Zemědělec roku 2020

O soutěži Cílem soutěže je zviditelnit zemědělství, najít a ve slavnostní atmosféře vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivá výrobní zaměření a regiony ČR. Soutěž je otevřená pro všechny právně-organizační typy zemědělských podniků a farem. Hodnocení a pořadí v soutěži se stanovují na základě výpočtu porovnatelného ekonomického parametru, která umožňuje porovnat výsledky …
Pokračování textu „Zemědělec roku 2020“

Aktuálně z GEOPA

Ve středu a ve čtvrtek se sekretariát zúčastnil odborného výboru pro vysílání pracovníků. Diskuse zahrnovaly účinek COVID-19 na svobodu pohybu, vnitrostátní úsilí o koordinaci mezi členskými státy a stávající platné právní předpisy. Ve čtvrtek se sekretariát zúčastnil prováděcí směrnice odborné skupiny (EU) 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. Spolu …
Pokračování textu „Aktuálně z GEOPA“

Evropská komise hledá zpětnou vazbu ke své dlouhodobé vizi pro venkovské oblasti

Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci o své nové iniciativě pro dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti. Cílem této konzultace je shromáždit názory na současné příležitosti a výzvy ve venkovských oblastech, aspirace na venkovské oblasti v roce 2040 a opatření potřebná k dosažení těchto aspirací. K online veřejné konzultaci může přispět každý evropský zájemce, …
Pokračování textu „Evropská komise hledá zpětnou vazbu ke své dlouhodobé vizi pro venkovské oblasti“

Francie: Dopis o povědomí o sezónní zemědělské činnosti rozeslalo MPSV francouzským farmářům

  Dopis o povědomí o sezónní zemědělské činnosti francouzké Ministerstvo práce a sociálních věcí rozeslalo francouzským farmářům   Jedná se o to, že zaměstnanci z jiných zemích, ať už z Evropy nebo mimo ni jsou velkým rizikovým faktorem. Jelikož epidemie ve Francii stále přetrvává, pak Ministerstvo sepsalo dopis a dále několik dokumentů – …
Pokračování textu „Francie: Dopis o povědomí o sezónní zemědělské činnosti rozeslalo MPSV francouzským farmářům“

Aktuality z EU – Německo očekává zastavení vývozů vepřového masa do Číny, Španělsko se díky opatřením COVID potýká v některých oblastech až s 30% nezaměstnaností

Na dnešním jednání se zástupci zaměstnavatelů z Francie, Itálie i Španělska shodli na tom, že situace spojená s opatřeními COVID19 ovlivnila odbyt zemědělských výrobků. Nejvýraznější propad zaznamenali turistické oblasti. Německo očekává zastavení vývozů vepřového masa do Číny Německo ve čtvrtek potvrdilo první případ afrického moru prasat u uhynulého divočáka poblíž …
Pokračování textu „Aktuality z EU – Německo očekává zastavení vývozů vepřového masa do Číny, Španělsko se díky opatřením COVID potýká v některých oblastech až s 30% nezaměstnaností“

Uvědomili jste si někdy, kolik povinností má podnikatel?

Vedení ČMSZP se rozhodlo, že aktivně bude spolupracovat s aktéry, kteří mají vliv na generační obměnu. I z tohoto důvodu pořádáme exkurze zaměřené na začínající podnikatele. Studenti Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantě mají právě dnes a zítra možnost promluvit si podnikateli a získat odpovědi na své dotazy. My …
Pokračování textu „Uvědomili jste si někdy, kolik povinností má podnikatel?“

Konání Valné hromady ČMSZP

  Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů Vás zve na Valnou hromadu POZVÁNKA Ve čtvrtek 8. října 2020 od 10:00 se koná Valná hromada Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, na kterou jste srdečně zváni. Jednání se uskuteční jako již tradičně v hotelu „U KRBU“ na adrese Vídeňská 360, Vestec, Praha 4. (http://www.hotelukrbu.cz/)Vážení členové ČMSZP, jako hosté byli přizváni : Ing. Vítězsav …
Pokračování textu „Konání Valné hromady ČMSZP“

Aktuality nejen z EU

Parlament požaduje před podpisem rozpočtu EU mechanismus právního státu: Vedoucí představitelé čtyř hlavních politických skupin v Evropském parlamentu varovali v dopise zaslaném německé kancléřce Angele Merkelové, že nepodepíší příští dlouhodobý rozpočet bloku pokud nedojde k formální dohodě o propojení fondů EU s právním státem, poslední signál, že zákonodárci neustoupí z podmíněnosti.

 

Šest ministrů zemědělství EU prosazuje nezávaznost odkazu Green Deal na SZP: Ministři zemědělství Bulharska, České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska ve svém prohlášení společně uvedli, že vazba mezi Evropskou zelenou dohodou a příští společnou zemědělskou politikou by neměla mít žádnou právní sílu, a to uvedli ve svém prohlášení k diskusi na zasedání rady Agrifish v Bruselu.

Evropská komise již dříve uvedla, že plánuje vést takzvaný „strukturovaný dialog“ se zeměmi EU o jejich národních plánech čerpání dotací EU na farmy, během něhož „bude věnována zvláštní pozornost cílům předpokládaným v rámci Evropské zelené dohody“.

Africký mor ošípaných na Slovensku – aktuálny vývoj situácie

Aktuálna situácia 19.12.2019 Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje, že na základe negociácií expertov ŠVPS SR predstaviteľmi Európskej Komisie , následnej prezentácii krokov a realizovaných opatrení súvisiacich s výskytom a zabránení šírenia afrického moru ošípaných v Slovenskej republike a odsúhlasení tohto postupu zástupcami členských krajín EÚ na rokovaní Stáleho výboru …
Pokračování textu „Africký mor ošípaných na Slovensku – aktuálny vývoj situácie“

Připomínáme workshop: PROMĚNA VENKOVA za účasti prof. Žaluda již příští čtvrtek

Srdečně si Vás dovoluji pozvat na setkání pořádané ČMSZP a našimi partnery. KDY: 10.září.2020 od 10.00 KDE: Experimentální studio, Lidové sady 425/1, Lidové sady 425/1, Staré Město, 460 01 Liberec Vstupné: zdarma Workshop bude kapacitně omezen. U prezentace budete požádáni o dodržování aktuálních mimořádných a ochranných opatření vztahujících se na zmírnění šíření covid-19.* …
Pokračování textu „Připomínáme workshop: PROMĚNA VENKOVA za účasti prof. Žaluda již příští čtvrtek“