Zemědělec roku 2018 – vyhlášení

Dnes 27.11.2018 proběhlo slavnostní vyhlášení zemědělce roku. V rámci kategorie společensky odpovedný podnik náš svaz měl hned 2 finalisty a to rodinnou ekofarmu Zemanových a rodinnou ekofarmu pana Bílkových, na které hospodaří 3.generace a čtvrtá se již připravuje.   Za svaz Vám blahopřejeme💐🍾🎉   ČMSZP byl jedním z organizátorů a předseda dozorčí …
Pokračování textu „Zemědělec roku 2018 – vyhlášení“

Ministr Toman v Bruselu: Diskuze o SZP se posunula, návrh ale stále není zcela jasný a srozumitelný

Tisková zpráva – Některé povinnosti plynoucí z navrhovaných pravidel Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020 jsou podle ministra zemědělství Miroslava Tomana nesplnitelné. Například povinnost odevzdat každoročně nejpozději do 15. února výkonnostní zprávu je podle něj pro národní platební agentury velmi zatěžující a prakticky nereálná. Ministr Toman dnes také jednal …
Pokračování textu „Ministr Toman v Bruselu: Diskuze o SZP se posunula, návrh ale stále není zcela jasný a srozumitelný“

Aktuality z EU

Informace o nadcházejícím COP24 Zástupce Evropské Komise prezentovali v první řadě závěry z COP23, během kterého byla ustanovena činnost SBSTA-SBI na 3 roky (po vstupu Pařížské dohody v platnost, do roku 2020), s cílem upravit a posílit podporu udržitelnému zemědělství. Činnost SBSTA-SBI zajistí shromáždění většího objemu dat a znalostí, které pomohou zemědělskému sektoru přizpůsobit …
Pokračování textu „Aktuality z EU“

INTERSUCHO

Vážení členové i příznivci ČMSZP, chtěli bychom na Vás apelovat a požádat Vás o aktivní zapojení na monitorování sucha   Za pomoci webových stránek www.intersucho.cz   Přesněji můžete vyplnit dotazník na: http://www.intersucho.cz/cz/dotaznik/   Díky spojení moderních technologií, vědecké a zemědělské obce může každý z nás (i laik) dopomoci k získání …
Pokračování textu „INTERSUCHO“

Novinky ke strategii, která bude tvořit SZP2020+. Víme jak bude vypadat. Strategické plány by měly být předloženy 01/01/2020

Poprvé v historii SZP Komise navrhuje mít jeden dokument, jeden strategický plán, který bude zahrnovat oba pilíře SZP současně. Každý členský stát bude oprávněn předložit jeden Národní strategický plán pro SZP (regionální plány musí být v souladu s jedním národním). Strategické plány budou zahrnovat přímé platby (aktuálně 26 různých programů), programy rozvoje venkova …
Pokračování textu „Novinky ke strategii, která bude tvořit SZP2020+. Víme jak bude vypadat. Strategické plány by měly být předloženy 01/01/2020“

Zásady správné zemědělské praxe – Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci -2.seče

Na základě Vašich dotazů se náš svaz pokusil navázat komunikaci s MZe. Po zralé úvaze MZe rozhodla, že díky výjmečnému zásahu sucha, které ochromilo velkou část EU, budou moci ti z Vás, kterým druhá seč nenarostla oznámit tuto skutečnost Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a to na formuláři k tomu určenému („Ohlášení“). Tento …
Pokračování textu „Zásady správné zemědělské praxe – Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci -2.seče“

Návštěva rakouské Agrární komory a prohlídka místních farem

Zástupci ČMSZP navštívili kolegy v Rakousku, nevynechali jsme prohlídku farem, zpracovnu mléčných produktů do škol a v neposlední řadě i jednání s představiteli rakouské Agrární komory. Diskutovaná problematika zahrnovala: – vylidňování venkova – ochranu vody a půdy – generační obměnu – nutnost investic do nových technologií vč. vzdělávání zemědělců – …
Pokračování textu „Návštěva rakouské Agrární komory a prohlídka místních farem“

PS k SZP : Kompletní podkladové materiály k návrhům legislativy a nastavení strategického rámce ČR budoucí SZP

Vážení, zveřejňujeme Vám odkaz na podkladové materiály z jednání k SZP ze dne 11.10.2018.  K souborům lze přistoupit následováním odkazu níže. Platnost tohoto odkazu vyprší 31/10/18 v 23:59. https://esdileni.mze.cz/?u=Gr3B0ax7Si2zro2S&p=BLDUXJuN4XymH0uC

Setkání s partnery OSPZV-ASO ČR a ČMSZP

Dobrý den, s našimi partnery jsou v nejbližší době pořádány 3 semináře viz níže. Pokud Vy nebo někdo z okolních zemědělců má zájem se této aktivity účastnit, bude vítán. Máte příležitost seznámit se a probrat problematiku zaměstnanecko-zaměstnavetelských vztahů a prodiskutovat nejasnosti, tak tento kulatý stůl je určen právě pro Vás. …
Pokračování textu „Setkání s partnery OSPZV-ASO ČR a ČMSZP“