DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme všechny na blížící se termín pro doložení informace o splnění závazku mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby (II. balíček).

 

Povinností žadatele je informaci doručit do 30.6.2017 na SZIF.

Kulatý stůl

Dne 20. června 2017 v 16:00 se koná v prostorách MZe jednání u Kulatého stolu s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou. Témata jednání jsou uvedeni níže.   POZVÁNKA NA KULATÝ STŮL MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ 20.6.2017

Snížení a změna prostorového vymezení ostatních ANC

V úterý 2. května 2017 se na MZe konalo další jednání k pracovní skupiny ohledně redefinice LFA oblastí.
JRC vzneslo požadavky především v rámci biofyzikálních kritérií na úpravu některých podkladových dat, z kterých vycházelo MZe, což má za následek snížení a změnu prostorového vymezení ostatních ANC.

Aktuální situace v problematice redefinice LFA

V souvislosti s probíhajícím vyjednáváním a obhajobou přístupu ČR je nicméně nezbytné zmínit skutečnost, že některé v současnosti vznášené připomínky EK mohou mít negativní dopad na celkové vymezení LFA v ČR a jejich důsledkem by mohl být i pokles vymezených oblastí oproti původnímu návrhu.