ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / Reforma SZP 2020+ – aktuality z 25.04.2018

Evropská komise plánuje předložit legislativní návrhy k reformě SZP po roce 2020 na přelomu května a června 2018, již v tomto týdnu ale unikla první verze návrhu nové legislativy. Komise v tomto dokumentu navrhuje mimo jiné povinné zastropování přímých plateb. Zastropování – Evropská komise navrhuje zavést povinné zastropování přímých plateb na …
Pokračování textu „ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / Reforma SZP 2020+ – aktuality z 25.04.2018“

Holandsko dostalo výjimku na dva roky – ochrana vod

Evropská komise dne 04/04/2018 udělila Holandsku výjimku z evropské směrnice o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů pro roky 2018 a 2019. Holandsko má jeden z nejintenzivnějších zemědělských systémů živočišné výroby vůbec (v NL okolo 1 milionu kusů dobytka). Holandsko původně žádalo o výjimku na 4 roky, Komise …
Pokračování textu „Holandsko dostalo výjimku na dva roky – ochrana vod“

Mercosur žádá detailnější popis nabídky pro hovězí maso (JEDNÁNÍ BUDOU POKRAČOVAT V DUBNU)

ástupci Komice budou v termínu od 23-27/04/2018 pokračovat ve vyjednávání o vzájemné obchodní dohodě se zeměmi Mercosuru (zpráva z minulého jednání zde). Pokud by bylo dosaženo dohody, začátkem května 2018 by se k závěrečnému jednání mohla setkat komisařka pro obchod Cecilia Malmström a komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil …
Pokračování textu „Mercosur žádá detailnější popis nabídky pro hovězí maso (JEDNÁNÍ BUDOU POKRAČOVAT V DUBNU)“

Pozice Rady EU k SZP po roce 2020 by měla nově podpořit i zachování dobrovolných plateb vázaných na produkci a zastropování by mělo zůstat pro členské státy dobrovolné.

Pozice Rady EU k SZP po roce 2020 by měla nově podpořit i zachování dobrovolných plateb vázaných na produkci Oproti minulé verzi dokumentu by nyní pozice Rady měla zohlednit i postoj k dobrovolným platbám vázaným na produkci, jejichž zachování, za předpokladu, že nepovedou k narušení trhu, by mělo být podpořeno. …
Pokračování textu „Pozice Rady EU k SZP po roce 2020 by měla nově podpořit i zachování dobrovolných plateb vázaných na produkci a zastropování by mělo zůstat pro členské státy dobrovolné.“

Dobrovolné platby na produkci, zastropování přímých plateb, harmonizace plateb na hektar – Rada ministrů ze dne 19/02/2018

V rámci tohoto setkání měli ministři možnost vyjádřit k návrhu jednotlivých států na SZP. Hlavními tématy diskuse byla obava z možné renacionalizace politiky, dobrovolné platby vázané na produkci, zastropování přímých plateb, a harmonizace přímých plateb na hektar v členských státech EU. Ministři se dále shodli na tom, že přímé platby budou muset …
Pokračování textu „Dobrovolné platby na produkci, zastropování přímých plateb, harmonizace plateb na hektar – Rada ministrů ze dne 19/02/2018“

Evropská Komise vydala Sdělení k Víceletému finančnímu rámci po roce 2020, předkládá i možné scénáře pro rozpočet SZP

Komise dne 14/02/2018 vydala Sdělení EK k Víceletému finančnímu rámci (VFR) po roce 2020. Nová SZP bude podle Sdělení muset zajišťovat podporu rozvoje udržitelného zemědělství i životaschopnosti venkovských oblastí, zaměřit se na posílení přidané hodnoty v EU a reflektovat narůstající požadavky na ochranu životního prostředí a klimatu. Stran rozpočtu pro …
Pokračování textu „Evropská Komise vydala Sdělení k Víceletému finančnímu rámci po roce 2020, předkládá i možné scénáře pro rozpočet SZP“

Zvláštní výbor pro zemědělství diskutoval budoucnost dobrovolných plateb vázaných na produkci i možnosti zastropování přímých plateb

Zvláštní výbor pro zemědělství, složený ze zemědělských atašé jednotlivých členských států EU, dne 05/02/2018 diskutoval reformu SZP po roce 2020 a její možné dopady na systém přímých plateb zemědělcům (Komise ve svém Sdělení k SZP navrhuje zvážit možnosti povinného zastropování, degresivitu plateb pro velké zemědělce, podporu lépe zacílenou na malé …
Pokračování textu „Zvláštní výbor pro zemědělství diskutoval budoucnost dobrovolných plateb vázaných na produkci i možnosti zastropování přímých plateb“

Německo dosáhlo dohody o koaliční vládě, nová vláda by měla podpořit zachování rozpočtu pro SZP po roce 2020

Nová vláda by podle prohlášení měla podpořit zachování rozpočtu pro SZP, finanční zdroje by ale měly být lépe zacílené na podporu příjmů zemědělců a na podporu produkce ve znevýhodněných oblastech. Pravděpodobnými kroky nové vlády bude snaha o ukončení podpory GMO, posílení ekologického zemědělství a bio produkce (v DE snaha o …
Pokračování textu „Německo dosáhlo dohody o koaliční vládě, nová vláda by měla podpořit zachování rozpočtu pro SZP po roce 2020“

Komise k SZP – návrh na radikální zastropování přímých plateb

Podle předběžných informací ke Sdělení EK k modernizaci a zjednodušení SZP po roce 2020 by EK měla navrhnout radikální povinné zastropování přímých plateb na plochu, a to ve výši 60.000 – 100.000 €. Zastropování by mělo zajistit spravedlivější rozdělování přímých plateb mezi všechny zemědělské podniky v EU, přímé platby by …
Pokračování textu „Komise k SZP – návrh na radikální zastropování přímých plateb“

Evropské instituce dosáhly dohody stran zemědělské části nařízení Omnibus

Estonské předsednictví a Evropský parlament dosáhli v rámci trialogových jednání předběžné dohody týkající se zemědělské části nařízení Omnibus.   Dne 16. října 2017 Zvláštní výbor pro zemědělství schválil dosaženou dohodu i přes částečné výhrady BE a NL. ČR neměla výhrady ke konečné podobě kompromisního textu a text podpořila. Dohodnutá pravidla …
Pokračování textu „Evropské instituce dosáhly dohody stran zemědělské části nařízení Omnibus“