Jak na vlky v Německu

V pondělí zorganizovala AOPK ČR výjezd za příklady dobré praxe zabezpečení stád před vlky do Spolkové republiky Německo. Výjezd byl součástí projektu LIFE České středohoří. Do Saska-Anhaltska vycestovali zájemci z řad chovatelů z oblastí s výskytem vlků, kynologové i zástupci nevládních organizací a pracovníci AOPK ČR z ústředí i správ …
Pokračování textu „Jak na vlky v Německu“

Přípravky na hubení hmyzu v Ekologickém režimu na podporu dobrých životních podmínek skotu v souladu se Zásadami roku 2019 na trhu nenaleznete

Přípravky vhodné pro zlepšení welfare zvířat v ekologickém režimu stále nejsou. Na základě podmětu úzkého vedení se svaz rozhodl oslovit jednu s našich partnerských organizací,, díky které jsme Vám připravili nejaktuálnější shrnutí dané problematiky. Původní znění  Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019 na podporu dobrých životních podmínek …
Pokračování textu „Přípravky na hubení hmyzu v Ekologickém režimu na podporu dobrých životních podmínek skotu v souladu se Zásadami roku 2019 na trhu nenaleznete“

ANIMAL TECH 2019 již 12. až 15. 5. 2019

Brněnská národní výstava se nezadržitelně blíží. ANIMAL TECH se v roce 2019 bude konat společně s Národní výstavou hospodářských zvířat a Národní výstavou myslivosti. Tento komplex veletrhů byl vytvořen ve spolupráci s partnery a spoluorganizátory – profesními asociacemi, státní správou, samosprávou a odborným školstvím – a také podle poptávky firem …
Pokračování textu „ANIMAL TECH 2019 již 12. až 15. 5. 2019“

Jednání se Zemědělským svazem nejen o minimální mzdě

V průběhu dubna došlo k setkání ČMSZP s představiteli Zemědělského svazu (ZS), vyvolané předsedou ing. Františkem Wintrem. V návaznosti na naši debatu k vývoji TRIPARTITY a změn, které do budoucna pro zaměstnavatele očekáváme (odborové svazy chtějí navýšit minimální mzdu příští rok o 1650 korun na 15 000 korun), jsme apelovali na …
Pokračování textu „Jednání se Zemědělským svazem nejen o minimální mzdě“

Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu –

Na půdě Akademie věd profesor Pokorný přednášel o vlivu sluneční energie na klimatickou změnu. Odvodněné plochy se přehřívají, ohřátý vzduch stoupá vysoko do atmosféry a odnáší vodní páru. Přehřáté odvodněné plochy vysušují i okolní lesy, mokřady a rybníky. V zalesněných oblastech jsou vysoké dešťové srážky i tisíce km od pobřeží (Amazonie, …
Pokračování textu „Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu –“

Konference „OCHRANA VODY V PŘÍRODĚ“

V Kaiserštejnskýém paláci probíhala konference na téma „OCHRANA VODY V PŘÍRODĚ“  za přítomnosti premiéra Andreje Babiše a ministrů Tomana i Brabce. Regionální samosprávy by podle premiéra Andreje Babiše měli přijmout opatření k odpovědnému nakládání s vodou a nečekat na pokyny vlády. Spolu s nástupem sucha přicházejí i další problémy(kůrovcová kalamita, noví škůdci), …
Pokračování textu „Konference „OCHRANA VODY V PŘÍRODĚ““

BREXIT dopady na odběratele a dodavatele – praktické příručky a zavedení EORI

V dubnu probíhalo několik přednášek a konferencí na různá zaměření. Jedna z prvním byla zaměřena pro podnikatele, kteří obchodují se Spojeným království m Velké Británie a Severního Irska. Tedy s reálnými a praktickými důsledky na BREXITu. Přednáška byla přednesena na Ministerstvu pro místní rozvoj a  podklady jsme pro Vás zajistili …
Pokračování textu „BREXIT dopady na odběratele a dodavatele – praktické příručky a zavedení EORI“

Návštěva z Finska v červnu

Byli jsme osloveni našimi kolegy z Finska, zda by bylo možné navštívit a představit české zemědělce. Pokud by někdo z členů ČMSZP měl zájem představit svoji farmu, prosím informujte kancelář do konce dubna.

kontakt:

info@cmszp.cz

Bude se jednat pouze o jednodenní návštěvu 10-ti delegátů.

Proto není dostatek časového prostoru navštívit více farem vzdálených od sebe.

 

Úzké vedení GEOPA 15.4.2019

V rámci pondělního zasedání proběhla debata nad vývojem problematiky mzdových nákladů v jednotlivých zemí EU. Byla prezentována srovnávací analýza napříč 19 členskými státy.  Výsledky a doporučení budou závěrem prezentovány Evropské komisy. Z tohoto pracovního setkání vyplynulo několik nedostatků, a proto jsme byli vyzváni k úpravám a připomínkování dokumentů, které reflektujízejména  …
Pokračování textu „Úzké vedení GEOPA 15.4.2019“