Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2019

Účel podpory Účelem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji za účelem plnění schváleného Programu rozvoje Plzeňského kraje – Strategického cíle: Zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky.   Důvod podpory Účelem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji za účelem plnění schváleného Programu rozvoje Plzeňského kraje …
Pokračování textu „Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2019“

Připomíná pozvání na Valnou hromadu Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů Připomíná pozvání na Valnou hromadu a přikládá návrh na změnu Stanov Ve čtvrtek 21. března 2019 od 10:00 se koná Valná hromada Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, na kterou jste srdečně zváni. Jednání se uskuteční jako již tradičně v hotelu „U KRBU“ na adrese Vídeňská 360, Vestec, Praha 4. (http://www.hotelukrbu.cz/) Vážení členové ČMSZP, pozvání přijali :Ing. Kateřina Bělinová, CIA, ředitelka odboru přímých plateb, Ministerstvo zemědělství Ing. …
Pokračování textu „Připomíná pozvání na Valnou hromadu Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů“

AKTUALITA ZE SVAZU

V poslední únorový den se sešli oba předsedové (svazu i dozorčí rady) s místopředsedy. V rámci jednání se zaměřili na úpravu Stanov, kterou by měla schválit Valná hromada dne 21.3.2019. Nový návrh vyplývá z aktuální struktury kanceláře svazu a jedná se pouze o drobné úpravy textu. V některých odstavcích došlo také …
Pokračování textu „AKTUALITA ZE SVAZU“

Fakta od kolegů z FINSKA

Finsko je nejsevernější zemědělská země na světě. Finská zemědělská půda dosahuje od 60. severní zeměpisné šířky až po arktický kruh. Přestože je vegetační období krátké, Finsko má dobré možnosti produkovat chutné potraviny a chlubí se vysokou bezpečností potravin. Na jihozápadním pobřeží může doba vegetace může dosáhnout i 185 dní, ale v …
Pokračování textu „Fakta od kolegů z FINSKA“

Školení od A až do Z aneb jak na TTP

V úterý jsme pořádali posední únorové školení ve spolupráci se střední školou ve Frýdlantě, které se zaobýralo komplexně obnovou TTP, na závěr návštěvníci měli možnost diskutovat o novinkách pro letošní rok, ale i k SZP 2020+. Nejvýraznější diskuze se zaobírala problematikou vlka i divokých prasat. Nezapomnělo se i na blížící …
Pokračování textu „Školení od A až do Z aneb jak na TTP“

Problematiky vlka – možná nabídka zájezdu (omezená kapacita)

Vážené dámy/vážení pánové, svaz by Vás chtěl informovat o aktivitách, na kterých spolupracujeme s MŽP resp. AOPK ČR. Na jaře 2019 (květen, červen) by se uspořádala zahraniční cestu několika českých pastevců, farmářů do SRN – do Spolkové republiky Sasko, k chovateli, který pase ovce za pomoci pasteveckých psů a má s tím …
Pokračování textu „Problematiky vlka – možná nabídka zájezdu (omezená kapacita)“

Setkání vedení ČMSZP s představiteli SZIF

Včera odpoledne proběhlo setkání předsedů a místopředsedů Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů s generálním ředitelem a náměstky Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“). Byly nám představeny aktuality, které nás čekají v budoucím programovém období. Dalším bodem programu byla informace o přesunu agendy spojené s vyřizováním národních dotačních titulů, jež by od roku 2020 …
Pokračování textu „Setkání vedení ČMSZP s představiteli SZIF“

Další pravidla, které zasáhnou podnikatelskou sféru, povinnost informovat by měl mít zaměstnavatel napříč členskými státy – transparentnost a předvídatelnost pracovních podmínek

Rumunské předsednictví Rady a Evropský parlament dospělo k prozatímní dohodě o směrnici zaměřené na zvýšení transparentnosti a předvídatelnosti pracovních podmínek v celé EU. Dohoda bude nyní předložena Evropskému parlamentu a zástupcům členských států v Radě EU ke schválení. Cílem nového zákona je reagovat na výzvy na trhu práce vyvolané demografickým vývojem, …
Pokračování textu „Další pravidla, které zasáhnou podnikatelskou sféru, povinnost informovat by měl mít zaměstnavatel napříč členskými státy – transparentnost a předvídatelnost pracovních podmínek“

Nezávazné doporučení Bruselu, aneb myslivci bez broků a rybáři bez olůvek?

Evropská unie nechystá plošný zákaz mysliveckých broků a rybářských závaží kvůli jedovatému olovu. Z dostupných zdrojů se však zákaz nejspíš navrhne v oblastech mokřadů, což ČR nepostihne, jelikož jsme jedním z členských států, který tento zákaz už dávno má. Jde tedy o snahu sjednotit legislativu na úrovni všech členských států. …
Pokračování textu „Nezávazné doporučení Bruselu, aneb myslivci bez broků a rybáři bez olůvek?“

Komu patří český venkov? Právě na tuto otázku se pokusili odpovědět účastníci kulatého stolu, který se konal v prosinci v Hradci Králové.

  Zemědělská půda v České republice zabírá 4,03 milionu hektarů a dělí se o ni až 1,8 milionu vlastníků. Řada z nich se přitom nezajímá o to, jakým způsobem se na ni hospodaří. Žijí totiž desítky kilometrů daleko a k venkovu nemají žádnou vazbu. Ornou půdu, louky, sady, chmelnice nebo vinice pouze pronajímají …
Pokračování textu „Komu patří český venkov? Právě na tuto otázku se pokusili odpovědět účastníci kulatého stolu, který se konal v prosinci v Hradci Králové.“