Připomínáme: program Investiční úvěry Lesnictví bude otevřeno dne 17. července 2019 v 9:00.

Termín otevření 1. kola příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví

Informujeme klienty, že 1. kolo příjmu žádostí v rámci nového programu Investiční úvěry Lesnictví bude otevřeno dne 17. července 2019 v 9:00.

Program Investiční úvěry Lesnictví je určen pro podnikatele, kteří se zabývají odpovídajícími činnostmi z oblasti lesního hospodářství nebo lesní školkařskou činností, vlastníky lesa a obce. Úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč. V rámci programu je možné poskytnout podporu v režimu de minimis na snížení jistiny úvěru, jejíž výše činí maximálně korunový ekvivalent částky 50 000 EUR (20 000 EUR) a zároveň maximálně do výše 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru. Maximální počet žádostí, které mohou být podány v daném kole programu Investiční úvěry Lesnictví, je 100 žádostí. Znění pravidel je k dispozici na internetových stránkách v sekci Ke stažení. Žádosti je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách www.pgrlf.cz.

Podání žádosti je rozděleno do dvou částí: podání žádosti a doplnění žádosti.

Po podání/zaregistrování žádosti bude mít klient 48 hodin pro doplnění zbývající části formuláře žádosti.

Upozorňujeme na možnost připravit si doplnění žádosti již před zahájením příjmu žádostí.

Příjem žádostí je popsán v Příručce pro podání žádosti. V případě úspěšného podání žádosti obdrží žadatel potvrzovací e-mail, ve kterém bude uvedeno datum podání žádosti, dále pořadí, v jakém byla žádost přijata a také odkaz na doplnění žádosti. Doporučujeme klientům, aby se s novým zněním pravidel programu řádně seznámili, především s jednotlivými kategoriemi žadatelů, a před podáním žádosti si ověřili, že nemají žádné nedoplatky u Státního pozemkového úřadu.

Pro žadatele jsou k dispozici následující kontakty: infolinka úvěrového a analytického oddělení: 727 946 538

E-mail: info@pgrlf.cz

IT podpora: helpdesk@pgrlf.cz

Zdroj: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF)