Zelená nafta – živočišná výroba

Návrh novely zákona o spotřebních daních, který byl 18. dubna 2016 schválen vládnou ČR, je nyní v poslanecké sněmovně. Pokud vše půjde dle očekávání, měli by mít zemědělci možnost předkládat žádosti o vratku spotřební daně v případě živočišné výroby již 1.července 2016.

ČMSZP navrhuje stanovení optimálních termínů výplat

Velká část členské základny Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů dostali s velkým zpožděním vyplaceny dotační prostředky z řady programů. Jedná se převážně o Agro-envi., Greening a VCS na masná telata. U některých z těchto programů se jednalo až o půlroční zpoždění oproti předcházejícímu roku.