÁŠ PROJEKT PRV S NÁMI“

SZP 2020+ z pohledu EU. Debata z Vídeňského semináře

  Už Vás asi nepřekvapí, že SZP2020+ a stále omílané zastropování neboli capping se nekompromisně blíží a významně zasáhne právě Českou republiku (dále jen „ČR“). Limit pro zastropování  má být stanoven dle zdrojů z EU na 60 tis. €. Podotýkáme, že na farmu jako takovou bude pohlíženo z pohledu propojenosti přes …
Pokračování textu „SZP 2020+ z pohledu EU. Debata z Vídeňského semináře“

Neonikotinoidy: Evropská unie hodlá zcela zakázat používání pesticidů na venkově, zákaz se nebude vztahovat na skleníky.

Již v roce 2013 bylo zákázáno používat imodakloprid, thiametoxam, klothianidin, (prostředky k hubení škodlivého hmyzu patřící do skupiny neonikotinoidů) při moření osiv kukuřice, slunečnice a řepky. Některé členské státy si dokázaly vyjednat vyjímky i přes tento zákaz. Ministerstvo zemědělství požadovalo pro Česko udělení výjimky ze zákazu neonikotinoidů pro pěstování cukrové řepy, jelikož …
Pokračování textu „Neonikotinoidy: Evropská unie hodlá zcela zakázat používání pesticidů na venkově, zákaz se nebude vztahovat na skleníky.“