Juncker říká, že je čas na ekologičtější agendu EU – dívejme se na cíle roku 2030, nejen na rok 2050

Prezident Juncker v rozhovoru prohlásil, že pokud jde o změnu klimatu jeho Komise nebyla dostatečně úspěšná. „Nemyslím si, že by se nám to podařilo,“ řekl.
„Hlavně proto, že na začátku mého mandátu jsme měli stanovené cíle.“ Řekl, že dlouhodobé cíle EU jsou nezbytné pro politiku v oblasti klimatu. Juncker však dospěl k závěru, že pokud jde o změnu klimatu, „cíle jsou jasné… Je na členských státech, aby vše uvedly do praxe. Evropská unie diktuje kroky členským státům. “
V rámci diskuze v květnu tohoto roku byly stanoven nové priority EU na následujících pět let. Mezi nimi by měla být ochrana vnějších hranic, reforma azylové politiky, zelená energie, klima, posílení měnové unie, rozšiřování nebo obměna unijních institucí.

Aktuality z EU

Malé farmy jsou podhodnocovány a zaslouží si větší podporu politiky: Malým zemědělským podnikům by měla být poskytnuta větší veřejná podpora, protože jejich příspěvek k zajišťování potravin jsou často přehlíženy prezentoval tým výzkumníků. 150 organizací napsalo otevřený dopis vedoucím představitelům EU o udržitelných rozvojových cílech: Vedoucí představitelé EU musí ukončit politickou …
Pokračování textu „Aktuality z EU“

Evropský parlament by mohl znovu zahájit diskusi o reformě SZP

Nově zvolení poslanci Evropského parlamentu usilují o úplnou revizi budoucí zemědělské politiky EU, kterou připravili předchozí poslanci. Tento posun bude pravděpodobně ovlivnšn silnějším postavením nové skupiny zelených poslanců Evropského parlamentu(k nimž se přidali i čeští Piráti). Brexit může způsobit další zpoždění v rozhodovacím procesu a výstupní proces Spojeného království pravděpodobně …
Pokračování textu „Evropský parlament by mohl znovu zahájit diskusi o reformě SZP“

Vlastníci půd a jejich motivace k ochraně půdy

Dobrý den, v rámci zahraničních aktivit našeho svazu jsme byli požádáni organizací ELO (evropští vlastníci půd) o vyplnění dotazníku. 15 států již participovalo. Dotazník se zaměřuje zejména na vlastníky půd a jejich motivaci k ochraně půdy. Termín ukončení průzkumu je 22. červen Odkaz zde: http://landisforever.eu/survey/ (dotazník lze vyplnit i v …
Pokračování textu „Vlastníci půd a jejich motivace k ochraně půdy“

Žádost o spolupráci – SZIF

Dobrý den Vážené kolegyně, Vážení kolegové, níže naleznete žádost a podrobný popis spolupráce se SZIF, kvůli vývoji aplikací, které by mohli umožnit budoucí vzdálenou kontrolu jednotlivých činností v agrárním sektoru. V případě dotazu se na mne neváhejte obrátit. Stručně: S ohledem na využití nových technologií v sektoru zemědělství se SZIF zapojil do …
Pokračování textu „Žádost o spolupráci – SZIF“

Aktuality z EU – Maďarsko (zákon o půdě) porušilo Listinu základních práv Evropské unie, příjem bristkých kolegů se v průměru snížil o 17% aj.

Zprávy Komise o vývoji rostlinných bílkovin v EU: Evropská komise přijala zprávu o vývoji rostlinných bílkovin (např. Řepky, slunečnicových semen nebo čočky) v EU a zkoumá způsoby, jak dále rozvíjet svou produkci ekonomicky a zároveň způsobem šetrným k životnímu prostředí. Zpráva shrnuje růstový potenciál rostlinných bílkovin EU v odvětvích prémiových …
Pokračování textu „Aktuality z EU – Maďarsko (zákon o půdě) porušilo Listinu základních práv Evropské unie, příjem bristkých kolegů se v průměru snížil o 17% aj.“

Jak na vlky v Německu

V pondělí zorganizovala AOPK ČR výjezd za příklady dobré praxe zabezpečení stád před vlky do Spolkové republiky Německo. Výjezd byl součástí projektu LIFE České středohoří. Do Saska-Anhaltska vycestovali zájemci z řad chovatelů z oblastí s výskytem vlků, kynologové i zástupci nevládních organizací a pracovníci AOPK ČR z ústředí i správ …
Pokračování textu „Jak na vlky v Německu“

Přípravky na hubení hmyzu v Ekologickém režimu na podporu dobrých životních podmínek skotu v souladu se Zásadami roku 2019 na trhu nenaleznete

Přípravky vhodné pro zlepšení welfare zvířat v ekologickém režimu stále nejsou. Na základě podmětu úzkého vedení se svaz rozhodl oslovit jednu s našich partnerských organizací, díky které jsme Vám připravili nejaktuálnější shrnutí dané problematiky. Původní znění  Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019 na podporu dobrých životních podmínek …
Pokračování textu „Přípravky na hubení hmyzu v Ekologickém režimu na podporu dobrých životních podmínek skotu v souladu se Zásadami roku 2019 na trhu nenaleznete“

ANIMAL TECH 2019 již 12. až 15. 5. 2019

Brněnská národní výstava se nezadržitelně blíží. ANIMAL TECH se v roce 2019 bude konat společně s Národní výstavou hospodářských zvířat a Národní výstavou myslivosti. Tento komplex veletrhů byl vytvořen ve spolupráci s partnery a spoluorganizátory – profesními asociacemi, státní správou, samosprávou a odborným školstvím – a také podle poptávky firem …
Pokračování textu „ANIMAL TECH 2019 již 12. až 15. 5. 2019“