Školení OPPIK pro zemědělce v krajích

Prosím Vás, naše členy a příznivce o zaslání požadavku, zda máte zájem účastnit se školení zaměřené na dotační příležitosti Ministerstva průmyslu a obchodu pro zemědělské a potravinářské podniky v průběhu závěru roku 2019 a začátku roku 2020. Pokud Váš zájem přetrvává, prosím o zaslání kratičké zprávy s uvedením v jakém …
Pokračování textu „Školení OPPIK pro zemědělce v krajích“

Německo zakáže glyfosát od konce roku 2023

Německá vláda chce do roku 2023 lépe chránit hmyz a do roku 2023 zcela zakázat kontroverzní glyfosát „weedkiller glyfhosate“. Chce také zavést označení dobrých životních podmínek zvířat (welfare)a uvolnit další finanční prostředky na opatření SZP šetrnějších k životnímu prostředí. Tento krok následuje po krocích sousedních zemí Francie a Rakouska. V …
Pokračování textu „Německo zakáže glyfosát od konce roku 2023“

Nejen ČMSZP, ale i PGRLF Vás zve na Den Zemědělce

  Stejně jako v minulých letech se i v letošním roce představí společnost PGRLF na Celostátní kontraktační výstavě a předvádění zemědělské techniky, jinak známé jako Den Zemědělce. Do stánku Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. mohou návštěvníci zavítat kdykoliv během výstavy v Kámeni ve dnech 11.–12. září 2019. Referenci společnosti …
Pokračování textu „Nejen ČMSZP, ale i PGRLF Vás zve na Den Zemědělce“

Den Zemědělce 2019

  Termín akce: od 11. 9. 2019 09:00 do 12. 9. 2019 16:00   Organizátor: Profi Press s. r. o. Místo konání: Kámen, okres Pelhřimov, Kraj Vysočina, Česko ČMSZP Vás srdečně zve na Den Zemědělce, který pořádá již tradičně Profipress. V současnosti nejnavštěvovanější polní výstava, jejíž doménou je aktivní předvádění zemědělských strojů a technologií …
Pokračování textu „Den Zemědělce 2019“

Změny v nemocenském pojištění od 1. 1. 2020 – eNeschopenka

Od 1. 1. 2020 nás čekají změny v nemocenském pojištění, které přináší povinná elektronizace hlášení o dočasných pracovních neschopnostech (tzv. eNeschopenka). Cílem těchto změn má být zjednodušení a tím zrychlení a zpřehlednění všech procesů souvisejících s administrací dočasných pracovních neschopností(dále jen „DPN“) pro poskytovatele zdravotních služeb (lékaře), zaměstnavatele, pojištěnce i …
Pokračování textu „Změny v nemocenském pojištění od 1. 1. 2020 – eNeschopenka“

Diskuze nejen nad GMO bude povoleno jeho komerční využití v EU?

Evropská skupina ekologů vyžaduje zachování regulace nových šlechtitelských technik  NBT v EU: V průběhu roku se více diskutuje o možnosti povolení tzv. nových šlechtitelských technik (NTB). Skupina která zastupuje i ekologické zemědělce EU upozorňuje na to, že nesmí dojít k vyloučení rostlin modifikovaných novými šlechtitelskými technikami (NBT) ze stávajících právních předpisů …
Pokračování textu „Diskuze nejen nad GMO bude povoleno jeho komerční využití v EU?“

Diskuse o bílkovinách/proteinech bude pravděpodobně na příštím programu Evropské komise

Požáry, které likvidují Amazonský deštný prales, často zahajují zemědělci, kteří se snaží uspokojit rostoucí poptávku po sóji. Nyní chce Francie přesvědčit své evropské partnery o potenciální úloze EU jako jedničky na trhu s rostlinnými bílkovinami. Půda se poté používá k produkci sóji, bavlny a dokonce i kukuřice, které si členské státy …
Pokračování textu „Diskuse o bílkovinách/proteinech bude pravděpodobně na příštím programu Evropské komise“

Drony nad hlavou….. Jak to bude vypadat?

Auditoři EU zkoumají nové technologie pro monitorování SZP: Evropský účetní dvůr analyzuje používání nových zobrazovacích technologií pro sledování společné zemědělské politiky (SZP). Satelity, drony a fotografie s geografickým označením by mohly nahradit návštěvy fyzické farmy. O tom jste byli informováni i v rámci valné hromady ČMSZP v březnu letošního roku. …
Pokračování textu „Drony nad hlavou….. Jak to bude vypadat?“

Evropská směrnice o rovnováze mezi pracovním a osobním životem vstoupila v platnost 1. srpna.

Směrnice o rovnováze mezi pracovním a osobním životem vstoupila v platnost 1. srpna. Členské státy budou mít nyní tři roky na přijetí právních a správních předpisů nezbytných pro dosažení souladu s touto směrnicí. Obecným cílem bylo zajistit provádění zásady rovnosti mezi muži a ženami, pokud jde o příležitosti na trhu …
Pokračování textu „Evropská směrnice o rovnováze mezi pracovním a osobním životem vstoupila v platnost 1. srpna.“

Slavnosti cibule – letáček ČMSZP si Vás dovoluje upozornit na akci, kterou spolupořádá jeden z našich dlouholetých členů.   Proto neváhejte a naštivte v sobotu od 10.00 (více v letáčku)