Dotazník ministerstva zemědělství na kvalitu práce rezortních organizací

Ministerstvo zemědělství ve snaze zlepšit činnost rezortních organizací jako je SZIF, PGRLF, SVS a další, přišlo s návrhem vytvoření dotazníku. Tento úkol byl zadán panem ministrem a jeho výstup má sloužit jako podklad pro zkvalitnění služeb rezortních organizací.

Zpráva z konference „Budoucnost českých zemědělců v horských a podhorských oblastech‘‘

Na začátku prvního listopadového týdne se uskutečnilo každoroční setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Sekcí pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku Evropské unie v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov. Konference se těšila značnému zájmu odborné veřejnosti, o čemž také svědčí nebývale vysoký počet účastníků.

Zveřejněné prezentace z konference ve Skalském dvoře 7. – 8. listopadu 2016

„Budoucnost českých zemědělců v horských a podhorských oblastech“ Na začátku prvního listopadového týdne se uskutečnilo každoroční setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Sekcí pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov.