Označování původu potravin a produktů v EU – „Made in XY“

4. června proběhlo jednání  Evropského parlamentu – výboru pro zemědělství na téma  „Označování původů zemědělských a potravinových výrobků“ Zástupce ČMSZP byl přítomen a doplnil naše obavy, které vyplývají z různé kultury jednotlivých států. V ČR se setkáte s pokusy o prezentaci českých výrobků za pomoci různých značek jako  je Regionální potravina, …
Pokračování textu „Označování původu potravin a produktů v EU – „Made in XY““

Dělá stát vše proto, aby nevznikali zemědělské bronwfieldy ? Proč nepostavit na zelené louce?

Denně jí ubývá 25 ha, v roce 2017 to bylo dokonce 50 ha denně. Zároveň se snižuje  i její kvalita, a to z důvodu poklesu organického hnojení. Půda je základním přírodním bohatstvím naší země, které je nenahraditelným výrobním prostředkem a je neodělitelnou součástí životního prostředí. Celkový počet opuštěných zemědělských areálů dosahuje …
Pokračování textu „Dělá stát vše proto, aby nevznikali zemědělské bronwfieldy ? Proč nepostavit na zelené louce?“

PREZENTUJTE VÁŠ PROJEKT PRV S NÁMI

Máte projekt financovaný z Programu rozvoje venkova? Podařilo se Vám díky projektu rozšířit možnosti Vašeho podnikání?   Prosím neváhejte a ozvěte se nám na info@cmszp.cz   Pokud se neozvete Vy, možná se Vám ozveme my. Hledáme úspěšné projekty a to z řad našich členů. Proč? Abychom Vás a Vaše podnikání mohli …
Pokračování textu „PREZENTUJTE VÁŠ PROJEKT PRV S NÁMI“

SZP 2020+ z pohledu EU. Debata z Vídeňského semináře

  Už Vás asi nepřekvapí, že SZP2020+ a stále omílané zastropování neboli capping se nekompromisně blíží a významně zasáhne právě Českou republiku (dále jen „ČR“). Limit pro zastropování  má být stanoven dle zdrojů z EU na 60 tis. €. Podotýkáme, že na farmu jako takovou bude pohlíženo z pohledu propojenosti přes …
Pokračování textu „SZP 2020+ z pohledu EU. Debata z Vídeňského semináře“

Neonikotinoidy: Evropská unie hodlá zcela zakázat používání pesticidů na venkově, zákaz se nebude vztahovat na skleníky.

Již v roce 2013 bylo zákázáno používat imodakloprid, thiametoxam, klothianidin, (prostředky k hubení škodlivého hmyzu patřící do skupiny neonikotinoidů) při moření osiv kukuřice, slunečnice a řepky. Některé členské státy si dokázaly vyjednat vyjímky i přes tento zákaz. Ministerstvo zemědělství požadovalo pro Česko udělení výjimky ze zákazu neonikotinoidů pro pěstování cukrové řepy, jelikož …
Pokračování textu „Neonikotinoidy: Evropská unie hodlá zcela zakázat používání pesticidů na venkově, zákaz se nebude vztahovat na skleníky.“

Přetrvávající problém přemnožení spárkaté zvěře

Náš koncept spočívá ve zjednodušení celé problematiky.  Způsob, kdy by škody zemědělci dokládali sami bez nahlašování jednotlivých škod, sníží byrokratickou zátěž jak zemědělce, tak SZIF.  Na Valné hromadě Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů jsme seznámili pana ministra s návrhem na snížení administrativní zátěže. Místopředseda svazu ing. Kratochvíl v rámci diskuze upozornil na …
Pokračování textu „Přetrvávající problém přemnožení spárkaté zvěře“

Dobrovolné platby na produkci, zastropování přímých plateb, harmonizace plateb na hektar – Rada ministrů ze dne 19/02/2018

V rámci tohoto setkání měli ministři možnost vyjádřit k návrhu jednotlivých států na SZP. Hlavními tématy diskuse byla obava z možné renacionalizace politiky, dobrovolné platby vázané na produkci, zastropování přímých plateb, a harmonizace přímých plateb na hektar v členských státech EU. Ministři se dále shodli na tom, že přímé platby budou muset …
Pokračování textu „Dobrovolné platby na produkci, zastropování přímých plateb, harmonizace plateb na hektar – Rada ministrů ze dne 19/02/2018“