Ministři zemědělství diskutovali o legislativních návrzích pro Společnou zemědělskou politiku, Německo a Francie odmítly povinné zastropování přímých plateb

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / Reforma SZP – 22.07.2018 V Bruselu dne 16/07/2018 proběhla Rada ministrů zemědělství členských států EU, během které ministři diskutovali zejména o legislativních návrzích pro SZP po roce 2020. Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan zdůraznil, že cílem Komise je zjednodušení politiky. Stran aktivního zemědělce Hogan …
Pokračování textu „Ministři zemědělství diskutovali o legislativních návrzích pro Společnou zemědělskou politiku, Německo a Francie odmítly povinné zastropování přímých plateb“

Evropské zemědělské nevládní organizace odmítly v reakcích na legislativní návrhy pro Společnou zemědělskou politiku po roce 2020 zavedení povinného zastropování a degresivity přímých plateb

Evropská komise dne 01/06/2018 zveřejnila legislativní návrhy pro Společnou zemědělskou politiku po roce 2020 (viz výše). Na předložené legislativní návrhy již reagovaly významné evropské zemědělské nevládní organizace Copa a Cogeca, think tank FarmEurope a Evropský svaz vlastníků půdy ELO. Copa a Cogeca zkritizovala navrhované krácení rozpočtu, a to zejména v …
Pokračování textu „Evropské zemědělské nevládní organizace odmítly v reakcích na legislativní návrhy pro Společnou zemědělskou politiku po roce 2020 zavedení povinného zastropování a degresivity přímých plateb“

Evropská komise zveřejnila legislativní návrhy pro SZP po roce 2020, navrhuje povinné zastropování přímých plateb nad 100.000 €, progresivní degresivitu přímých plateb nad 60.000 €, a snížení dobrovolných plateb vázaných na produkci na celkových 12 %

Evropská komise dne 01/06/2018 předložila legislativní návrh Společné zemědělské politiky po roce 2020 společně s dalšími detaily týkajícími se budoucího Víceletého finančního rámce. Pro Českou republiku je v běžných cenách pro období 2021 – 2027 vyčleněno 5871,9 milionu € na přímé platby, 49,5 milionu € na opatření na řízení trhu, …
Pokračování textu „Evropská komise zveřejnila legislativní návrhy pro SZP po roce 2020, navrhuje povinné zastropování přímých plateb nad 100.000 €, progresivní degresivitu přímých plateb nad 60.000 €, a snížení dobrovolných plateb vázaných na produkci na celkových 12 %“

Evropská komise plánuje vyčlenit 60 % z celkové alokace pro přímé platby v rámci Společné zemědělské politiky po roce 2020 na platby na hektar; trvá na zastropování přímých plateb

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / Reforma SZP Evropská komise plánuje vyčlenit 60 % z celkové obálky určené na přímé platby v rámci SZP po roce 2020 na přímé platby na hektar. Vyplývá to z poslední verze zatím neoficiálního legislativního návrhu EK k SZP. Dalších 30 % obálky pro přímé platby by mělo …
Pokračování textu „Evropská komise plánuje vyčlenit 60 % z celkové alokace pro přímé platby v rámci Společné zemědělské politiky po roce 2020 na platby na hektar; trvá na zastropování přímých plateb“

Evropský parlament schválil nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů

  Evropský parlament během Plenárního zasedání EP ve Štrasburku přijal dne 19/04/2018 novou legislativu pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů. Novela nařízení o ekologické produkci byla schválena poměrem hlasů 466 pro, 124 proti, 50 se zdrželo hlasování. Nová pravidla zavádí mj. nulovou toleranci pro výskyt reziduí syntetických pesticidů a …
Pokračování textu „Evropský parlament schválil nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů“

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / Reforma SZP 2020+ – aktuality z 25.04.2018

Evropská komise plánuje předložit legislativní návrhy k reformě SZP po roce 2020 na přelomu května a června 2018, již v tomto týdnu ale unikla první verze návrhu nové legislativy. Komise v tomto dokumentu navrhuje mimo jiné povinné zastropování přímých plateb. Zastropování – Evropská komise navrhuje zavést povinné zastropování přímých plateb na …
Pokračování textu „ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / Reforma SZP 2020+ – aktuality z 25.04.2018“

Holandsko dostalo výjimku na dva roky – ochrana vod

Evropská komise dne 04/04/2018 udělila Holandsku výjimku z evropské směrnice o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů pro roky 2018 a 2019. Holandsko má jeden z nejintenzivnějších zemědělských systémů živočišné výroby vůbec (v NL okolo 1 milionu kusů dobytka). Holandsko původně žádalo o výjimku na 4 roky, Komise …
Pokračování textu „Holandsko dostalo výjimku na dva roky – ochrana vod“

Mercosur žádá detailnější popis nabídky pro hovězí maso (JEDNÁNÍ BUDOU POKRAČOVAT V DUBNU)

ástupci Komice budou v termínu od 23-27/04/2018 pokračovat ve vyjednávání o vzájemné obchodní dohodě se zeměmi Mercosuru (zpráva z minulého jednání zde). Pokud by bylo dosaženo dohody, začátkem května 2018 by se k závěrečnému jednání mohla setkat komisařka pro obchod Cecilia Malmström a komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil …
Pokračování textu „Mercosur žádá detailnější popis nabídky pro hovězí maso (JEDNÁNÍ BUDOU POKRAČOVAT V DUBNU)“

Pozice Rady EU k SZP po roce 2020 by měla nově podpořit i zachování dobrovolných plateb vázaných na produkci a zastropování by mělo zůstat pro členské státy dobrovolné.

Pozice Rady EU k SZP po roce 2020 by měla nově podpořit i zachování dobrovolných plateb vázaných na produkci Oproti minulé verzi dokumentu by nyní pozice Rady měla zohlednit i postoj k dobrovolným platbám vázaným na produkci, jejichž zachování, za předpokladu, že nepovedou k narušení trhu, by mělo být podpořeno. …
Pokračování textu „Pozice Rady EU k SZP po roce 2020 by měla nově podpořit i zachování dobrovolných plateb vázaných na produkci a zastropování by mělo zůstat pro členské státy dobrovolné.“

Dobrovolné platby na produkci, zastropování přímých plateb, harmonizace plateb na hektar – Rada ministrů ze dne 19/02/2018

V rámci tohoto setkání měli ministři možnost vyjádřit k návrhu jednotlivých států na SZP. Hlavními tématy diskuse byla obava z možné renacionalizace politiky, dobrovolné platby vázané na produkci, zastropování přímých plateb, a harmonizace přímých plateb na hektar v členských státech EU. Ministři se dále shodli na tom, že přímé platby budou muset …
Pokračování textu „Dobrovolné platby na produkci, zastropování přímých plateb, harmonizace plateb na hektar – Rada ministrů ze dne 19/02/2018“