SKALSKÝ DVŮR 2020

S lítostí Vám musíme oznámit, že vzhledem k mimořádným situacím, které byly spjaty s opatřeními proti šíření COVID19 se úzké vedení svazu ČMSZP rozhodlo, že v letošním roce nebudeme pořádat tradiční konferenci na Skalském dvoře. Jedná se tak již o čtvrtou akci, která díky mimořádných opatřením byla přesunuta na příští rok …
Pokračování textu „SKALSKÝ DVŮR 2020“

  Prezident SMA ČR David Brož je staronovým prezidentem.   Na základě rozhodnutí Prezidia a členů SMA ČR byl na XXIV. Sněmu Společnosti mladých agrárníků České republiky, z. s. dne 26. června 2020, zvolen do vedení SMA ČR  v Michalovicích. TĚŠÍME SE NA BUDOUCÍ SPOLUPRÁCI.  

Nový termín Valné hromady ČMSZP byl stanoven na 8.10.2020

Vzhledem k mimořádným opatřením epidemie koronaviru COVID-19 musela být zrušena Valná hromada (26. března 2020)  Vedení svazu se po dohodě úzkého vedení shodlo na novém termínu konání, které se uskuteční 8.října 2020 v Hotelu u Krbu. O bližších informacích budou členové svazu informováni v dostatečném předstihu.  

Konference FFA o „Odolnosti a udržitelnosti potravinového systému vč. krize COVID-19: budoucí německé předsednictví EU “

„Odolnost, udržitelnost potravinového systému a krize COVID-19: německé předsednictví EU “ V pondělí 15. června, jsme měli možnost navštívit videokonferenci Forum for agriculture,  diskutovalo se o udržitelnosti a obnově evropského potravinového systému po pandemii COVID-19. Řečníci upozornili také na to, že při pandemii se nestalo, že by někdo zemřel v EU hlady či na …
Pokračování textu „Konference FFA o „Odolnosti a udržitelnosti potravinového systému vč. krize COVID-19: budoucí německé předsednictví EU ““

DOTAZNÍK GEOPA COPA: Atraktivnost zemědělství: Zvyšování přitažlivosti práce v zemědělství – nedostatek pracovních sil a dovedností

Atraktivnost zemědělství: Zvyšování přitažlivosti práce v zemědělství – nedostatek pracovních sil a dovedností Dotazník je součástí projektu, který je zodpovídán napříč členskými státy EU. Vznikl na popud dlouholeté spolupráce Evropské komise a organizace zaměstnavatelů v zemědělském sektoru GEOPA COPA v návaznosti na problematiku zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování napříč …
Pokračování textu „DOTAZNÍK GEOPA COPA: Atraktivnost zemědělství: Zvyšování přitažlivosti práce v zemědělství – nedostatek pracovních sil a dovedností“

Poznámky komisaře Wojciechowského na tiskové konferenci o společné zemědělské politice v příštím VFR

Dámy a pánové, Od začátku svého funkčního období, v mých veřejných vystoupeních, také v Evropském parlamentu, Radě a při rozhovorech s politiky, zemědělskými organizacemi a samotnými zemědělci, jsem vždy zdůrazňoval strategický význam zemědělství a SZP při zajišťování potravinové bezpečnosti v Evropě. Během posledních šesti měsíců jsem také soustavně zdůrazňoval klíčový …
Pokračování textu „Poznámky komisaře Wojciechowského na tiskové konferenci o společné zemědělské politice v příštím VFR“

Rozhovor nejen o situaci s COVID19: „Já osobně chci věřit, že pro zemědělce to bude příležitost a ne hrozba.“ říká majitel rodinného podniku FYTO Králík s.r.o.

Farmářské listy – FYTO Králík s.r.o. Farmářské listy – elektronický zpravodaj Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Vydává: Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, Slezská 100/7, 120 00 Praha 2  Praha 7 Kontakt: Ing. Karolína Menclová

COVID19: Jaké povinosti mají zemědělci ve Francii

ČMSZP získala podklady od kolegů z Francie a my Vám přinášíme jejich stručný překlad.  Podklady prezentují povinnosti, které musí dodržovat na farmách, oproti nouzovému stavu se farmáři dostali pokud jde o administrativu do lepší pozice, tzn. že nepotřebují při přesunech tolik speciálních formulářů. Velmi významně opatření proti šíření COVID19 zasáhl …
Pokračování textu „COVID19: Jaké povinosti mají zemědělci ve Francii“

ELO: dotazník k novým genomickým technologiím (požadavek EK)

Rada požádala Evropskou komisi, aby předložila studii na základě rozhodnutí Soudního dvora týkajícího se postavení nových genomických technik (NGT) v EU. Komise shromažďuje příspěvky zúčastněných stran prostřednictvím níže uvedeného dotazníku. Studie zahrnuje všechny nové genomické techniky, které byly vyvinuty po směrnici o GMO z roku 2001.   NGT (techniky, které jsou …
Pokračování textu „ELO: dotazník k novým genomickým technologiím (požadavek EK)“

Společné stanovisko nevládních organizací k pravidlům pro 10. kolo PRV

Společné stanovisko nevládních organizací k pravidlům pro 10. kolo PRV Jako nevládní organizace působící v zemědělském sektoru a sdružující zemědělské podniky všech forem, zaměření a velikostí vyjadřujeme nesouhlas s předloženými pravidly a preferenčními kritérii pro připravované 10. kolo Programu rozvoje venkova. K tomuto nesouhlasu se připojil i Spolek pro obnovu venkova ČR. Jak jsme …
Pokračování textu „Společné stanovisko nevládních organizací k pravidlům pro 10. kolo PRV“