Připravili jsme si pro Vás sérii videí, která by měla sloužit pro Vaše zamyšlení. Videa by neměla sloužit k obavám, spíše naopak. Chceme, aby se každý z Vás (zákazníků a konzumentů) zamyslel nad tím, co se za každým produktem skrývá. A zda-li můžeme drobnými kroky něco změnit. Do konce roku …
Pokračování textu „“

Aktuality z EU

Odstupující eurokomisař  Phil Hogan vyjádřil svou podporu pro rozpočet SZP, který by se nekrátil v tom, to by mohlo být jeho poslední vyjádření před zemědělskou Radou. Sedmnáct zemí chce, aby rozpočet zemědělské politiky zůstal na současné úrovni EU-27. Zemědělský výbor – SZP reforma byla předána plénu: Kompletní  parlament zváží společný …
Pokračování textu „Aktuality z EU“

Aktuality k minimální mzdě

Nyní jsou v návrhu tyto varianty: VARIANTA I Navrhované zvýšení minimální mzdy o 10,1 % (1 350 Kč) by mělo zajistit vzhledem k v současnosti prognózovanému nárůstu průměrné mzdy v roce 2020 dosažení podílu 40,8 %. VARIANTA I I Navrhované zvýšení minimální mzdy o 12,4 % (1 650 Kč) by mělo zajistit vzhledem k v současnosti prognózovanému nárůstu průměrné mzdy v roce 2020 dosažení podílu 41,6 %.   …
Pokračování textu „Aktuality k minimální mzdě“

26. Skalský dvůr – Konference PODMÍNKY HOSPODAŘENÍ VE STŘEDNĚDOBÉM HORIZONTU, Podtitul: „adaptace na změny“

Na začátku prvního listopadového týdne se uskutečnilo každoroční setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Sekcí pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov Konference se těšila značnému zájmu odborné veřejnosti, o čemž také svědčí nebývale vysoký počet účastníků. Ti měli možnost zapojit …
Pokračování textu „26. Skalský dvůr – Konference PODMÍNKY HOSPODAŘENÍ VE STŘEDNĚDOBÉM HORIZONTU, Podtitul: „adaptace na změny““

Údaje o odstřelu vypovídají o výskytu zvěře

Statistika myslivosti zaznamenala rekordní odstřely jelenů, daňků a muflonů, ale naopak velký propad ulovené černé zvěře. Vyplývá to z publikace ČSÚ Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře, která obsahuje data za období od 1. dubna 2018 do 31. března 2019.  Výsledky mysliveckého hospodaření představují zřejmě historicky nejdéle publikovaná data v tomto oboru. To platí zejména …
Pokračování textu „Údaje o odstřelu vypovídají o výskytu zvěře“

Rozpočet EU na rok 2020: Rada nemůže přijmout změny Evropského parlamentu

Rada informovala Evropský parlament, že nemůže přijmout všechny změny týkající se rozpočtu EU na rok 2020, které Parlament dnes přijal na plenárním zasedání. Následuje tedy třítýdenní dohodovací řízení běžící ode dne 29. října. Rada a Parlament by měly dosáhnout shody do 18. listopadu. Ve svém návrhu rozpočtu na rok 2020 Komise navrhla …
Pokračování textu „Rozpočet EU na rok 2020: Rada nemůže přijmout změny Evropského parlamentu“

Evropský orgán pro pracovní záležitosti zahajuje činnost – ELA

Slavnostním zahájením a prvním zasedáním správní rady začíná fungovat Evropský orgán pro pracovní záležitosti. Činnost byla zahájena dva roky poté, co předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker oznámil záměr zřídit takový úřad ve svém projevu o stavu Unie v roce 2017 před Evropským parlamentem. Předseda Juncker při této příležitosti uvedl: „Evropský orgán pro pracovní záležitosti je milníkem v našem úsilí …
Pokračování textu „Evropský orgán pro pracovní záležitosti zahajuje činnost – ELA“

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro implementaci a SRP PRV a Tematické pracovní skupiny pro monitoring a hodnocení PRV na období 2014-2020

Program PS a TPS:   1) Aktuální stav implementace a výhled na rok 2020 2) Modifikace PRV 2014 – 2020 3) Aktivity v oblasti evaluace 4) Prezentace hodnotitele on-going Hodnocení PRV 2014-2020   Ad 1) Aktuální stav implementace a výhled na rok 2020 ŘO Tabery přivítal přítomné, zahájil pracovní skupinu (dále …
Pokračování textu „Zápis z jednání Pracovní skupiny pro implementaci a SRP PRV a Tematické pracovní skupiny pro monitoring a hodnocení PRV na období 2014-2020“

Čeká nás zvýšení minimální mzdy o 1 350 Kč?

Dohoda musí padnout do konce října 2019. Tento termín stanovila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) odborům a firmám, pokud dohoda nepadne, čeká nás zvýšení minimální mzdy o 1 350 Kč. Odbory se sejdou se zaměstnavateli na další jednání v úterý 29. října. Zaměstnavatelé se přibližují částce 700 …
Pokračování textu „Čeká nás zvýšení minimální mzdy o 1 350 Kč?“