Zápis z jednání Kulatého stolu – 21. listopadu 2016

Na jednání kulatého stolu se probíralo například navýšení obálky pro LFA oblasti. Pan Sekáč uvedl: „MZe se snaží tomuto návrhu vyhovět a zjistit možnosti rozpočtu, hledá potenciální možnosti – buď navýšení kofinancovaní nebo top – up.“ Celý zápis k dispozici v tomto článku.

Dotazník ministerstva zemědělství na kvalitu práce rezortních organizací

Ministerstvo zemědělství ve snaze zlepšit činnost rezortních organizací jako je SZIF, PGRLF, SVS a další, přišlo s návrhem vytvoření dotazníku. Tento úkol byl zadán panem ministrem a jeho výstup má sloužit jako podklad pro zkvalitnění služeb rezortních organizací.