Nové obasti LFA – diferencování na základě míry zatravnění

Na začátku minulého měsíce se uspořádala jedna z posledních pracovních skupin na téma redefinice LFA. Pracovní skupinu svolává sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU na ministerstvu zemědělství. Členem této skupiny je i Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů.

Konference ČMSZP – „Budoucnost českých zemědělců v horských a podhorských oblastech“

Zveme Vás na tradiční podzimní setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Sekcí pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov. „Budoucnost českých zemědělců v horských a podhorských oblastech“ 7. – 8. listopadu 2016 na Skalském dvoře …
Pokračování textu „Konference ČMSZP – „Budoucnost českých zemědělců v horských a podhorských oblastech““

Vyjádření ČMSZP na Českém rozhlasu

V radiu Český rozhlas Plus se dnes vyjádřil první místopředseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů pan inženýr Miroslav Buchta k návrhu Agrární komory a Zemědělského svazu k zavedení podmínky obdělávání minimálně na 3 hektarech pro získání dotací na zemědělskou plochu.

Milujihovezi.cz

Český svaz chovatelů masného skotu na začátku tohoto měsíce odstartoval unikátní webový projekt milujuhovezi.cz. Provázáním nabídky a poptávky pomůže tento web překonat bariéry mezi spotřebiteli a producenty.

Pracovní skupina k aktivnímu zemědělci

25. července se v prostorách ministerstva zemědělství ČR konalo jednání pracovní skupiny k podmínkám „aktivního zemědělce“. Naplnění podmínek aktivního zemědělce je základní podmínkou způsobilosti pro vyplácení přímých plateb a některých environmentálních opatření PRV (Ekologické zemědělství, Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními znevýhodněními, Dobré životní podmínky zvířat).

Agrární komora a Zemědělský svaz prosazují zavedení limitu pro malé podniky

V rámci pracovní schůzky ke změnám v podmínkách aktivního zemědělce byla mimo jiné diskuze na téma minimální velikost příjemců přímých podpor. Agrární komora  a Zemědělský svaz přišli s návrhem zavedení povinné minimální velikosti podniku na úrovni 5 ha obhospodařované plochy.

Dobrý zemědělský a environmentální stav a diverzifikace plodin

Dne 29. června 2016 se v prostorách ministerstva zemědělství konala pracovní skupina k chystaným změnám v DZES 4, 5 a Greeningu. Tyto změny mají být vyvolány na základě zrychlené erozi zemědělské půdy, které vážně ohrožují její produkční i mimoprodukční funkce.