Tisková zpráva ČMSZP

Pokrytí pouze 57 % celkové újmy se nám zdá neadekvátní a další snaha Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů povede k navýšení tohoto procenta alespoň na smysluplných 80 % této újmy, což by v absolutním vyjádření znamenalo navýšení přibližně o 1,7 mld. Kč ročně

Nové obasti LFA – diferencování na základě míry zatravnění

Na začátku minulého měsíce se uspořádala jedna z posledních pracovních skupin na téma redefinice LFA. Pracovní skupinu svolává sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU na ministerstvu zemědělství. Členem této skupiny je i Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů.

Konference ČMSZP – „Budoucnost českých zemědělců v horských a podhorských oblastech“

Zveme Vás na tradiční podzimní setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Sekcí pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov. „Budoucnost českých zemědělců v horských a podhorských oblastech“ 7. – 8. listopadu 2016 na Skalském dvoře …
Pokračování textu „Konference ČMSZP – „Budoucnost českých zemědělců v horských a podhorských oblastech““

Vyjádření ČMSZP na Českém rozhlasu

V radiu Český rozhlas Plus se dnes vyjádřil první místopředseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů pan inženýr Miroslav Buchta k návrhu Agrární komory a Zemědělského svazu k zavedení podmínky obdělávání minimálně na 3 hektarech pro získání dotací na zemědělskou plochu.

Milujihovezi.cz

Český svaz chovatelů masného skotu na začátku tohoto měsíce odstartoval unikátní webový projekt milujuhovezi.cz. Provázáním nabídky a poptávky pomůže tento web překonat bariéry mezi spotřebiteli a producenty.

Pracovní skupina k aktivnímu zemědělci

25. července se v prostorách ministerstva zemědělství ČR konalo jednání pracovní skupiny k podmínkám „aktivního zemědělce“. Naplnění podmínek aktivního zemědělce je základní podmínkou způsobilosti pro vyplácení přímých plateb a některých environmentálních opatření PRV (Ekologické zemědělství, Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními znevýhodněními, Dobré životní podmínky zvířat).